Głównej zawartości

Na zdjęciu zespół Działu Neurologicznego i Oddziału Neurologii

 

Oddział Neurologiczny
Pododdział Udarowy


Kierownik Oddziału  Neurologicznego z Pododdziałem udarowym - dr hab. n. med. Waldemar Brola prof. UJK w Kielcach

specjalista neurolog, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca Kierownika Oddziału Neurologicznego - lek. Małgorzata Ziomek
specjalista neurolog

Zastępca Kierownika Pododdziału Udarowego - lek. Marta Kucharska-Lipowska
specjalista neurolog

Koordynator ds. pielęgniarstwa – mgr Marzena Polewczyk
magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Personel oddziału uzupełniają:

  • specjalista rehabilitacji ruchowej
  • 3 magistrów fizjoterapii
  • logopeda
  • 25 pielęgniarek 
  • 2 sanitariuszy, 1 opiekun
  • 2 psychologów

Dział swoim zasięgiem obejmuje rejon zamieszkały przez ponad 200 000 osób. Rocznie hospitalizowanych jest około 2000 pacjentów. Diagnozowani i leczeni są wszyscy chorzy z objawami uszkodzenia układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób naczyniowych mózgu i stwardnienia rozsianego. Obecnie dział liczy 30 łóżek w 2 oddziałach: Udarowym (16 łóżek) i Neurologii (14 łóżka). Oddział ściśle współpracuje z Działem Rehabilitacji Szpitalnej, znajdującym się w tym samym szpitalu. Pacjenci po ustąpieniu ostrego okresu udaru przekazywani są bezpośrednio do tego Działu, gdzie usprawnianie ruchowe kontynuowane jest przez minimum 4-5 tygodni. Po leczeniu szpitalnym pacjenci obejmowani są opieką w Poradni Neurologicznej.

Oddział Neurologii prowadzi programy terapeutyczne NFZ leczenia stwardnienia rozsianego lekami 1-szej i 2-ej linii – ponad 200 pacjentów leczonych interferonami (BETAFERON, AVONEX, REBIF) i glatiramerem (COPAXONE) okrelizumabem (OCREVUS) Kladrybiną (MAVENCLAD), oraz TYSABRI i GILENYĄ, PONVORY, ZEPOSIĄ i KESIMPTĄ.

W Kolejnym programie terapeutycznym Oddział zapewnia leczenie dorosłym chorym z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) i stwardnieniem guzowatym.

Ponadto w Oddziale prowadzone są badania kliniczne z zastosowaniem nowych leków w leczeniu stwardnienia rozsianego, padaczki i udaru mózgu.

Personel lekarski stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc czynnie w zjazdach i sympozjach naukowych oraz prowadzi badania własne, czego wyrazem jest kilkadziesiąt publikacji w polskich i zagranicznych pismach medycznych.

Na zdjęciu Oddział Neurologii
Na zdjęciu Oddział Neurologii

 

Pododdział Udarowy

Pododdział Udarowy zajmujący się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorych z udarem mózgu dysponuje dwiema salami Intensywnego Nadzoru Neurologicznego dla pacjentów w ostrej fazie udaru mózgu (6 łóżek) oraz 10 łóżkami dla chorych w podostrej fazie udaru. Sale Intensywnego Nadzoru Neurologicznego wyposażone są w kardiomonitory, respirator i pompy infuzyjne, nowoczesne łóżka rehabilitacyjnymi z elektrycznie regulowaną wysokością i materacami przeciwodleżynowymi.
W ramach Oddziału prowadzona jest diagnostyka i leczenie udaru mózgu wg aktualnych zaleceń łącznie z leczeniem trombolitycznym u pacjentów do 4,5 godzin od wystąpienia udaru niedokrwiennego. Rocznie leczonych jest ok. 400 osób z udarem mózgu i zaburzeniami krążenia mózgowego. Ok. 20% pacjentów z ostrym udarem mózgu jest leczonych trombolitycznie. W razie braku efektu po leczeniu trombolitycznym, pacjenci przesyłani są do ośrodków referencyjnych wykonujących trombektomię. Opiekę nad chorymi z udarem mózgu sprawuje wielospecjalistyczny zespół, w skład, którego wchodzą:


•    lekarze neurolodzy,
•    konsultanci - internista, kardiolog, diabetolog, specjalista rehabilitacji ruchowej,
•    pielęgniarki
•    fizjoterapeuci,
•    logopeda.

U każdego pacjenta od pierwszej doby pobytu wdrażany jest indywidualny program rehabilitacji i ustalana jest profilaktyka wtórna.
Rehabilitacja prowadzona jest od momentu zachorowania, a jej intensywność i zakres jest dostosowany do stanu pacjenta. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się przy łóżku chorego i w Sali Rehabilitacyjnej oraz w Gabinecie Logopedycznym i Zaburzeń Funkcji Poznawczych wyposażonym w nowoczesny sprzęt (Reha-Com).
Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w stoły pionizacyjne z elektryczną regulacją wysokości i kąta, parapodium i tor do nauki chodzenia, elektryczny rotor do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych PASTER, aparat do magnetostymulacji VIOFOR JPS itp. Rehabilitacja prowadzona jest w systemie zmianowym (rano i po południu).

Pacjenci hospitalizowani w Oddziale mają zapewniony 24 godzinny dostęp do badań diagnostycznych i laboratoryjnych. W ramach oddziału funkcjonuje nowoczesny Gabinet Neurosonologii, gdzie badanie USG tętnic zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych wykonywane jest u każdego pacjenta z udarem mózgu. Do dyspozycji pacjentów jest także pracownia EEG umożliwiająca również wykonanie 24-godzinnego badania EEG oraz pracownia EMG. Oddział Neurologii uzyskał akredytację Ministra Zdrowia i jest uprawniony do prowadzenia specjalizacji w zakresie neurologii.

Od 2001 roku Oddział Neurologii organizuje cykliczne ogólnopolskie Świętokrzyskie Spotkania Neurologiczne.
Od 2011 roku Oddział Neurologii w Końskich jest siedzibą Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, a jego pracownicy pełnią w nim funkcje przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

Kierownik Oddziału jest również członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego i Kierownikiem Zakładu Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

"Razem zawsze raźniej" Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - oddział w Końskich