Głównej zawartości

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich

Dyrektor - mgr Anna Gil MBA

Zastępca Dyrektora -  mgr inż. Karol Dytkowski

p/o Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa - Lek Andrzej Trofimiuk

Zastępca Dyrektora ds. pielęgniarstwa - mgr Anna Łoś

Zastępca Dyrektora ds. finansowych - mgr Beata Wójcik