Głównej zawartości

Szanowni Państwo!

W dziale „Strefa pacjenta” znajdziecie Państwo najważniejsze informacje potrzebne podczas przyjęcia i pobytu w naszym szpitalu, a także przydatne wiadomości dla osób odwiedzających chorych. W dziale tym można się dowiedzieć, np. gdzie na terenie szpitala można kupić gazetę, wypić kawę czy zaparkować samochód, oraz informacje o tym, co zabrać do porodu czy planowej operacji. W "Strefie pacjenta" będą również umieszczane informacje dotyczące profilaktyki i promocji zdrowia.

Od 6 czerwca 2022r. wykonujemy odpłatne badanie gęstości kości udowej (densytometria).Koszt 120 zł brutto, tel. do pracowni 41-3902-128

Regulamin odwiedzin

Centrum informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością CIDON

 

Zasady korzystania z pomocy tłumacza języka migowego

Formularz zgłoszenia doc pdf

 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

REGULAMIN dla osób odwiedzających pacjentów przebywających w Szpitalu Św. Łukasza oraz w Zakładzie Opiekuńczo-leczniczym (ZOL) w Końskich w czasie epidemii COVID-19

 Narodowy Fundusz Zdrowia przygotował cykl filmów edukacyjnych pod wspólnym tytułem „Bezpieczni w czasie epidemii", który podpowiada, jak bezpiecznie żyć w czasie COVID-19.

 

 Od kilku miesięcy wszyscy żyjemy w nowej rzeczywistości społecznej. Na nowo definiujemy „starą" higienę, przypominamy sobie dawno zapomniane zasady bezpieczeństwa w miejscach publicznych. Dezynfekujemy otoczenie w wymiarze nie do pomyślenia jeszcze rok temu. Nikt z nas nie wie, jak długo przyjdzie nam żyć w aktywnej obecności koronawirusa. Wiemy natomiast, że potrzebujemy świadomej i skutecznej troski o siebie nawzajem.

 

 W odnalezieniu się w tej niełatwej rzeczywistości pomagają zaproszeni do współpracy przy tworzeniu cyklu 10 filmów eksperci, którzy udzielają odpowiedzi na najbardziej nurtujące pacjentów pytania. Ważne, by cenne informacje m.in. jak w bezpieczny sposób korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej czy dlaczego ważne jest, by nie zaniedbywać badań profilaktycznych w czasie epidemii dotarły do jak największego grona odbiorców zwłaszcza pacjentów i ich rodzin.

 

 W związku z powyższym Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia dla Państwa cykl filmów „Bezpieczni w czasie epidemii" stronie internetowej miedzy innymi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich.

  Wszystkie filmy są z napisami dla osób niesłyszących.

 Cykl filmów dostępny jest od 2 września na kanale Akademia NFZ na You Tube https://tiny.pl/7j5tr

 

Poniżej przedstawiamy listę wszystkich odcinków:

  1. Wiedza oparta na faktach (jak weryfikować informacje na temat koronawirusa)

  2. Higiena i bezpieczeństwo

  3. Jak korzystać z podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)?

  4. Jak korzystać z opieki ambulatoryjnej (AOS)?

  5. Jak korzystać z opieki szpitalnej?

  6. W zdrowym ciele zdrowy duch!

  7. Żywienie ma znaczenie!

  8. Podróże bez ryzyka

  9. Praca w nowej rzeczywistości

  10. Nasza odpowiedzialność

 

Świadczenia gwarantowane nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Końskich w warunkach ambulatoryjnych, tj. Poradni nocnej i świątecznej opieki Zdrowotnej w dni powszednie w godzinach 18.00-8.00, oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 8.00- 8.00 dnia następnego.


Ponadto świadczenia gwarantowane nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w warunkach ambulatoryjnych w dni powszednie w godzinach 18.00-8.00, oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 8.00- 8.00 dnia następnego w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy przez personel lekarsko-pielęgniarski.

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich, w oddziale pediatrycznym pełniony jest także dyżur lekarski w godzinach 16.00- 8.00 od poniedziałku do piątku, oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 8.00- 8.00 dnia następnego.

Maksymalny czas na podjęcie decyzji przez dyżurnego lekarza SOR :
    a) o skierowaniu pacjenta na leczenie do danego oddziału Szpitala wynosi 24 godziny od jego rejestracji w SOR,
    b) o odmowie przyjęcia pacjenta niebędącego w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do danego oddziału Szpitala wynosi 24 godziny od jego rejestracji w SOR.

Maksymalny czas na podjęcie decyzji przez lekarza dyżurnego danego oddziału Szpitala o przyjęciu pacjenta do leczenia wynosi 6 godzin

 

 

Pompy infuzyjne dla ciężarnych

Prawa i obowiązki pacjenta obowiązujące podczas epidemii wirusa SARS-COV-2

 Informacja dla Pacjenta Rejestr oczekujących 2019

Tryby obsługi pacjentów SOR

Ankieta dla opiekunów dzieci przyjmowanych pierwszorazowo w Poradni Alergologii i Pulmonologii dziecięcej

Przewodnik dla matek karmiących

Prawa pacjenta cz.1

Prawa pacjenta cz.2

Права пацієнта

Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Opieka Duszpasterska

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością

Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej dla poszczególnych grup pacjentów

 

Komunikat NFZ dla osób mających trwale lub okresowo trudności w porozumiewaniu się

Zgłaszanie niepożądanych działań produktów leczniczych przez pacjentów ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych

Przeczytaj podstawowe informacje i wskazówki

Druki informacyjne

Zasady zgłaszania działań niepożądanych


Cennik usług medycznych i niemedycznych

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Przyjęcie do szpitala

Pobyt w szpitalu

Instrukcja bezpieczeństwa dla pacjentów i odwiedzających wynikająca z zagrożeń występujących na terenie szpitala

Wypisanie ze szpitala

Dodatkowe usługi na terenie szpitala

Regulamin dla pacjentów

Dokumenty uprawniające pacjentów do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

Porady dla pacjentów

Informacje dla krwiodawców

Plan porodu

Dokumentacja wymagana przy przyjęciu do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Oświadczenie do zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie

Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego

Ocena stanu pacjenta - skala GLASGOW

Ocena stanu pacjenta - skala BARTHEL

 


"Razem zawsze raźniej" Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - oddział w Końskich


Linki dla pacjentów

http://astma.mp.pl/

http://bazalekow.mp.pl/

http://nefrologia.mp.pl/

http://gastrologia.mp.pl/

http://grypa.mp.pl/

http://nadcisnienie.mp.pl/

http://pediatria.mp.pl/

http://pochp.mp.pl/