Głównej zawartości

WAŻNIEJSZE TELEFONY - KIERUNKOWY (0- 41)

Laboratorium Diagnostyka spółka z o.o. - Rejestracja 41-3902-409

 

PUNKT INFORMACYJNY SZPITALA

39-02-398

 

Portiernia przy bramie wjazdowej    

39-02-250

 

ADMINISTRACJA ZOZ

 

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

39-02-204

 

Kancelaria

39-02-355
fax. 39-02-189

Sekretariat (Dyrekcji)

39-02-350

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

39-02-199

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

39-02-318

Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych

39-02-436

Pielęgniarki ds. Epidemiologii

39-02-263

Radca prawny

39-02-292

Specjalista ds. bhp

39-02-256

Specjalista ds. ochrony p/poż.

39-02-256

Starszy Inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.

39-02-353

Inspektor ds. Ochrony Środowiska

39-02-285

DZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU

 

Kierownik

39-02-356

Statystyka medyczna

39-02-245

Statystyka medyczna - ruch chorych

39-02-275

DZIAŁ SŁUŻB PRACOWNICZYCH

 

Kierownik

39-02-190

Pracownik ds. zatrudnienia - II

39-02-339

Pracownik ds. zatrudnienia - I

39-02-391

Pracownik ds. socjalnych

39-02-315

DZIAŁ FINANSOWO- KSIĘGOWY

 

Główny Księgowy

39-02-312

Księgowość

39-02-304

Księgowość - koszty

39-02-306

Księgowość - Kasa

39-02-309

SEKCJA PŁAC

39-02-316

SEKCJA INWENTARYZACJI

39-02-322

DZIAŁ SPRZEDAŻY USŁUG I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Kierownik

39-02-192

Zastępca Kierownika

39-02-314

Specjaliści ds. zamówień

tel.- fax. 39-02-319

Rozliczenia NFZ

39-02-275

Magazynierzy

39-02-208
39-02-197

Sekcja Informatyki

39-02-260

DZIAŁ JAKOŚCI I MARKETINGU

 

Kierownik

39-02-199

Specjaliści

39-02-436

Poligrafia

39-02-194

DZIAŁ SANITARNO- HIGIENICZNY

 

Kierownik

39-02-183

Magazyn Bielizny Szpitalnej i Transport Wewnętrzny

39-02-369
39-02-347

Depozyt Ubrań

39-02-374

DZIAŁ TECHNICZNY

 

Kierownik

39-02-308

Mistrzowie

39-02-336

Dyżurka - elektryk, hydraulik

39-02-342

Sekcja Nadzoru i Eksploatacji Aparatury Medycznej

39-02-211

Kotłownia
- kierownik
- hala

 

39-02-301
39-02-302

Sekcja remontowo-budowlana

39-02-285

NSZZ „Solidarność”

39-02-213

ZZPiP

39-02-307

SZPITAL

 

ODDZIAŁ KWARANTANNOWY

 

pokój lekarski

39-02-367

punkt pielęgniarski

39-02-368

DZIAŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 

IZBA PRZYJĘĆ szpitala

Punkt przyjęcia pacjentów

39-02-191
39-02-231
39-02-305 (do godz. 14.30)

IZBA PRZYJĘĆ ginekologiczno-położnicza

39-02-394

IZBA PRZYJĘĆ dziecięca

39-02-290

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

 

Kierownik

39-02-395

Gabinet lekarza SOR

39-02-280
39-02-359

OPIEKA CAŁODOBOWA - WYJAZDOWA

39-02-400

SEKCJA TRANSPORTU
-Koordynator ds. transportu
-Pokój kierowców

39-02-229

39-02-349

DZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

 

Pokój lekarski

39-02-337

Punkt pielęgniarski

39-02-223

BLOK OPERACYJNY

 

Pokój lekarzy anestezjologów

39-02-241

Pokój pielęgniarek

39-02-324

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY

 

Pokój lekarski

39-02-335

Punkt pielęgniarski

39-02-278

ODDZIAŁ UROLOGICZNY

 

Pokój lekarski

39-02-406

Punkt pielęgniarski

39-02-254

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII

 

Pokój lekarski

39-02-341

Punkt pielęgniarski

39-02-255

ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY

 

Pokój lekarski

39-02-210

Punkt pielęgniarski

39-02-140

DZIAŁ PEDIATRYCZNY

 

Pokój lekarski

39-02-331

Punkt pielęgniarski

39-02-376

Rehabilitacja dziecięca

39-02-210

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY

 

Pokój lekarski

39-02-344

Pokój lekarski

39-02-373

Ginekologia – punkt pielęgniarski

39-02-184

Punkt pielę. –położn. i ciąży powikł.

39-02-371

Trakt porodowy

39-02-195

Położnictwo septyczne - punkt pielęgniarski

39-02-228

ODDZIAŁ KARDIOLOGII

 

Pokój lekarski

tel.-fax.39-02-200

Sala „R” I Intensywna opieka – dyżurna piel.  II

39-02-382
39-02-156

Sala „R” Intensywna opieka – telefon do pacjentów

39-02-303

Punkt pielęgniarski

39-02-311

 

 

Pracownia Hemodynamiki

39-02-106

ODDZIAŁ NEFROLOGII ZE STACJĄ DIALIZ

 

Pokój lekarski

39-02-326

Punkt pielęgniarski

39-02-215

Stacja dializ

39-02-340

ODDZIAŁ NEUROLOGII UDAROWY

 

Pokój lekarski

39-02-364

Punkt pielęgniarski

39-02-363

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY (noworodkowy)

 

Pokój lekarski

39-02-393

Punkt pielęgniarski

39-02-243

ODDZIAŁ OKULISTYCZNY

 

Pokój lekarski

39-02-277

Punkt pielęgniarski

39-02-240

ODDZIAŁ REHABILITACJI z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

 

Pokój lekarski

39-02-227

Punkt pielęgniarski

39-02-224

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

 

Pokój lekarski

39-02-209

Punkt pielęgniarski

39-02-381

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH z Pododdziałem Diabetologicznym

 

Pokój lekarski

39-02-281

Punkt pielęgniarski

39-02-276

Pododdział Diabetologiczny

 

Pokój lekarski

39-02-235

Punkt pielęgniarski

39-02-236

Oddział Gastroenterologiczny 

 

Pokój lekarski

39-02-249

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM REUMATOLOGII

 

Pokój lekarski

39-02-261

Punkt pielęgniarski

39-02-345

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

 

Kierownik

39-02-201

Punkt pielęgniarski

39-02-334

APTEKA SZPITALNA

 

Kierownik

39-02-327

Ekspedycja

39-02-325

BANK KRWI

39-02-397

DZIAŁ RENTGENODIAGNOSTYKI

 

Pokój lekarski

39-02-360

Rejestracja do Pracowni Tomografii Komputerowej

39-02-438

Pracownia Tomografii Komputerowej

39-02-232

Pracownia Angiografii

39-02-297

Pokój techników

39-02-233

Rejestracja

39-02-234

Pokój opisów

39-02-289

PRZYCHODNIA KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI I FIZYKOTERAPII

 

Fizykoterapia

39-02-239

Sala ćwiczeń, pokój socjalny

39-02-238

Rejestracja

39-02-293

CENTRALNA STERYLIZATORNIA

 

Pokój socjalny

39-02-377

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

 

Rejestracja

39-02-242
39-02-230

Pielęgniarka Koordynująca

39-02-401

Poradnia Chirurgii Ogólnej

rejestracja

nr do gabinetu

39-02-242

39-02-212

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-242

39-02-203

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-242

39-02-284

Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-230

39-02-202

Poradnia Urologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-242

39-02-284

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-230

39-02-282

Poradnia Cukrzycowa

rejestracja, nr do gabinetu

 

39-02-279

Poradnia Endokrynologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-279

39-02-198

Poradnia Gastrologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-230

39-02-267

Poradnia Endoskopii i Diagnostyki Zabiegowej

rejestracja, nr do gabinetu

 

39-02-267

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

rejestracja, nr do gabinetu

 

39-02-157

Poradnia PPG, Chorób Płuc i Alergologiczna dla Dorosłych

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-270


39-02-405

Poradnia PPG, Chorób Płuc i Alergologiczna dla Dzieci

rejestracja

 

nr do gabinetu

nr do gabinetu

 

39-02-206

 

39-09-287

39-02-390

 

Poradnia Kardiologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-230

39-02-274

Poradnia Laktacyjna

rejestracja, nr do gabinetu

 

39-02-274

Poradnia Leczenia Uzależnień

rejestracja, nr do gabinetu

 

39-02-225

Poradnia Leczenia Zeza

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-242

39-02-207

Poradnia Logopedyczna

rejestracja, nr do gabinetu

 

39-02-274

Poradnia Medycyny Pracy

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-354

39-02-244, 39-02-299

Poradnia Nefrologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-230

39-02-283

Poradnia Neurologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-230

39-02-271

Poradnia Otolaryngologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-230

39-02-264

Poradnia Okulistyczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-242

39-02-272, 39-02-392

Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-206

39-02-287

Poradnia Neonatologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-230

39-02-393

Poradnia Preluksacyjna

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-230

39-02-202

Poradnia Alergologiczna dla Dzieci

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-206

39-02-390

Poradnia Rehabilitacyjna

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-242

39-02-298

Poradnia Reumatologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-242

39-02-214

Poradnia Dermatologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

39-02-370

39-02-246

Poradnia Zdrowia Psychicznego

- rejestracja
 - gabinet lekarski 1
 - gabinet lekarski 2
 - gabinet lekarski 3

 

39-02-225
39-02-226
39-02-154
39-02-155

GABINET EEG, EKG i Audiometrii

rejestracja, nr do gabinetu

 

39-02-321

USŁUGI:

 

Fryzjer

39-02-366

Kawiarnia

39-02-253

Zakład optyczny

39-02-196

Prosektorium

39-02-222

Salon ortopedyczny – LIFE+

37-24-465

Apteka „Pod Słoniem”

37-25-067

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

37-28-747

DZIAŁ ŻYWIENIA 

Kierownik

39-02-385

Pokój relewistek

39-02-386

Stołówka

39-02-269

Usługi sprzątania

39-02-258

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach – oddział w Końskich

41-39-02-343