Głównej zawartości

 

Zgłaszanie nieprawidłowości lub nadużyć w POIŚ 2014-2020

 

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ stworzyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Wszelkie nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub specjalnego formularza.
Przyjęte rozwiązanie sprzyjać będzie realizacji projektów w sposób etyczny, jawny i przejrzysty.

Więcej informacji na temat mechanizmu znajduje się na stronie internetowej Instytucji Zarządzającej

 

Projekty UE 2014-2020

 

Poprawa jakości i dostępności do usług zdrowotnych poprzez doposażenie Działu Kardiologicznego

Nr projektu: RPSW.07.03.00-26-0006/17

pobierz

Montaż Odnawialnych Źródeł Energii (paneli fotowoltaicznych, powietrznych pomp ciepła) w ZOZ w Końskich

Nr projektu: RPSW.03.01.00-26-0072/17

pobierz

 Zwiększenie skuteczności udzielania świadczeń ratowniczych poprzez podniesienie ich jakości oraz
poprawę dostępności i funkcjonalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki
Zdrowotnej w Końskich

Numer projektu: POIS.09.01.00-00-209/17

pobierz

 

Kampania Solidarnie dla Transplantacji

 

 

 

 

 Projekty UE 2007-2013

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich skutecznie wykorzystuje możliwość uzyskania dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W poprzednim okresie programowania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego skutecznie aplikowano o dofinansowanie dwóch projektów, tj.

- Modernizacja Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w ZOZ Końskie

- Modernizacja infrastruktury sprzętowej w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich

Obecnie w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego ZOZ w Końskich został beneficjentem trzech projektów, z których jeden został zakończony 27.12.2011 r. Był nim projekt „Modernizacja gospodarki energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii (pompa ciepła) w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich”.  Zrealizowano go zgodnie z umową UDA – RPSW.04.02.00 – 26 – 750/10 – 00. Całkowity koszt zadania wyniósł 3 456 648,17 zł. Udział środków unijnych wyniósł 1 490 490,47 zł, pozostała kwota to środki własne w wysokości 1 966 157,70 zł.

Drugi projekt, którego realizacja została zakończona 31.03.2012r. nosi nazwę „Modernizacja
i rozbudowa systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich wraz z integracją tzw. części medycznej i administracyjnej”. Został wykonany zgodnie z umową UDA – RPSW.02.02.00 – 26 – 017/10 – 00. Całkowity koszt to 3 054 078,00 zł, środki unijne 2 595 966,30 zł, a udział własny 458 111,70 zł.

Trzeci z projektów „Przebudowa Bloku Operacyjnego oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich oraz zakup dla tych komórek sprzętu i wyposażenia”. Prace budowlane i instalacyjne trwały od 11 sierpnia 2011 r. do 30 kwietnia 2013 r.

W ramach realizacji projektu przebudowano i zmodernizowano Blok Operacyjny z 5 salami operacyjnymi oraz innymi niezbędnymi pomieszczeniami, jak np. śluzy i magazynki. Sale operacyjne odpowiadają najnowszym standardom budowlanym i sanitarno-higienicznym. Powierzchnie ścian i sufitów pokryto materiałami, które pozwalają na utrzymanie większej sterylności. Użyto to tego celu farb lateksowych lub wykładziny typu Tarket w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych (zależności od przeznaczenia pomieszczenia), ściany sal przygotowania pacjenta i przygotowania lekarzy pokryto stalą chromowo-niklową, a w salach operacyjnych są one dodatkowo powleczone szkłem.

Dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (OAiIT) wybudowano 9 łóżkową salę intensywnej terapii, separatkę, salę wybudzeniową oraz inne niezbędne pomieszczenia gospodarcze i techniczne o tak samo wysokim standardzie jak na Bloku Operacyjnym.

Sale Bloku i OAiIT zostały wyposażone w instalacje klimatyzacji i wentylacji z trójstopniowym systemem oczyszczania powietrza w wybranych pomieszczeniach, powietrze nawiewane jest nawilżane lub osuszane, w zależności od potrzeb.

Zarówno Blok jak i OAiIT wyposażone zostały w aparaturę i sprzęt medyczny najnowszej generacji. Wprawdzie podniosło to koszty modernizacji ale gwarantuje jakość udzielanych świadczeń na najwyższym europejskim poziomie.

Całkowity koszt realizacji zamknął się kwotą 19.662.003,59 zł. w tym na zakup sprzętu i wyposażenia przeznaczono 8.985.789,63 zł. na roboty budowlane i remonty przeznaczono 10.442.761,49 zł.

Z funduszy unijnych pozyskano 7.000.000,zł. Realizacja tego projektu, bez względu na jego wysoki koszt, była absolutnie konieczna dla zapewnienia możliwości funkcjonowania szpitala. Starostwo Powiatowe przekazało na ten cel dotację w wysokości 4.115.542,20 zł., w tym gmina Słupia Konecka 7.000,00 zł. a gmina Smyków 10.000,00 zł. Konieczne było także skorzystanie z poręczonego przez Starostwo kredytu bankowego w wysokości 3.000.000,00 zł oraz pokrycie części kosztów ze środków własnych.

 

Blok Operacyjny i Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Specjalistycznego im. Św. Łukasza w Końskich już po gruntownej modernizacji