Głównej zawartości

Na zdjęciu mgr Marek Basiak

mgr Marek Basiak

Z-ca Dyrektora ds. finansowych

Zatrudniony na stanowisku od 1 kwietnia 2008 roku. Ukończył studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie rachunkowości i finansów. Posiada certyfikat księgowego uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, jak również uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem skarbu państwa. Ponadto uczestniczył w wielu kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości i finansów.