Głównej zawartości

Na zdjęciu mgr inż. Jerzy Grodzki

mgr inż. Jerzy Grodzki

Powołany na stanowisko 1 września 1990r. Ukończył Studium Ekonomiki Zdrowia w Studium Podyplomowym Funkcjonowania Gospodarki Narodowej - Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr n. med. Katarzyny Tymowskiej. Ponadto uczestniczył w kursach i szkoleniach z zakresu :

  • zarządzania i kierowania w służbie zdrowia
  • kontraktowania usług medycznych
  • samodzielności jednostek służby zdrowia
  • systemu zamówień publicznych