Głównej zawartości

Zadowolony Pacjent

Szpital bez bólu

ZOZ w Końskich od 2009 r. realizuje program „Szpital bez bólu” zainicjowany przez Polskie Towarzystwo Leczenia Bólu.

Certyfikat nr 2021/20

Na zdjęciu Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich

 

Najlepszą wizytówką Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich jest zadowolony pacjent. Pragniemy, by nasze logo było symbolem wysokiej jakości, bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju.

 

 Punkt pobrań (wymazy) przeciw Covid-19

czynny: poniedziałek 08:00-10:00

wtorek:08:00-10:00

środa: 08:00-10:00, 15:00-17:00

czwartek: 08:00-10:00

piątek: 08:00-10:00

sobota, niedziela, święta 08:00-10:00

tel.41-3902-370


 

112 – numer alarmowy na straży życia, zdrowia, bezpieczeństwa

ECMO Końskie


Obowiązujący wzór porozumienia dla lekarzy odbywających staże kierunkowe w ZOZ w Końskich

REJESTR COVID-19

Drodzy Krwiodawcy

RCKiK  w  Kielcach informuje o wznowieniu od dnia 20 kwietnia 2020 r (poniedziałek) działalności Oddziału Terenowego Poboru Krwi
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich

 

 

 

 

Kampania Solidarnie dla Transplantacji

 

 

 

 

 

 

 

Pompy infuzyjne dla ciężarnych

 

Dziękujemy firmie Roche Polska sp. z o.o. za wsparcie finansowe szkoleń dla pracowników naszego szpitala.


 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną – ZOZ Końskie na zdrowie ludzi i na środowisko oraz o wielkości i składzie izotopowym uwolnień substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z wykonywaniem tej działalności.

 

 

Nabory i rekrutacje - link

Komunikat NFZ dla pacjentów - pobierz

Polityka Antykorupcyjna - pobierz

CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES DZIAŁANIA ZOZ

Główną funkcją Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych oraz sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. W szpitalu prowadzi się leczenie zachowawcze, operacyjne oraz rehabilitacyjne. Wykonuje się zabiegi chirurgii ogólnej, zabiegi z zakresu chirurgii tarczycy, onkologii, chirurgii naczyń (wycięcie tętniaków aorty, wszczepy aortalne na kończynach dolnych) oraz z zakresu chirurgii urazowej jak również wszczepy endoprotez biodrowych i kolanowych. Całą dobę jest zapewniony dostęp do diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej (badania USG jamy brzusznej, USG tarczycy, sutków, stawów biodrowych u niemowląt, echokardiografię, badania dopplerowskie naczyń, TK itp. Szpital w Końskich funkcjonuje od 1939 roku w jego skład na początku wchodziły: Oddział Zakaźny i Chirurgiczny. Po wojnie poszerzono działalność szpitala o Oddział Wewnętrzny, Położniczy, Dziecięcy i Ginekologiczny. W 1983 roku szpital przeniesiono do nowego budynku, który przeznaczony był na kompleks wielospecjalistyczny, liczący ponad 600 łóżek. Stopniowo wyposażano i uruchamiano kolejne oddziały specjalistyczne tj. Laryngologię, Okulistykę, Dermatologię, Neurologię, Rehabilitację, Ortopedię, Chirurgię, Anestezjologię i Intensywną Terapię, Reumatologię. Chirurgia rozszerzyła zakres usług o Chirurgię Naczyń i Urologię. Organem założycielskim Zespołu Opieki Zdrowotnej jest Rada Powiatu w Końskich. Od 1998 roku Szpital posiada tytuł szpitala akredytowanego (ostatnia akredytacja odbyła się w sierpniu 2021r.) Od 1999 roku Szpital posiada tytuł przyznawany przez UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku" za promowanie karmienia naturalnego. W roku 2002 wdrożono system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000. W roku 2005 wdrożono system zarządzania środowiskowego wg. normy ISO 14001:2004, który certyfikowano w 2006 roku. W tym samym roku uzyskano Świętokrzyską Nagrodę Jakości oraz tytuł Lidera Regionu w branży medycznej za działalność na rzecz jakości oraz dobre zarządzanie firmą. W roku 2007 uzyskano wyróżnienie w pierwszym ogólnokrajowym konkursie Perły Medycyny. Zgodnie z wymogami prawa atomowego wprowadzono w Dziale RTG system zapewnienia jakości, który jest integralną częścią ZSZ. Wdrożono system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą PN-N 18001, który certyfikowano w marcu 2008r. Również w 2008 roku otrzymano wyróżnienie Konkursu Polskiej Nagrody Jakości. Rok 2009 szpital został laureatem Polskiej Nagrody Jakości oraz wdrożył i realizuje program ,,Szpital bez bólu''. Rok 2010 zaowocował uzyskaniem statuetki i Eurocertyfikatu stanowiącego potwierdzenie wiarygodności instytucji medycznej oraz efektywnego nią zarządzania. Wysoką jakość świadczeń potwierdzają także coroczne wysokie notowania w prowadzonym przez Rzeczpospolitą rankingu "Bezpieczny Szpital", od kilku lat szpital konecki zajmuje pierwsze miejsce w województwie świętokrzyskim. Od 2019 roku szpital legitymuje się certyfikatem „Zadowolony Pacjent” przyznanym przez samych pacjentów. Bardzo istotne znaczenie dla pacjentów leczonych w ZOZ w Końskich ma to, że istnieje możliwość kompleksowego diagnozowania pacjenta oraz dostęp do lekarzy specjalistów, często niedostępnych w innych ZOZ-ach. Dążenie ZOZ do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb pacjentów, zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii medycznych, poprawa warunków lokalowych realizacji usług przekłada się na coraz lepsze opinie pacjentów o poziomie usług w ZOZ. Z każdym rokiem leczy się tu coraz więcej pacjentów, rośnie również odsetek leczonych z innych regionów województwa i kraju.

Pacjenci leczeni w szpitalu w Końskich według miejsca zamieszkania

 

Struktura zatrudnienia

Aktualnie pracuje w szpitalu : 206 lekarzy i 2 lekarzy stomatologii, w tym 1 dr hab.n.med., 7 dr n. med. 154 lekarzy z II stopniem specjalizacji,
3 z I stopniem specjalizacji, 50 lekarzy bez specjalizacji. Szpital zatrudnia również 406 pielęgniarek, w tym 79 magistrów pielęgniarstwa oraz 28 położnych w tym 5 mgr położnictwa.
Cały personel medyczny podnosi swoje kwalifikacje na kursach oraz uzupełnia wiedzę na studiach o różnych kierunkach Od wielu lat szpital realizuje programy poprawy jakości.

W szpitalu działają grupy pracowników w zespołach, komisjach i komitetach zadaniowych: 

 

 • Zespół Leczenia Żywieniowego,
 • Zespół ds. profilaktyki żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej
 • Komitet Terapeutyczny,
 • Zespół oceny przyjęć pacjentów w ZOZ w Końskich
 • Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Zespół ds.zarządzania ryzykiem
 • Zespół Medyczny sprawujący opiekę nad dawcą po stwierdzeniu śmierci mózgu oraz współuczestniczący w pobraniu tkanek, komórek i narządów.
 • Zespół ds. przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego
 • Zespół Etyczny
 • Zespół ds. analiz zgonów,
 • Komisja ds. zapobiegania i leczenia odleżyn,
 • Zespół ds. przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków pomocowych
 • Komisja ds. analizy zdarzeń niepożądanych
 • Komisja ds. analizy celowości i zasadności kierowania Pacjentów na badania diagnostyczne.
 • Zespół ds. jakości,
 • Zespół Kontroli Zakażeń Zakładowych,
 • Komitet Kontroli Zakażeń
 • Komitet Transfuzjologiczny.
 • Zespół ds.antybiotykoterapii

 

Deklaracja dostępności

Elektroniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych