Głównej zawartości

Na zdjęciu laboratorium Diagnostyka sp. z o.o.

 

 

Logotyp Laboratorium Diagnostyka sp. z o.o.

„ Dobro pacjenta jest nadrzędnym celem naszej działalności”

 

MEDYCZNE LABORATORIUM  DIAGNOSTYKA SPÓŁKA Z O.O.

      

26-200 KOŃSKIE UL. GIMNAZJALNA  41 B
 

Telefony informacyjne do laboratorium:

Rejestracja  Laboratorium (41) 39 02 409 lub 695 890 145

Kierownik Laboratorium 501 096 026

 


Na zdjęciu kierownik laboratorium,
mgr Agnieszka Król, specjalista diagnostyki laboratoryjnejW MEDYCZNYM LABORATORIUM DIAGNOSTYKA  w Końskich zatrudnionych jest:

  • 12 pracowników z wyższym wykształceniem- diagnostów laboratoryjnych - w tym 3 z II stopniem specjalizacji: z diagnostyki laboratoryjnej  i mikrobiologii oraz jedna z I stopniem specjalizacji z analityki klinicznej
  • 15 techników analityki medycznej
  • pielęgniarki pracujące w punkcie pobrań przy laboratorium

Laboratorium Medyczne Diagnostyka Spółka z o.o spełnia wymogi ustawy o diagnostyce laboratoryjnej wraz ze wszystkimi rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia.

Głównym celem Laboratorium Medycznego firmy Diagnostyka Spółka z o.o. jest wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej u pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu św. Łukasza w Końskich oraz leczonych w Poradniach Specjalistycznych ZOZ – Końskie.

Pracownicy Laboratorium Medycznego Diagnostyka świadczą ponadto usługi dla pacjentów posiadających skierowania od lekarzy POZ i lekarzy specjalistów, jak również dla pacjentów nieposiadających skierowań za uiszczeniem opłaty wg cennika usług z możliwością odbioru wyników przez internet.

Punkt pobrań przy laboratorium czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 7:30 – 12:30

Wysokiej klasy aparatura, stosowanie nowoczesnych metod analitycznych oraz stała kontrola jakości, gwarantuje, że wyniki naszych analiz są wysoce wiarygodne.

Na zdjęciu punkt pobrań krwi

Na zdjęciu punkt pobrań krwiOferta badań laboratorium realizowana jest przez doświadczony oraz wysoce zaangażowany personel w oparciu o nowocześnie wyposażane w najnowszej generacji analizatory pracownie laboratoryjne, system komputerowy i uczestnictwo w programach kontroli jakości, co gwarantuje poprawność wyników i zmniejsza do minimum możliwość błędów analitycznych.

Program kontroli jakości wewnątrz i zewnątrzlaboratoryjnej obejmuje udział w sprawdzianach ogólnokrajowych jak i międzynarodowych, co jest potwierdzone posiadanymi certyfikatami wydanymi przez: Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, LABQUALITY z siedzibą w Helsinkach oraz RIQAS firmy Randox.


W skład Laboratorium Medycznego Diagnostyka Spółka z o.o. w Końskich wchodzą następujące pracownie:

Biochemii, Immunochemii, Gazometrii

Na zdjęciu Pracownie Biochemii, Immunochemii, Gazometrii

Na zdjęciu Pracownie Biochemii, Immunochemii, Gazometrii
Na zdjęciu Pracownie Biochemii, Immunochemii, Gazometrii

Na zdjęciu Pracownie Biochemii, Immunochemii, Gazometrii

Hematologii, Koagulologii

Na zdjęciu Pracownie Hematologii, Koagulologii

Na zdjęciu Pracownie Hematologii, Koagulologii
Na zdjęciu Pracownie Hematologii, Koagulologii

Na zdjęciu Pracownie Hematologii, Koagulologii

Analityki Ogólnej

Na zdjęciu Pracownia Analityki Ogólnej

Na zdjęciu Pracownia Analityki Ogólnej

 

Serologii Transfuzjologicznej

Na zdjęciu Pracownia Serologii Transfuzjologicznej

Na zdjęciu Pracownia Serologii Transfuzjologicznej


W pracowni Serologii Transfuzjologicznej badania grup krwi oraz prób zgodności wykonywane są met. automatyczną zgodnie z zaleceniami Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

 

Bakteriologii

Na zdjęciu Pracownia Bakteriologii

Na zdjęciu Pracownia Bakteriologii


W Pracowni Mikrobiologii wykonuje się oznaczenia lekowrażliwości drobnoustrojów met. dyfuzyjno-krążkową i automatyczną

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań dostępnych w Laboratorium Diagnostyka Sp. z o.o