Głównej zawartości

Na zdjęciu mgr Katarzyna Serek, pełnomocnik do spraw praw pacjenta

 

tel: (041) 39 02 318


rolę Pełnomocnika pełni mgr Katarzyna Serek,
która pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach:
7.25-15.00

Do zadań Pełnomocnika należy:

  • monitorowanie i przestrzeganie praw pacjenta
  • przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów
  • współpraca z Radcą Prawnym
  • współpraca z organem założycielskim ZOZ w zakresie realizacji praw pacjenta
  • współpraca z Sekcją Skarg przy Narodowym Funduszu Zdrowia
  • zasięganie opinii stron zainteresowanych
  • ewidencjonowanie skarg i wniosków składanych przez pacjentów
  • sporządzanie półrocznych sprawozdań z rozpatrywanych skarg i wniosków i przekazywanie do Dyrektora ZOZ w Końskich
  • przyjmowanie podziękowań od pacjentów i ich rodzin