Głównej zawartości

Na zdjęciu lek. med. Mirosław Krzysztofik

 

Kierownik - lek. Mirosław Krzysztofik
specjalista ginekologii i położnictwa

Koordynator ds. położnictwa - mgr Marzanna Ociepa
specjalista pielęgniarstwa położniczego

W Oddziale zatrudnionych jest:

 • 8 lekarzy w tym:
 • 6 specjalistów ginekologii i położnictwa II stopnia,
 • 2 lekarzy rezydentów
 • 17 położnych w tym: magister położnictwa,
 • 2 specjalistki pielęgniarstwa położniczego,
 • 3 z tytułem magistra,
 • 5 z ukończonym kursem kwalifikacyjnym z pielęgniarstwa neonatologicznego,
 • 3 instruktorki szkoły rodzenia,
 • 4 z tytułem licencjata położnictwa,
 • statystyk medyczny.

 

Personel lekarski oddziału bierze czynny udział w posiedzeniach Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w Kielcach, szkoleniach i sympozjach organizowanych przez Konsultanta Regionalnego i Sekcję Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Personel pielęgniarski bierze czynny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych między innymi przez Fundację "Rodzić Po Ludzku", Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią oraz Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek i Położnych.

Personel sukcesywnie podnosi swoje kwalifikacje, także poprzez szkolenia wewnątrzszpitalne i szkolenia wewnątrzoddziałowe. Za działalność oddziału na rzecz karmienia naturalnego przyznano szpitalowi tytuł " Szpital Przyjazny Dziecku", który posiadamy od 1999 r. Personel oddziału prowadzi również zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach Szkoły Rodzenia, przygotowującej przyszłych rodziców do porodów rodzinnych.

Organizacja: Oddział posiada 26 łóżek + 3 stanowiska porodowe (w tym łóżka ginekologiczne, patologii ciąży, w systemie ,, rooming - in ''. Dysponujemy możliwością korzystania z aparatury USG i CT w Dziale Rentgenodiagnostyki. Posiadamy sprzęt KTG, detektory tętna płodu, kolposkop.

Zakres działania: Personel oddziału sprawuje opiekę nad kobietami w zakresie:

 • opieki nad ciężarnymi, w czasie porodu i połogu
 • diagnostyki i leczenia podstawowych schorzeń powodujących powikłania w ciąży, podczas porodu i połogu
 • diagnostyki i leczenia schorzeń ginekologicznych
 • profilaktyki nowotworów żeńskich narządów płciowych
 • działalności operacyjnej w zakresie ginekologii i położnictwa
 • konsultacji i badań profilaktycznych pacjentek hospitalizowanych

 

Na zdjęciu logo Szpital Przyjazny Dziecku
Na zdjęciu logo Szpital Przyjazny Dziecku