Głównej zawartości

16 października 2014 r. ponownie zostały przeprowadzone ćwiczenia sprawdzające w praktyce skuteczność działań opisanych w procedurze „Postepowanie w zdarzeniach masowych i katastrofach”.

Ćwiczenia przeprowadzono w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, gdzie „zgłosiło się” 16 ofiar wypadku samochodowego, którymi byli uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 1 w Końskich. Obrażenia poszkodowanych były bardzo różne, stwierdzono m.in. połamane kończyny, obrażenia klatki piersiowej, głowy, urazy wewnętrzne.

Poszkodowani zostali zbadani, przeprowadzono wstępną segregację pacjentów. 2 osoby w stanie ciężkim, oznaczone wg procedury kolorem czerwonym pozostały w SOR w części reanimacyjno-zabiegowej, pod opieką lekarzy i pielęgniarek SOR. Pacjenci oznaczeni kolorem żółtym zostali przewiezieni bezpośrednio do wyznaczonych oddziałów przez pielęgniarki wezwane z innych oddziałów zgodnie z opracowanym schematem.

Pozostali, najlżej ranni, pacjenci oznaczeni kolorem zielonym pozostali w części obserwacyjnej SOR pod opieką pielęgniarek. Byli oni sukcesywnie badani przez lekarzy, którzy decydowali o ewentualnych dodatkowych badaniach diagnostycznych oraz o pozostawieniu pacjenta w szpitalu celem dalszego leczenia lub o odesłaniu do domu z zaleceniami dotyczącymi dalszego postępowania.

O zdarzeniu został poinformowany Zastępca Dyrektora, który przybył na miejsce działań, a sposób postępowania obserwowali także przedstawiciele Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz nasza służba BHP i P.poż.

Uwaga - poniższa galeria otwiera widok powiększonych zjęć w dodatkowym oknie. Galerię można przeglądać używając myszki, manipulatorów lub wyłącznie klawiatury za pomocą klawiszy strzałek - kolejne zdjęcie zostanie wywołane zgodnie z wykonanym gestem