Głównej zawartości

Pobierz wykaz godzin pracy poradni oraz przyjmujących lekarzy

 


NUMERY TELEFONÓW PORADNI W PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ

Rejestracja

39-02-242
39-02-230

Poradnia Alergologiczna dla dorosłych

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-270

39-02-405

Poradnia Alergologiczna dla Dzieci

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-206

39-02-390

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-242

39-02-203

Poradnia Chirurgii Ogólnej

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-242

39-02-212

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-242

39-02-284

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-230

39-02-282

Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-230

39-02-202

Poradnia Dermatologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-370

39-02-246

Poradnia Diabetologiczna

rejestracja, nr do gabinetu

 

39-02-279

Poradnia Endokrynologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-279

39-02-198

Poradnia Gastrologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-230

39-02-267

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

rejestracja, nr do gabinetu

 

39-02-157

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-270

39-02-405

Poradnia Kardiologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-230

39-02-274

Poradnia Laktacyjna

rejestracja, nr do gabinetu

 

39-02-247

Poradnia Leczenia Uzależnień

rejestracja

 

39-02-225

Poradnia Leczenia Zeza

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-242

39-02-207

Poradnia Logopedyczna

39-02-274

Poradnia Medycyny Pracy

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-354

39-02-244,39-02-299

Poradnia Nefrologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-230

39-02-283

Poradnia Neonatologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-230

39-02-393

Poradnia Neurologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-230

39-02-271

Poradnia Okulistyczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-242

39-02-272,39-02-392

Poradnia Otolaryngologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-230

39-02-264

Poradnia Preluksacyjna

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-230

39-02-202

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci (Pulmunologiczna)

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-206

39-02-287

Poradnia Rehabilitacyjna

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-242

39-02-298

Poradnia Reumatologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-242

39-02-214

Poradnia Urologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-242

39-02-284

Poradnia Zdrowia Psychicznego

rejestracja

nr do gabinetu

nr do gabinetu

nr do gabinetu

 

39-02-225

39-02-226

39-02-154

39-02-155

Pracownia Audiometryczna

39-02-321

Pracownia Endoskopii Diagnostycznej i Zabiegowej

39-02-267

Pracownia EKG i EEG

39-02-321