Głównej zawartości

Na zdjęciu zespół Pracowni Rezonansu Magnetycznego

 

 

Rejestracja pacjentów pod numerem tel. 41 390 24 25 lub osobiście w pracowni MR w godz. od 8.00 do 15.00.

 

Pracownia MR na terenie Szpitala im. Świętego Łukasza w |Końskich została uruchomiona w dniu 1 października 2012 r.

Pracownię MR zorganizowała i wyposażyła firma TMS Diagnostyka Sp. z o.o., która podpisała z ZOZ w Końskich wieloletnią umowę na adaptację i najem pomieszczeń oraz na świadczenie usług rezonansu magnetycznego.

Pracownię wyposażono we wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia nowoczesnej diagnostyki obrazowej, przede wszystkim w Rezonans Magnetyczny o natężeniu 1,5 Tesli, dwukomorową strzykawkę automatyczną do bezpiecznego podawania kontrastu, system nadzoru parametrów pacjenta, cyfrowy zapis i archiwizację obrazów – tzw. oprogramowanie RIS i PACS.

TOSHIBA VANTAGE 1,5 T – nowoczesny japoński tomograf Rezonansu Magnetycznego (MR) o natężeniu pola magnetycznego 1,5 Tesli.

 • Cewki umożliwiające badanie wielu narządów w trakcie jednego badania.
 • Krótszy czas badania.
 • Ciche badanie –znacznie mniejszy hałas dzięki zastosowanemu systemowi TOSHIBA PIANISSIMO, co jest szczególnie ważne dla dzieci i osób starszych.
 • Technologia TOSHIBA umożliwiająca wykonywanie wielu badań bez użycia środka kontrastowego.
 • Badania wszystkich narządów i części ciała, pełny zakres zaawansowanych badań MR.
 • Angiografia MR.
 • MR mózgu z dyfuzją.
 • Spektroskopia MR.
 • Rekonstrukcje wielowymiarowe 3D.
  Aparaty 1,5 Tesli dają znacznie lepsze możliwości diagnostyczne niż aparaty niskoteslowe 0,20-0,35 Tesli, gdyż ich pole magnetyczne jest ponad czterokrotnie wyższe, a tym samym zakres diagnostycznego zastosowania może być szerszy. Aparaty MR 1,5 Tesli są niezastąpione przy badaniach neurologicznych, angiograficznych i onkologicznych.

Więcej informacji dla pacjenta na stronie www.tmsdiagnostyka.pl

 

REZONANS MAGNETYCZNY

Na zdjęciu aparat do wykonywania rezonansu magnetycznego
Na zdjęciu aparat do wykonywania rezonansu magnetycznego

 

Badanie nazywane jest również: MRI, MR, TOMOGRAFIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Nazwa zwyczajowa: Rezonans

CZEMU SŁUŻY BADANIE?

Badanie to umożliwia w sposób całkowicie nieinwazyjny ocenę struktur anatomicznych całego człowieka w dowolnej płaszczyźnie i także trójwymiarowo, a szczególnie dobrze ocenę ośrodkowego układu nerwowego (mózg i kanał kręgowy) i tkanek miękkich kończyn (tkanki podskórne, mięśnie i stawy). Obecnie jest to metoda pozwalająca w najlepszy sposób ocenić struktury anatomiczne oraz ewentualną patologię z dokładnością do kilku milimetrów. Badanie służy także nieinwazyjnej ocenie naczyń całego organizmu (tzw. angiografia rezonansu magnetycznego). W angiografii rezonansu magnetycznego przy pomocy aparatu do rezonansu magnetycznego i bez użycia środka kontrastowego (w sposób nieinwazyjny) można otrzymać obraz naczyń krwionośnych i ocenić ewentualne patologie (np. tętniaki, naczynia patologiczne, itp.). Uruchamiając odpowiedni program w komputerze można uzyskać obraz układu tętnic lub żył organizmu.

WSKAZANIA DO WYKONANIA BADANIA

Ze strony ośrodkowego układu nerwowego

 • Choroby demielinizacyjne (np. stwardnienie rozsiane).
 • Choroby otępienne (np. choroba Alzheimera).
 • Nowotwory mózgu trudne do oceny w innych badaniach
 • Ocena struktur okolicy przysadki mózgowej, oczodołu, tylnego dołu mózgu.
 • Guzy kanału kręgowego.
 • Ocena anatomiczna struktur kanału kręgowego.
 • Zmiany popromienne w ośrodkowym układzie nerwowym.
 • Zaburzenia neurologiczne o niewyjaśnionej etiologii.
 • Inne

Ze strony tkanek miękkich

 • Guzy tkanek miękkich.
 • Urazy tkanek miękkich (stawów, mięśni, więzadeł).
 • Inne

Ze strony klatki piersiowej, śródpiersia i miednicy

 • Guzy serca
 • Choroby dużych naczyń
 • Guzy płuc naciekające ścianę klatki piersiowej.
 • Nowotwory narządów rodnych u kobiet i gruczołu krokowego (prostaty) u mężczyzn.
 • Inne.

Badanie jest wykonywane na zlecenie lekarza

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA

Do badania należy zgłosić się na czczo (co najmniej 6 godzin wcześniej nie należy przyjmować pokarmów stałych). W przypadku badania jamy brzusznej wskazane jest wcześniejsze zastosowanie środków hamujących ruchy (perystaltykę) jelit (np. Buscopan). Małym dzieciom przed badaniem podaje się środki uspokajające. Wykonanie badania w znieczuleniu ogólnym jest możliwe jedynie wtedy gdy, gabinet wyposażony jest w specjalną aparaturę przystosowaną do pracy w polu magnetycznym.
Do pomieszczenia w którym znajduje się aparat, nie wolno wchodzić z żadnymi metalowymi przedmiotami (np. klucze, breloczki itp.), gdyż te mogą zostać przyciągnięte przez magnes i mogą spowodować uszkodzenie aparatu lub uraz pacjenta. Nie wolno także wchodzić do pomieszczenie z magnesem,, zegarkiem oraz z kartami magnetycznymi (karty bankomatowe, kredytowe itp.) gdyż te mogą ulec rozmagnesowaniu.
Wszelkie metalowe przedmioty znajdujące się w pobliżu badanej okolicy powodują powstanie dużych zaburzeń obrazu (np. w przypadku badania oczodołów należy zmyć makijaż, w którym znajdują się drobiny metali kolorowych).
Unika się wykonywania badania u osób z klaustrofobią, a także u osób z metalowymi zastawkami serca, wszczepionymi płytkami ortopedycznymi lub innymi metalowymi przedmiotami umieszczonymi wewnątrz ciała. Badania nie wykonuje się u osób mających wszczepiony rozrusznik serca oraz pooperacyjne metalowe klipsy na tętniakach w mózgowiu. Wskazane jest podanie środka uspokajającego

INFORMACJE, KTÓRE NALEŻY ZGŁOSIĆ WYKONUJĄCEMU BADANIE

 • Posiadanie rozrusznika serca, metalowych klipsów na tętniaku w mózgu, lub innych metalowych części w organizmie.
 • Rozpoznanie wcześniej alergii lub wystąpienie w przeszłości jakichkolwiek reakcji uczuleniowych na leki lub środki kontrastowe.
 • Wyniki wszystkich poprzedzających badań.
 • Klaustrofobia.
 • Skłonność do krwawień (skaza krwiotoczna)
  w przypadku stosowania dożylnych środków kontrastowych.

Podczas badania pacjent, pomimo zamknięcia w hermetycznym pomieszczeniu, ma ciągłą możliwość kontaktu z badającymi.
W czasie badania pacjent powinien natychmiast zgłaszać:

 • Wszelkie nagłe dolegliwości (np. uczucie klaustrofobii).
 • Jakiekolwiek objawy po podaniu dożylnego środka cieniującego (duszność, zawroty głowy, nudności).

JAK NALEŻY ZACHOWYWAĆ SIĘ PO BADANIU?

Nie ma specjalnych zaleceń.

MOŻLIWE POWIKŁANIA PO BADANIU

Brak powikłań. Badanie może być powtarzane wielokrotnie. Wykonywane jest u chorych w każdym wieku, a także u kobiet ciężarnych.