Głównej zawartości

Użyte w tekście skróty lek. med. oraz dr. n. med. oznaczają odpowiednio Lekarz medycyny i Doktor nauk medycznych.


Apteka (041) 39-02-327

Blok Operacyjny (041)-39-02-324

Centralna Sterylizatornia (041)-39-02-377

Rezonans magnetyczny (041)-39-02-425

 

Dział Ratownictwa Medycznego (041) 39-02-231

Kierownik - lek. Marek Chałubiński

Kierownik SOR – lek. Marek Ziopaja

W skład Działu Ratownictwa Medycznego, wchodzi Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Zespół Transportu Sanitarnego. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielamy pomocy ambulatoryjnej oraz hospitalizujemy pacjentów we wszystkich stanach zagrożenia życia, po urazach, zatruciach i wypadkach. W przypadku urazów wykonujemy chirurgiczne i ortopedyczne opracowanie ran, zakładamy opatrunki gipsowe. Dzięki uzyskanej akredytacji Oddział prowadzi szkolenia specjalizacyjne lekarzy z Medycyny Ratunkowej. Izba Przyjęć dokonuje zapisów pacjentów kierowanych w trybie planowym na hospitalizacje

 

Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (041) 39-02-223

Kierownik – dr n. med.  Wojciech Gola
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Z-ca. Kierownika -  lek. Izabela Vuksić
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii


Starsi asystenci:

Lek. Anna Dominik
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lek. Paulina Wołowiec-Góra
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lek. Karolina Kabała-Adami
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lek. Paulina Kołat-Brodecka
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lek. Karolina Wadelik
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lek. Robert Trześniewski
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lek. Piotr Kowal
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lek. Monika Kęsik
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Lek. Barbara Blacha
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Asystenci:
Lek. Janusz Pobocha

Lekarze w trakcie specjalizacji:

Lek. Adam Cugowski
Lek. Dawid Wałęga
Lek Marek Zając
Lek. Marcin Janiszewski
Lek. Marcjanna Sadowska
Lek. Joanna Maślana
Lek. Piotr Graczyk

Tu leczy się chorych w stanach zagrożenia życia. Oddział dysponuje sprzętem pozwalającym na ciągły nadzór nad chorymi z zaburzeniami oddechowymi, niewydolnością krążenia i urazami wielonarządowymi.

 

Dział Kardiologii (041) 39-02-311

Kierownik - dr n. med. Marian Sierant

Lek. Jarosław Iwańczyk

Lek. Adam Szejna

Lek. Agnieszka Kędra-Banasik

Lek. Arkadiusz Pękala

Lek. Andrzej Cieciorowski

Lek. Oleg Słonicki

Lek. Aneta Gigielewicz

Lek. Magdalena Galant

Lek.Bartosz Kozak

Specjaliści diagnozują i leczą pacjentów z chorobami serca. Wykonujemy również badania wysiłkowe, EKG metoda Holtera oraz Echo serca, badania i zabiegi inwazyjne w Pracowni Hemodynamiki. Pacjenci w razie konieczności obejmowani są intensywnym nadzorem kardiologicznym.

 

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologicznym (041) 39-02-276     Pododdział Diabetologiczny - (041) 39-02-236

Kierownik - lek. med. Edward Adamczyk

Lek. Joanna Sipika

Lek. Jadwiga Mazgal-Figiel

Lek. Renata Pejas-Dulewicz

Lek. Ewa Frączyk

Lek. Weronika Pluta-Dziekanowska

Lek. Joanna Augustyniak-Podgórska

Zastępca Kierownika ds.Diabetologii - Lek. Bogumiła Jaromin  (041) 39-02-235

Lek. Anna Górska - Sarba

Lek. Tadeusz Bartos

Oddział przystosowany jest do obserwacji i leczenia pacjentów z chorobami narządów wewnętrznych, również diagnostyki i terapii chorób endokrynologicznych, diabetologicznych.

 

Oddział Gastroenterologiczny (041) 39-02-249

Kierownik - lek. Iga Detka - Kowalska

Lek. Jarosław Chmielnicki

Lek. Marta Jastrzębska

Lek. Tomasz Brodowski

Lek. Agnieszka Kowalska

Lek.Mariusz Grzywacz

W oddziale diagnozuje się i leczy pacjentów ze schorzeniami w obrębie przewodu pokarmowego.

 

Oddział Chirurgiczny Ogólny (041) 39-02-278

Kierownik - dr n. med. Zbigniew Sosnowski

Lek. Jan Łukomski

Lek. Jarosław Lasota

Lek. Marcin Madej

Lek. Jarosław Chronowski

Lek. Łukasz Szymański

Lek. Paweł Paluch

Lek. Mariusz Sarba

Lek. Jakub Lasota

Lek. Dariusz Klimer

Oddział świadczy całodobową opiekę nad pacjentami po przebytych zabiegach operacyjnych w obrębie jamy brzusznej, tarczycy, sutka, leczonych onkologiczne, w zakresie chirurgii urazowej oraz po zabiegach przeprowadzanych laparoskopowo, jak również nad pacjentami poddawanymi obserwacji i leczonymi zachowawczo.

 

Oddział Urologiczny (041) 39-02-254

Kierownik - dr n. med. Lech Lipiec

Lek. Jacek Adamczyk

Lek. Michał Lipowski

Lek. Marek Ptak

Lek. Maciej Wenerski

Lek. Krystian Dzioba

Lek. Maciej Węgrzyn

Oddział współpracuje z Działem Rentgenodiagnostyki, który wykonuje dla potrzeb Urologii diagnostykę urologiczną (USG, urografia, cystografia, pielografia, tomografia komputerowa). Specjaliści z oddziału wykonują operacje nerek, moczowodów i dolnych dróg moczowych oraz operacje endoskopowe, np. kruszenie kamieni w pęcherzu moczowym a także leczą choroby prostaty.

 

Świętokrzyskie Centrum Chirurgii Naczyniowej i Angiologii (041) 39-02-255

Kierownik - lek. Roman Gołąbek specjalista chirurgii naczyniowej

Dr n. med. specjalista  chirurgii naczyniowej Joanna Bartlewicz-Wójcik
Dr n. med. specjalista  chirurgii naczyniowej Krzysztof Staroń

Lek. specjalista chirurgii naczyniowej Paweł Szymczyk
Lek. specjalista chirurgii naczyniowej Arkadiusz Wdowik
Lek. specjalista chirurgii naczyniowej Tomasz Terpiłowski
Lek. specjalista chirurgii naczyniowej Jacek Łyczek
Lek. specjalista chirurgii naczyniowej Jarosław Czeczotka
Lek. specjalista chirurgii naczyniowej Przemysław Kowalczyk
Lek. specjalista chirurgii ogólnej Jan Miękisz
Lek. specjalista chirurgii ogólnej Wojciech Ochoński
Lek. specjalista chirurgii ogólnej Magdalena Balas
Lek. specjalista chirurgii ogólnej Michał Rogozik

Wykonywane są wszystkie operacje z zakresu chirurgii naczyniowej
- rozwinięta diagnostyka ( RTG, USG, angioTK, arteriografia, kapilaroskopia), zabiegi wewnątrznaczyniowe w pełnym zakresie- obwodowe PTA, stenty, tętniaki aorty brzusznej
i piersiowej, tętniaki innych tętnic, udrażnianie za pomocą rotarexu ,tromboliza  celowana.
Grudzień 2016r uruchamiamy salę hybrydową na bloku operacyjnym.
Prowadzimy diagnostykę z zakresu angiologii oraz farmakoterapię.
Oddział posiada 6 miejsc specjalizacyjnych  z zakresu chirurgii naczyniowej oraz 2 z zakresu angiologii.
Jest pierwszym Oddziałem w Polsce prowadzącym wspólną działalność  z zakresu chirurgii naczyniowej i angiologii.

 

Oddział Ginekologiczno - Położniczy  (041) 39-02-371

Kierownik - lek. Mirosław Krzysztofik

Lek. Piotr Kowalczyk

Lek. Czesław Cieloch

Lek. Wiesław Kurzeja

Lek. Michał Bodnar

Lek. Dariusz Środa

Lek. Jakub Janeczko

W Oddziale matki mogą przebywać z dziećmi przez calą dobę. Proponuje się również porody rodzinne w specjalnie przygotowanych salach, gdzie kobiety mogą rodzic w obecności bliskiej osoby.

 

Oddział Neonatologiczny ze Stanowiskami Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka (041) 39-02-247

Kierownik - lek. Krystyna Ściegienna - Werens

Lek. Dorota Chronowska

Lek. Stanisław Młodziński

Lek. Ewa Wilk

Lek. Elżbieta Kądziela

Oddział dysponuje stanowiskami do intensywnej terapii noworodków. Oddział propaguje karmienie piersią i umożliwia matkom stałe przebywanie ze swoimi dziećmi.

 

Dział Neurologiczny: Oddział Neurologiczny, Oddział Udarowy (041) 39-02-363

Kierownik Działu Neurologicznego i Oddziału Neurologii - dr hab. n. med. Waldemar Brola

Kierownik Oddziału Udarowego  – lek. Marta Kucharska-Lipowska

dr n. med. Marta Kasprzyk

Lek. Małgorzata Ziomek

Lek. Anna Kowal

Lek. Magdalena Wrona

Lek. Anna Góral

Pacjentami ze schorzeniami układu nerwowego oraz z zaburzeniami naczyniowymi mózgu zajmuje się wielospecjalistyczny zespół w składzie: lekarze neurolodzy, fizjoterapeuta, logopeda i psycholog.

 

Dział Rehabilitacji Szpitalnej (041) 39-02-224

Kierownik - lek. Marek Werens 

Lek. Beata Mazur

Lek. Alicja Cieciorowska

Lek. Agnieszka Raczyńska-Wielocha

W Dziale prowadzona jest rehabilitacja ruchowa osób po wypadkach, urazach schorzeniach neurologicznych, narządu ruchu, w których dochodzi do ograniczenia sprawności.

 

Świętokrzyskie Centrum Reumatologii (041) 39-02-345

Kierownik - lek. Zbigniew Guzera

Zastępca Kierownika Lek. Tomasz Kossakowski

Lek. Cezary Struzik

Lek. Anna Sierant

Lek. Przemysław Bornicki

Lek. Beata Maciejewska-Przywojska

 

W Oddziale stosuje się leczenie farmakologiczne, fizykoterapię, kinezyterapię i balneoterapię u pacjentów z chorobami reumatycznymi. Oddział przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Oddział Okulistyczny (041) 39-02-240

Kierownik - lek. Danuta Mejnartowicz

Lek. Beata Czernikiewicz-Król

Lek. Wioletta Wrona

Lek. Anna Pękala

Lek. Ewa Pękacz

Lek. Aleksandra Śmiałek – Cieślak

Lek. Anna Zapała-Dziura

Lek. Katarzyna Połcik-Kępa

W Oddziale diagnozuje się i leczy zachowawczo lub operacyjnie wiele chorób oczu takich jak jaskra, odwarstwienia siatkówki, usuwa się zaćmę ze wszczepieniem soczewek, leczy urazy gałki ocznej.

 

Oddział Dermatologiczny (041) 39-02-140

Kierownik - lek. Grażyna Madej

Lek. Magda Pająk-Grot

Lek. Ewa Papros

Lek. Katarzyna Cisowska

Lek. Szczepan Brezdeń

W Oddziale leczy się pacjentów z ostrymi i przewlekłymi schorzeniami skóry oraz chorobami wenerycznymi. Wykonuje się testy alergologiczne i biopsje diagnostyczne, zabiegi krioterapii i elektrokoagulacji.

 

Dział Pediatryczny (041) 39-02-376

Kierownik - dr n. med. Wojciech Przybylski

Lek. Małgorzata Włodarczyk

Lek. Dagmara Górska

Lek. Marta Kalużna

Lek. Konrad Dąbrowa

Lek. Anna Woźniczko

W Dziale prowadzona jest diagnostyka, leczenie i rehabilitacja dzieci do 18 roku życia. Przez cały okres pobytu w szpitalu dziecku może towarzyszyć jedno z rodziców.

 

Oddział Nefrologiczny ze Stacją Dializ (041) 39-02-215

p.o. Kierownik - lek. Katarzyna Kowalczyk

Lek. Jolanta Szymańska

Lek. Lilla Kiersznowska

Lek. Sylwia Wiaderna - Wilk

Lek. Lidia Grzegorczyk

Przy Oddziale funkcjonuje Stacja Dializ wyposażona w aparaty do hemodializy tzw. "sztuczne nerki" oraz zespół domowej dializoterapii otrzewnowej. W Oddziale leczeni i diagnozowani są pacjenci z chorobami nerek oraz nadciśnieniem tętniczym.

 

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej (041) 39-02-381

Kierownik - lek. Tomasz Zięba

Lek. Grzegorz Mejnartowicz

Lek. Sławomir Rowiński

Lek. Marek Figiel

Lek. Marek Kazusek

Lek. Andrzej Trofimiuk

Lek. Jacek Kapłański

Lek. Dorota Lipiec

Lek. Krystian Banaszczyk

Lek. Witold Madej

Lek. Mateusz Kędzierski

W Oddziale leczeni są chorzy z urazami narządu ruchu oraz schorzeniami ortopedycznymi. Wykonywane są zabiegi w zakresie chirurgii urazowej (m. in. zabiegi artroskopowe stawu kolanowego) i ortopedycznej (np. protezoplastyka stawu biodrowego).

 

Przychodnia Kompleksowej Rehabilitacji i Fizykoterapii (041) 39-02-239

Kierownik - mgr Daniel Uryga

Przychodnia jest podstawową bazą rehabilitacyjną dla pacjentów leczonych w szpitalu i Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Prowadzone jest tu kompleksowe usprawnianie lecznicze w schorzeniach reumatycznych, neurologicznych i kardiologicznych, a także rehabilitacja pourazowa i chirurgiczna oraz wad postawy u dzieci.

 

Dział Rentgenodiagnostyki (041) 39-02-233

Kierownik - lek. Ireneusz Fatek

Dr n.med. Marek Mosiołek

Lek. Andrzej Rożek

Lek. Paweł Górski

Lek. Aleksandra Marcisz

Lek. Agnieszka Szymańska

Lek. Magdalena Wąsik

Lek. Ewelina Kowalska

Lek. Justyna Plicner

Lek. Piotr Miłoński

Lek. Katarzyna Rusinek

Lek. Katarzyna Gola

Lek. Wojciech Kanas

Lek. Magdalena Magdziarz Miller

W Dziale wykonywane są klasyczne badania rentgenowskie w pełnym zakresie oraz badania angiograficzne, badania USG, badania dopplerowskie naczyń krwionośnych, tomografia komputerowa całego ciała, zakłada się stenty wewnątrznaczyniowe oraz stent-grafty metoda niechirurgiczną.

 

Poradnia Medycyny Pracy (041) 39-02-354

Kierownik - lek. Ewa Ziębakowska - Kassyk

Lekarze przyjmujący w Poradni zajmują się wykonywaniem badań profilaktycznych pracowników. Są to badania wstępne, okresowe, kontrolne i końcowe. Wydaje się orzeczenia o zdolności do pracy w różnych zawodach, m. in. kierowców i kandydatów do szkół i na studia wyższe.

 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy (041) 39-02-334

Kierownik Zakładu - mgr Barbara Narożniak

Lek. Zbigniew Duda

Zakład przeznaczony jest dla przewlekle chorych, niewymagających intensywnego leczenia a jedynie opieki i pielęgnacji przez przygotowany do tej roli personel.

 

Hospicjum Stacjonarne (041) 39-02-417

Kierownik Zakładu - mgr Iwona Ciupa  spec. pielęgniarstwa geriatrycznego

Lekarze:
 lek.med.  Ewa Frączyk
 lek.med.  Anna Góral  
 lek.med.  Anna Kowal
 lek .med. Piotr Kowal


Opieka hospicyjna to nieodpłatna - wszechstronna ,całodobowa  opieka ukierunkowana   na poprawę jakości życia chorym na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu  postępujące choroby.

 

Kwarantannowy pokój lekarski (041) 39-02-367

punkt pielęgniarski (041)39-02-368

 

 


 

Szpital oferuje również odpłatne wykonanie różnorodnych badań i usług bez skierowania lekarza. Oferta dotyczy wyłącznie osób nieubezpieczonych:

 • wszelkie badania laboratoryjne (badania krwi, moczu, badania hormonalne)
 • badania USG (brzucha, tętnic, sutków)
 • zabiegi z zakresu fizykoterapii i rehabilitacji
 • specjalistyczne porady lekarskie (każdej specjalności).

Dla osób, które chcą ocenić swoje zdrowie i wcześnie rozpoznać ewentualne zagrożenia, proponujemy kompleksowa ocenę stanu zdrowia.

 • 24-godzinny pobyt w szpitalu obejmuje wykonanie następujących badań:
 • morfologia, OB, mocz, elektrolity, mocznik, kreatynina, transaminazy, jonogram
 • rtg klatki piersiowej, badania USG np. jamy brzusznej, tomografie komputerowa
 • konsultacja internisty (z ocena stopnia ryzyka choroby wieńcowej)
 • konsultacja okulisty
 • u kobiet: badanie ginekologiczne, cytologia, USG sutków
 • u mężczyzn: PSA, badanie urologiczne

Przyjęcia odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu z Ordynatorem/Kierownikiem danego oddziału.

Odpłatność za pobyt uzależniona jest od wykonanych badań według obowiązującego w naszym zakładzie cennika.