Głównej zawartości

 

 

Świętokrzyskie Centrum Reumatologii dysponuje 32  łóżkami szpitalnymi. Pacjenci Oddziału są pod opieką  sześciu doświadczonych  lekarzy, specjalistów reumatologii.
Oddział posiada możliwość prowadzenia diagnostyki  i leczenia większości schorzeń reumatycznych.
Najczęstszymi chorobami  leczonymi w Świętokrzyskim Centrum Reumatologii są:
•    reumatoidalne zapalenie stawów 
•    zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
•    łuszczycowe zapalenie stawów
•    toczeń rumieniowaty układowy
•    twardzina układowa
•    zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe
•    zespół Sjögrena
Oddział prowadzi także diagnostykę i leczenie wielu innych zapalnych i niezapalnych chorób stawów.
Dzięki możliwości wykonania pełnego profilu badań laboratoryjnych, w tym immunologicznych oraz współpracy z działem diagnostyki obrazowej, dysponującym możliwością wykonania badań RTG, ultrasonograficznych, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego, pacjenci Świętokrzyskiego Centrum Reumatologii mają zapewnioną szybką i dokładną ocenę objawów choroby i niezwłoczne podjęcie leczenia.
W obrębie Oddziału istnieje możliwość oceny ultrasonograficznej stawów oraz wykonania kapilaroskopii.
W diagnostyce i terapii lekarze Świętokrzyskiego Centrum Reumatologii stosują zasady określane przez aktualne wytyczne międzynarodowych towarzystw naukowych EULAR i ACR.
W przypadku agresywnie przebiegających chorób, w Oddziale prowadzona jest także terapia biologiczna, refundowana w ramach programów Narodowego Funduszu Zdrowia, leczenia reumatoidalnego zapalenia stawów, młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa oraz łuszczycowego zapalenia stawów.
Świętokrzyskie Centrum Reumatologii dysponuje własnym, w pełni wyposażonym działem fizjoterapii, co pozwala na rehabilitację pacjentów dzięki wykorzystaniu szerokiego zakresu zabiegów fizykoterapii i kinezytreapii, w istotny sposób poprawiających uzyskiwane w trakcie hospitalizacji efekty leczenia. Ponadto, w uzasadnionych sytuacjach pacjenci są kierowani do dalszego leczenia w warunkach sanatoryjnych.

Personel lekarski Świętokrzyskiego Centrum Reumatologii:

Kierownik Oddziału
lek. Zbigniew Guzera - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog


Starsi asystenci:
lek. Tomasz Kosakowski - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog
lek. Anna Sierant - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog
lek. Przemysław Bornicki - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog
lek. Beata Maciejewska-Przywojska - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog

lek.Mateusz Jaśkowski

Personel pielęgniarski Świętokrzyskiego Centrum Reumatologii:

Koordynator ds. pielęgniarstwa
mgr pielęgniarstwa Jolanta Guzera - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

8 pielęgniarek, w tym:
1 pielęgniarka z tytułem magistra pielęgniarstwa
1 pielęgniarka z tytułem magistra pedagogiki
2 pielęgniarki ukończyły studia podyplomowe w zakresie zarządzania w służbie zdrowia
3 pielęgniarki ze specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego
1 pielęgniarka ze specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa neurologiczne

Personel działu fizjoterapii Świętokrzyskiego Centrum Reumatologii:
2 magistrów fizjoterapii w tym jeden specjalista fizjoterapii
2 techników fizjoterapii