Głównej zawartości

Na zdjęciu mgr Elżbieta Grzela

Kierownik - mgr Elżbieta Grzela

Centralna Sterylizatornia jest komórką organizacyjną Zespołu Opieki Zdrowotnej, która zabezpiecza potrzeby w zakresie dezynfekcji i sterylizacji całego Szpitala. Ponadto w strukturach Centralnej Sterylizatorni znajduje się stacja łóżek, gdzie wykonuje się dekontaminacje sprzętu użytkowego.  Centralna Sterylizatornia zatrudnia:

 • 2 pielęgniarki,
 • 10 techników sterylizacji medycznej
 • 2 operatorów urządzeń sterylizujących gazowych i parowych,
 • 10 sanitariuszy,

 

W pomieszczeniach Centralnej Sterylizatorni jest zachowany podział na strefy: sterylną, czystą, brudną, które są przedzielone śluzami. Ponadto znajdują się pomieszczenia magazynowe, gospodarcze i socjalne.

Centralna Sterylizatornia wyposażona jest w wysoce specjalistyczną aparaturę myjąco-dezynfekującą i sterylizującą, którą obsługuje wykwalifikowany personel, natomiast wyznaczony personel wykonuje czynności w stacji łóżek

Do zadań Centralnej Sterylizatorni należy:

 • mycie i dezynfekcja sprzętu wielokrotnego użytku w myjniach automatycznych
 • pakietowanie ,sterylizacja narzędzi
 • sterylizacja sprzętu wielokrotnego użycia poprzez sterylizację wysokotemperaturową (para wodna) lub niskotemperaturową (tlenkiem etylenu)
 • prowadzenie dokumentacji w formie elektronicznej i papierowej, dotyczącej obiegu i kontroli skuteczności procesów dezynfekcji i sterylizacji
 • szkolenia pracowników w zakresie dezynfekcji i sterylizacji oraz postępowania z aparaturą dezynfekującą i sterylizującą
 • współpraca z Zespołem ds. Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń Wewnątrzszpitalnych
 • zapewnienie odpowiedniej jakości usług w zakresie sterylizacji
 • bieżące analizowanie rynku w zakresie sprzętu sterylizacyjnego, opakowań sterylizacyjnych i innych środków niezbędnych do skutecznej i prawidłowej sterylizacji

Centralna Sterylizatornia ponadto świadczy czynności transportowe wytworzonych produktów na rzecz komórek organizacyjnych ZOZ:

 • transport materiału sterylnego i niesterylnego

Zadaniem stacji łóżek, znajdującej się w strukturach Centralnej Sterylizatorni jest transport brudnych łóżek, materacy oraz innego sprzętu użytkowego celem dekontaminacji i dostarczenie czystych w oddziały.

 

Stacja Łóżek

Centralizacje tego systemu w zakresie dezynfekcji, sterylizacji aparatury medycznej jak również dekontaminacji sprzętu użytkowego (łóżka, materace, szafki itd.) w tak dużej placówce jaką jest ZOZ Końskie stała się koniecznością. Oznacza to, że tylko wyznaczona komórka odpowiada za skutki działań określonych procedur.

 
Na zdjęciu Strefa sterylna 
Na zdjęciu strefa sterylna
 
Na zdjęciu Strefa czysta
Na zdjęciu strefa czysta