Głównej zawartości

 

Zespól Opieki Zdrowotnej w Końskich otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” na realizację projektu pn. Likwidacja barier technicznych w gabinetach diagnostyczno - zabiegowych w Oddziale Ginekologiczno - Położniczym oraz w Poradni Ginekologiczno-Położniczej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich.

Wartość projektu: 72 526,32 zł, w tym:

  • 58 021,06 zł – dofinansowanie PFRON

  • 14 505,26 zł – wkład własny

Termin realizacji projektu: 18.12.2023 r. – 31.05.2024 r.

Celem projektu było zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa pacjentów podczas badań ginekologicznych, a także poprawa dostępności do opieki medycznej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Projekt obejmował zakup i montaż dwóch foteli ginekologicznych oraz dwóch leżanek przystosowanych do osób ze szczególnymi potrzebami.

Zakup i montaż nowoczesnych foteli ginekologicznych i leżanek przystosowanych do osób ze szczególnymi potrzebami znacząco przyczynił się do usunięcia niżej wymienionych barier:

  • Możliwość łatwego wsiadania i zsiadania – funkcje elektronicznej regulacji wysokości, umożliwia dostosowanie ich do indywidualnych potrzeb pacjentek (w tym osób starszych, niepełnosprawnych ruchowo oraz kobiet w ciąży) i ułatwia samodzielne wsiadanie i zsiadanie.

  • Zminimalizowane ryzyko upadku - pasy bezpieczeństwa, poręcze i inne elementy stabilizujące, chronią pacjentów przed upadkiem podczas przemieszczania.

  • Komfort i bezpieczeństwo podczas badania – zakupione fotele i leżanki posiadają miękkie wykończenie, regulowane podparcie pleców, głowy i kończyn, co zapewnia pacjentom komfort i poczucie bezpieczeństwa podczas badania.

  • Zwiększona dostępność badań dla osób otyłych – posiadają nośność minimum 200-250 kg, co umożliwia przeprowadzenie badania również pacjentom z otyłością.

W rezultacie realizacji projektu pacjenci ze szczególnymi potrzebami zyskali łatwiejszy dostęp do badań ginekologicznych, które stały się bardziej komfortowe i bezpieczne dla wszystkich pacjentów oraz zwiększył się standard świadczonych usług medycznych.

Ulotka do pobrania w pliku pdf: pobierz