Głównej zawartości

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Dyrektor - mgr Anna Gil MBA

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno - Technicznych -  mgr Jakub Sienkiewicz

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa - dr n. med. Wojciech Gola

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa - mgr Anna Łoś

Zastępca Dyrektora ds. Finansowych - mgr Beata Wójcik