Głównej zawartości

Szanowni Państwo!

W dziale „Strefa pacjenta” znajdziecie Państwo najważniejsze informacje potrzebne podczas przyjęcia i pobytu w naszym szpitalu, a także przydatne wiadomości dla osób odwiedzających chorych. W dziale tym można się dowiedzieć, np. gdzie na terenie szpitala można kupić gazetę, wypić kawę czy zaparkować samochód, oraz informacje o tym, co zabrać do porodu czy planowej operacji. W "Strefie pacjenta" będą również umieszczane informacje dotyczące profilaktyki i promocji zdrowia.

Świadczenia gwarantowane nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w Zespole Opieki Zdrowotnej w  Końskich w warunkach ambulatoryjnych, tj. Poradni nocnej i świątecznej opieki Zdrowotnej w dni powszednie w godzinach 18.00-8.00, oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 8.00- 8.00 dnia następnego.

Ponadto świadczenia gwarantowane nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są w warunkach ambulatoryjnych w dni powszednie w godzinach 18.00-8.00, oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 8.00- 8.00 dnia następnego w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy przez personel lekarsko-pielęgniarski.

W Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich, w oddziale pediatrycznym pełniony jest także dyżur lekarski w godzinach 16.00- 8.00 od poniedziałku do piątku, oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 8.00- 8.00 dnia następnego.

Maksymalny czas na podjęcie decyzji przez dyżurnego lekarza SOR :
    a) o skierowaniu pacjenta na leczenie do danego oddziału Szpitala wynosi 24 godziny od jego rejestracji w SOR,
    b) o odmowie przyjęcia pacjenta niebędącego w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do danego oddziału Szpitala wynosi 24 godziny od jego rejestracji w SOR.

Maksymalny czas na podjęcie decyzji przez lekarza dyżurnego danego oddziału Szpitala o przyjęciu pacjenta do leczenia wynosi 6 godzin

 

Prawa i obowiązki pacjenta obowiązujące podczas epidemii wirusa SARS-COV-2

Informacja dla Pacjenta Rejestr oczekujących 2019

Tryby obsługi pacjentów SOR

Ankieta dla opiekunów dzieci przyjmowanych pierwszorazowo w Poradni Alergologii i Pulmonologii dziecięcej

Przewodnik dla matek karmiących

Prawa pacjenta cz.1

Prawa pacjenta cz.2

Zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

Opieka Duszpasterska

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością

Szczególne uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej dla poszczególnych grup pacjentów

 

Komunikat NFZ dla osób mających trwale lub okresowo trudności w porozumiewaniu się

Zgłaszanie niepożądanych działań produktów leczniczych przez pacjentów ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych

Przeczytaj podstawowe informacje i wskazówki

Druki informacyjne

Zasady zgłaszania działań niepożądanych


Cennik usług medycznych i niemedycznych

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Przyjęcie do szpitala

Pobyt w szpitalu

Instrukcja bezpieczeństwa dla pacjentów i odwiedzających wynikająca z zagrożeń występujących na terenie szpitala

Wypisanie ze szpitala

Dodatkowe usługi na terenie szpitala

Regulamin dla pacjentów

Dokumenty uprawniające pacjentów do korzystania z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych

Porady dla pacjentów

Informacje dla krwiodawców

Plan porodu


"Razem zawsze raźniej" Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - oddział w Końskich


Linki dla pacjentów

http://astma.mp.pl/

http://bazalekow.mp.pl/

http://nefrologia.mp.pl/

http://gastrologia.mp.pl/

http://grypa.mp.pl/

http://nadcisnienie.mp.pl/

http://pediatria.mp.pl/

http://pochp.mp.pl/