Głównej zawartości

WAŻNIEJSZE TELEFONY - KIERUNKOWY (0- 41)

 

 

Portiernia przy bramie wjazdowej    

41-39-02-250

 

ADMINISTRACJA ZOZ

 

Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa

41-39-02-204

 

Kancelaria

41-39-02-355
fax. 41-39-02-189

Sekretariat (Dyrekcji)

41-39-02-350

Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

41-39-02-199

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

41-39-02-318

Pełnomocnik ds. Ochrony Danych Osobowych

41-39-02-436

Pielęgniarki ds. Epidemiologii

41-39-02-263

Radca prawny

41-39-02-292

Specjalista ds. bhp

41-39-02-256

Specjalista ds. ochrony p/poż.

41-39-02-256

Starszy Inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego.

41-39-02-353

Inspektor ds. Ochrony Środowiska

41-39-02-285

MEDYCZNE LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE

41-39-02-409

DZIAŁ ORGANIZACJI I NADZORU

 

Kierownik

41-39-02-356

Sekcja Statystyki i Archiwizacji Dokumentacji

41-39-02-245

DZIAŁ SŁUŻB PRACOWNICZYCH

 

Kierownik

41-39-02-190

Pracownik ds. zatrudnienia - II

41-39-02-339

Pracownik ds. zatrudnienia - I

41-39-02-391

Pracownik ds. socjalnych

41-39-02-315

DZIAŁ FINANSOWO- KSIĘGOWY

 

Główny Księgowy

41-39-02-312

Księgowość

41-39-02-309

Księgowość - koszty

41-39-02-304

Księgowość - Kasa

41-39-02-444

SEKCJA PŁAC

41-39-02-316

SEKCJA INWENTARYZACJI

41-39-02-322

DZIAŁ SPRZEDAŻY USŁUG I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Kierownik

41-39-02-192

Zastępca Kierownika

41-39-02-314

Specjaliści ds. zamówień

tel.- fax. 41-39-02-319

Rozliczenia NFZ

41-39-02-275

Magazynierzy

41-39-02-208
41-39-02-197

Sekcja Informatyki

41-39-02-260

DZIAŁ JAKOŚCI I MARKETINGU

 

Kierownik

41-39-02-199

DZIAŁ SANITARNO- HIGIENICZNY

 

Kierownik

41-39-02-183

Magazyn Bielizny Szpitalnej i Transport Wewnętrzny

41-39-02-369
41-39-02-347

Depozyt Ubrań

41-39-02-374

DZIAŁ TECHNICZNY

 

Kierownik

41-39-02-308

Mistrzowie

41-39-02-336

Dyżurka - elektryk, hydraulik

41-39-02-342

Sekcja Nadzoru i Eksploatacji Aparatury Medycznej

41-39-02-211

Kotłownia
- kierownik
- hala

 

41-39-02-301
41-39-02-302

Sekcja remontowo-budowlana

41-39-02-285

NSZZ „Solidarność”

41-39-02-213

ZZPiP

41-39-02-307

SZPITAL

 

DZIAŁ RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

 

IZBA PRZYJĘĆ szpitala

Punkt przyjęcia pacjentów

41-39-02-191
41-39-02-231
41-39-02-305 (do godz. 14.30)

IZBA PRZYJĘĆ ginekologiczno-położnicza

41-39-02-394

IZBA PRZYJĘĆ dziecięca

41-39-02-290

SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY

 

Kierownik

41-39-02-395

Gabinet lekarza SOR

41-39-02-280
41-39-02-359

OPIEKA CAŁODOBOWA - WYJAZDOWA

41-39-02-400

SEKCJA TRANSPORTU
-Koordynator ds. transportu
-Pokój kierowców

41-39-02-229

41-39-02-349

DZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

 

Pokój lekarski

41-39-02-337

Punkt pielęgniarski

41-39-02-223

BLOK OPERACYJNY

 

Pokój lekarzy anestezjologów

41-39-02-241

Pokój pielęgniarek

41-39-02-324

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY OGÓLNY

 

Pokój lekarski

41-39-02-335

Punkt pielęgniarski

41-39-02-278

ODDZIAŁ UROLOGICZNY

 

Pokój lekarski

41-39-02-406

Punkt pielęgniarski

41-39-02-254

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM CHIRURGII NACZYŃ I ANGIOLOGII

 

Pokój lekarski

41-39-02-341

Punkt pielęgniarski

41-39-02-255

ODDZIAŁ DERMATOLOGICZNY

 

Pokój lekarski

41-39-02-367

Punkt pielęgniarski

41-39-02-368

DZIAŁ PEDIATRYCZNY

 

Pokój lekarski

41-39-02-331

Punkt pielęgniarski

41-39-02-376

Rehabilitacja dziecięca

41-39-02-210

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO – POŁOŻNICZY

 

Pokój lekarski

41-39-02-344

Pokój lekarski

41-39-02-373

Ginekologia – punkt pielęgniarski

41-39-02-184

Punkt pielę. –położn. i ciąży powikł.

41-39-02-371

Trakt porodowy

41-39-02-195

Położnictwo septyczne - punkt pielęgniarski

41-39-02-228

ODDZIAŁ KARDIOLOGII

 

Pokój lekarski

tel.-fax.41-39-02-200

Sala „R” I Intensywna opieka – dyżurna piel.  II

41-39-02-382
41-39-02-156

Sala „R” Intensywna opieka – telefon do pacjentów

41-39-02-303

Punkt pielęgniarski

41-39-02-311

 

 

Pracownia Hemodynamiki

41-39-02-106

ODDZIAŁ NEFROLOGII ZE STACJĄ DIALIZ

 

Pokój lekarski

41-39-02-326

Punkt pielęgniarski

41-39-02-215

Stacja dializ

41-39-02-340

ODDZIAŁ NEUROLOGII UDAROWY

 

Pokój lekarski

41-39-02-364

Punkt pielęgniarski

41-39-02-363

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY (noworodkowy)

 

Pokój lekarski

41-39-02-393

Punkt pielęgniarski

41-39-02-243

ODDZIAŁ OKULISTYCZNY

 

Pokój lekarski

41-39-02-277

Punkt pielęgniarski

41-39-02-240

ODDZIAŁ REHABILITACJI z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej

 

Pokój lekarski

41-39-02-227

Punkt pielęgniarski

41-39-02-224

ODDZIAŁ CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

 

Pokój lekarski

41-39-02-209

Punkt pielęgniarski

41-39-02-381

ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH z Pododdziałem Diabetologicznym

 

Pokój lekarski

41-39-02-281

Punkt pielęgniarski

41-39-02-276

Pododdział Diabetologiczny

 

Pokój lekarski

41-39-02-235

Punkt pielęgniarski

41-39-02-236

Oddział Gastroenterologiczny 

 

Sekretariat

41-39-02-394

Pokój lekarski

41-39-02-249

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM REUMATOLOGII

 

Pokój lekarski

41-39-02-261

Punkt pielęgniarski

41-39-02-345

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

 

Kierownik

41-39-02-201

Punkt pielęgniarski

41-39-02-334

APTEKA SZPITALNA

 

Kierownik

41-39-02-327

Ekspedycja

41-39-02-325

BANK KRWI

41-39-02-397

DZIAŁ RENTGENODIAGNOSTYKI

 

Pokój lekarski

41-39-02-360

Rejestracja do Pracowni Tomografii Komputerowej

41-39-02-438

Pracownia Tomografii Komputerowej

41-39-02-232

Pracownia Angiografii

41-39-02-297

Pokój techników

41-39-02-233

Rejestracja

41-39-02-234

Pokój opisów

41-39-02-289

PRZYCHODNIA KOMPLEKSOWEJ REHABILITACJI I FIZYKOTERAPII

 

Fizykoterapia

41-39-02-239

Sala ćwiczeń, pokój socjalny

41-39-02-238

Rejestracja

41-39-02-293

CENTRALNA STERYLIZATORNIA

 

Pokój socjalny

41-39-02-377

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

 

Rejestracja

41-39-02-242
41-39-02-230

Kierownik

41-39-02-401

Poradnia Chirurgii Ogólnej

rejestracja

nr do gabinetu

41-39-02-242

41-39-02-212

Poradnia Chirurgii Naczyniowej

rejestracja

nr do gabinetu

 

41-39-02-242

41-39-02-203

Poradnia Chirurgii Onkologicznej

rejestracja

nr do gabinetu

 

41-39-02-242, 41-39-02-370

41-39-02-246

Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

rejestracja

nr do gabinetu

 

41-39-02-230

41-39-02-202

Poradnia Urologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

41-39-02-242

41-39-02-284

Poradnia Chirurgii Stomatologicznej

rejestracja

nr do gabinetu

 

41-39-02-230

41-39-02-282

Poradnia Cukrzycowa

rejestracja, nr do gabinetu

 

41-39-02-279

Poradnia Endokrynologiczna

rejestracja

pielęgniarka

 

41-39-02-242

41-39-02-279

Poradnia Gastrologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

41-39-02-230

41-39-02-267

Poradnia Endoskopii i Diagnostyki Zabiegowej

rejestracja, nr do gabinetu

 

41-39-02-267

Poradnia Ginekologiczno - Położnicza

rejestracja, nr do gabinetu

 

41-39-02-157

Poradnia PPG, Chorób Płuc i Alergologiczna dla Dorosłych

rejestracja

nr do gabinetu

 

41-39-02-270


41-39-02-405

Poradnia PPG, Chorób Płuc i Alergologiczna dla Dzieci

rejestracja

 

nr do gabinetu

nr do gabinetu

 

41-39-02-206

 

41-39-09-287

41-39-02-390

 

Poradnia Kardiologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

41-39-02-230

41-39-02-274

Poradnia Kardiologiczna Dla Dzieci

rejestracja

41-39-02-242

Poradnia Laktacyjna

rejestracja, nr do gabinetu

 

41-39-02-274

Poradnia Leczenia Uzależnień

rejestracja, nr do gabinetu

 

41-39-02-225

Poradnia Leczenia Zeza

rejestracja

nr do gabinetu

 

41-39-02-242

41-39-02-207

Poradnia Logopedyczna

rejestracja, nr do gabinetu

 

41-39-02-274

Poradnia Medycyny Pracy (tylko dla pracowników ZOZ Końskie)

rejestracja

nr do gabinetu

 

41-39-02-354

41-39-02-299

Poradnia Nefrologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

41-39-02-230

41-39-02-283

Poradnia Neurologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

41-39-02-230

41-39-02-271

Poradnia Otolaryngologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

41-39-02-230

41-39-02-264

Poradnia Okulistyczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

41-39-02-242

41-39-02-272, 41-39-02-392

Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci

rejestracja

nr do gabinetu

 

41-39-02-206

41-39-02-287

Poradnia Neonatologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

41-39-02-230

41-39-02-393

Poradnia Preluksacyjna

rejestracja

nr do gabinetu

 

41-39-02-230

41-39-02-202

Poradnia Alergologiczna dla Dzieci

rejestracja

nr do gabinetu

 

41-39-02-206

41-39-02-390

Poradnia Rehabilitacyjna

rejestracja

nr do gabinetu

 

41-39-02-242

41-39-02-298

Poradnia Reumatologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

41-39-02-242

41-39-02-214

Poradnia Dermatologiczna

rejestracja

nr do gabinetu

 

41-39-02-370

41-39-02-246

Pracownia Densytometryczna

41-39-02-128

Poradnia Zdrowia Psychicznego

- rejestracja
 - gabinet lekarski 1
 - gabinet lekarski 2
 - gabinet lekarski 3

 

41-39-02-225
41-39-02-226
41-39-02-154
41-39-02-155

GABINET EEG, EKG i Audiometrii

rejestracja, nr do gabinetu

 

41-39-02-321

USŁUGI:

 

Fryzjer

796-676-471

Kawiarnia

41-39-02-253

Zakład optyczny

41-39-02-196

Prosektorium

41-39-02-222

Salon ortopedyczny – LIFE+

41-37-24-465

Apteka „Pod Słoniem”

41-37-25-067

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

41-37-28-747

DZIAŁ ŻYWIENIA 

Kierownik

41-39-02-385

Pokój relewistek

41-39-02-386

Stołówka

41-39-02-269

Usługi sprzątania

41-39-02-258

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach – oddział w Końskich

41-39-02-343