Głównej zawartości

Na zdjęciu kierownik działu - lek. med. Marek Werens

 

Oddział Rehabilitacyjny - 23 łózka

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - 15 łóżek

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - 48 miejsc

 

Kierownik - lek. med. Marek Werens 
Specjalista II stopnia z rehabilitacji medycznej i z organizacji ochrony zdrowia 

Specjalista Zdrowia Publicznego oraz specjalista I stopnia z neurologii

Koordynator ds. pielęgniarstwa - mgr Leokadia Werens -
ze specjalnością opieki długoterminowej

W oddziale zatrudnionych jest:

  • 5 lekarzy w tym:

- 4 ze specjalizacją z zakresu rehabilitacji medycznej

- 1 w trakcie szkolenia, specjalizacji w zakresie rehabilitacji medycznej

  • 8 fizjoterapeutów w tym:

- 2 magistrów fizjoterapii i ze specjalizacją z fizjoterapii

- 1 magister rehabilitacji ruchowej z I stopniem specjalizacji

- 5 magistrów fizjoterapii

- 2 starszych techników fizjoterapii

  • 19 pielęgniarek w tym:

- 1 koordynator ds. pielęgniarstwa - magister pielęgniarstwa ze specjalnością opieki długoterminowej

- 1 pielęgniarka - mgr pielęgniarstwa

- 4 pielęgniarki ze specjalnością z pielęgniarstwa zachowawczego

- 4 pielęgniarki z licencjatem pielęgniarstwa

- 1 pielęgniarka - mgr opieki paliatywnej

- 2 pielęgniarki z kursem kwalifikacyjnym z zakresu pielęgniarstwa zachowawczego

- 3 pielęgniarki z kursem kwalifikacyjnym z zakresu pielęgnowania osób niepełnosprawnych

  • 1 mgr logopedii ze specjalizacją neurologopedii
  • 1 mgr psychologii
  • 1 terapeuta zajęciowy
  • 1 statystyk medyczny
  • 1 sanitariusz

 

Cały personel bierze udział w kursach doskonalących, podnoszących kwalifikację zawodowe i w systematycznych szkoleniach wewnątrzoddziałowych. Zespół rehabilitacyjny uczestniczy systematycznie w zjazdach i spotkaniach Polskiego Towarzystwa Rehabilitacyjnego.

W Dziale Rehabilitacji Szpitalnej prowadzona jest:
    • rehabilitacja w zakresie dysfunkcji w chorobie zwyrodnieniowej stawów
    • rehabilitacja chorych z uszkodzeniem ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego
    • rehabilitacja chorych z wrodzonymi lub nabytymi zespołami neurologicznymi
      ( chorobą Parkinsona, SM, różnego pochodzenia neuropatiami)
    • rehabilitacja chorych po urazach w obrębie narządu ruchu
    • rehabilitacja chorych po planowych zabiegach operacyjnych w obrębie narządu ruchu

Dział Rehabilitacji Szpitalnej dysponuje własną, dobrze wyposażoną salą kinezyterapii, gabinetem fizykoterapii ,laseroterapii, magnetoterapii, elektroterapii, hydroterapii (aquavibron).
Korzysta także z Przychodni Rehabilitacyjnej i Fizykoterapii w zakresie balneoterapii.

Funkcjonuje również Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, pozwalający przyjmować większą liczbę pacjentów. W oparciu o bazę Kompleksowej Przychodni Rehabilitacyjnej i Fizykoterapii.
Dział Rehabilitacji Szpitalnej współpracuje z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji.