Głównej zawartości

 

Kierownik - lek. Roman Gołąbek
specjalista chirurgii naczyniowej

Koordynator ds. pielęgniarstwa - mgr Zdzisława Relidzyńska
specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

W oddziale zatrudnionych jest 21 pielęgniarek i statystyk medyczny .

 

Personel systematycznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, co wpływa na wysoki poziom udzielania świadczeń.

 

Oddział dysponuje 30 łóżkami oraz 4 stanowiskami opieki pooperacyjnej z kompleksowym wyposażeniem. Oddział posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z zakresu chirurgii naczyniowej( 6 miejsc) oraz angiologii( 2miejsca). Dysponuje również dobrze wyposażonymi pomieszczeniami do dydaktyki. W celu wykonania diagnostyki u chorego korzystamy z cyfrowej angiografii, tomografii komputerowej, angiotomografii, rezonansu magnetycznego, USG- Doppler-color, Dopplera falii ciągłej.

 

Od 2016r. oddział dysponuje salą hybrydową w ramach Bloku Operacyjnego.

 

Podstawowymi schorzeniami, które leczone są w oddziale to schorzenia układu krążenia, miażdżyca tętnic. W oddziale wykonywane są wszystkie zabiegi rekonstrukcyjne w obszarze tętnic łuku aorty, aorty i naczyń klatki piersiowej, jamy brzusznej i kończyny oraz wewnątrznaczyniowe metodami klasycznymi jak angioplastyka balonowa, stenty, stent-grafty. Ostre przypadki wykonywane są w trybie natychmiastowym z pełną diagnostyką. W ramach kontaktów z oddziałami urazowo- ortopedycznymi województwa wykonujemy zabiegi w urazowo uszkodzonych narządach.