Głównej zawartości

Na zdjęciu dr n. med. Marian Sierant

 

Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej

Pracownia Hemodynamiki

Oddział Kardiologiczny

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Kierownik - dr n. med. Marian Sierant

specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

Koordynator ds. pielęgniarstwa - mgr Małgorzata Kluk
mgr pedagogiki opiekuńczej z pracą socjalną,
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego,
studia podyplomowe w zakresie zarządzania w służbie zdrowia

W oddziale zatrudnionych jest 10 lekarzy:

 • Kierownik- dr n. med. Marian Sierant- specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii z-ca kierownika- lek. med. Jarosław Iwańczyk - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
 • lek. Arkadiusz Pękala - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
 • lek. Agnieszka Kędra- Banasik- specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
 • lek. Andrzej Cieciorowski - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
 • lek. Aneta Gigielewicz - specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z kardiologii l
 • ek. Magdalena Galant - w trakcie specjalizacji z kardiologii
 • lek. Oleg Słonicki - w trakcie specjalizacji z kardiologii

Lekarze stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach i kursach organizowanych wewnątrz szpitala i przez instytucje zewnętrzne m.in. przez Centrum Medycznego Szkolenia Podyplomowego, Świętokrzyską Izbę Lekarską oraz Centrum Zdrowia Publicznego i szpitale kliniczne na terenie całego kraju.

Personel pielęgniarski składa się z 27 pielęgniarek, w tym:

 • 1 ukończyła studia wyższe na wydziale pielęgniarstwa,
 • 5 ukończyło studia wyższe na wydziale pedagogiki,
 • 2 pielęgniarki ukończyły studia podyplomowe w zakresie zarządzania w służbie zdrowia,
 • 2 specjalistki pielęgniarstwa zachowawczego.

Pielęgniarki uczestniczą w szkoleniach zawodowych organizowanych wewnątrz szpitala i przez instytucje zewnętrzne.

W oddziale zatrudnionych jest dwóch statystyków medycznych.

Na zdjęciu zespół Działu Kardiologii
Na zdjęciu zespół Działu Kardiologii

 

W obrębie 41 -łóżkowego Oddziału Kardiologicznego znajdują się dwie sale intensywnego nadzoru kardiologicznego (6 – łóżkowa i 4 – łóżkowa), wyposażona w specjalistyczny sprzęt do monitorowania funkcji życiowych. Oddział posiada Pracownię Diagnostyki Kardiologicznej, w której na sprzęcie wysokiej klasy CASE wykonuje się testy wysiłkowe.Aparat Acuson Sequoia typ C512 z sondą do echa przezprzełykowego. Do dyspozycji mamy również aparaty Holtera Aspect 700 do 24 godzinnego monitorowania EKG oraz Holcard CR 06 i TONOPORT V do 24 godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego. W Pracowni ECHO na wysokiej jakości sprzęcie ALOKA SSD 5500 wykonywane są badania echokardiograficzne. Pracownie diagnostyczne służą pacjentom znajdującym się w oddziale, ale także wykonywane są badania dla pacjentów kierowanych przez poradnie.

Oddział ściśle współpracuje ze Świętokrzyskim Centrum Kardiologii w Kielcach, Kliniką Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakowie, Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz innymi klinikami kardiologicznymi i kardiochirurgicznymi na terenie całego kraju.

We współpracującej z Działem Pracowni Hemodynamiki specjaliści wykonują badania koronarograficzne i przeprowadzają zabiegi m.in. na naczyniach wieńcowych serca.