Głównej zawartości

Kierownik - mgr Iwona Guldzińska
specjalista I stopnia z farmacji aptecznej

Kadrę Apteki Szpitalnej stanowią:
 
- 4 mgr farmacji ( w tym 2 ze specjalizacją z farmacji aptecznej )
- 2 starszych techników farmacji
- 2 techników farmacji
- 2 starsze pomoce laborat.
 
Podnosząc swoje kwalifikacje personel medyczny uczestniczy w konferencjach, seminariach i kursach szkoleniowych.

Apteka Szpitalna :
1/ zaopatruje wszystkie oddziały szpitala, oraz przychodnię specjalistyczną w leki gotowe, 
    płyny  infuzyjne, środki dezynfekcyjne, materiały opatrunkowe i inne materiały medyczne
2/ wykonuje leki recepturowe i zaopatruje w nie oddziały szpitala
3/ sprawuje nadzór nad prawidłową gospodarką lekiem w szpitalu, w oparciu o Receptariusz 
    Szpitalny, a także nadzoruje prawidłowe prowadzenie apteczek oddziałowych
4/ udziela fachowych informacji dotyczących leków-t.j dostępności, dawkowania, postaci, zamienników
5/ uczestniczy w monitorowaniu i obliczaniu kosztów zużycia leków, w tym monitorowanie zużycia
    leków stosowanych w leczeniu zakażeń
6/ bierze udział w zgłaszaniu działań niepożądanych leków
7/ uczestniczy w pracach - Komitetu Terapeutycznego
                                          - Zespołu Kontroli Zakażeń
                                          - Zespołu Leczenia Żywieniowego
8/ współpracuje z Działem Zamówień Publicznych w kwestiach dotyczących :
    -  przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia
     - prawidłowej realizacji podpisanych umów

9/ współpracuje z Działem Finansowo-Księgowym wykonując sprawozdania dotyczące rozliczania kosztów.