Głównej zawartości

mgr Beata Wójcik

Z-ca Dyrektora ds. finansowych

Zatrudniona na stanowisku od 15 maja 2020r. Ukończyła studia magisterskie w zakresie finansów i bankowości. Posiada certyfikat księgowy samodzielny księgowy-bilansista. Ponadto uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach z zakresu rachunkowości i finansów.