Głównej zawartości

Na zdjęciu kierownik - lek. med. Edward Adamczyk

 

 

Telefony kontaktowe:
Kierownik   – 41-3902 268
Gabinet lekarski – 41-3902-281
Koordynator ds. Pielęgniarstwa – 41-3902-266
Punkt Pielęgniarski – 41-3902-276

Kierownik - lek. Edward Adamczyk
Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista medycyny prewencyjnej i przeciwstarzeniowej

Koordynator ds. pielęgniarstwa - mgr Małgorzata Kolińska
Specjalista pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

 W Oddziale Chorób Wewnętrznych zatrudnieni są:

 • 24 pielęgniarki
 • opiekun medyczny
 • dietetyk
 • statystyk medyczny

 

Oddział dysponuje 36 łóżkami na 2 i 3 osobowych salach. Lekarze sprawują całodobową opiekę nad chorymi. Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych organizowanych przez szpital i instytucje zewnętrzne. Zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem wszystkich schorzeń z zakresu chorób wewnętrznych, wprowadzając najnowsze metody leczenia w wybranych jednostkach chorobowych. Mamy możliwość korzystania z konsultacji specjalistycznych wszystkich specjalności z obszaru szpitala. Oddział ściśle współpracuje ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach i Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Czerwonej Górze oraz Klinikami na terenie całego kraju.

 W trakcie pobytu pacjenta w oddziale możliwe jest wykonanie wszystkich dostępnych badań diagnostycznych (Bronchoskopia, USG, USG Doppler, Tomografia Komputerowa, badanie endoskopowe, MR)

 Personel Oddziału Chorób Wewnętrznych zajmuje się szerzeniem oświaty zdrowotnej wśród chorych i ich rodzin w zakresie:

 •  edukacji pacjentów
 •  zapobiegania, pielęgnacji i leczenia ran/odleżyn
 •  edukacji z zakresu diet w różnych jednostkach chorobowych.

 

Pododdział Diabetologiczny

Telefony kontaktowe:

Za-ca Kierownika ds. Diabetologii – 41-3902-357

Gabinet lekarski – 41-3902-235

Koordynator ds. Pielęgniarstwa – 41-3902-330

Punkt Pielęgniarski – 41-3902-236

 • z-ca kierownika ds. Diabetologii - lek. Bogumiła Jaromin - specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog diabetolog
 • Koordynator ds. pielęgniarstwa - Maria Boczek - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego, licencjat z pielęgniarstwa,
 • dietetyk
 • 10 pielęgniarek
 • statystyk

 

Personel sprawuje całodobową opiekę nad chorymi.

Zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem wszystkich chorób z zakresu  diabetologii  wprowadzając najnowsze metody leczenia w wybranych jednostkach chorobowych. Mamy możliwość szerokiej diagnostyki  hormonalnej wybranych jednostek chorobowych z zakresu endokrynologii.
 Korzystamy z pełnego zaplecza diagnostycznego naszego szpitala-badań laboratoryjnych w tym hormonalnych, obrazowych; ściśle współpracujemy z oddziałami okulistyki, neurologii, kardiologii, chirurgii, chirurgii naczyniowej w diagnozowaniu i leczeniu przewlekłych powikłań cukrzycy. W stanach ostrych nasi pacjenci mają zapewniony  stały nadzór pielęgniarski, są monitorowani  przy pomocy kardiomonitora, a ścisłe dawkowanie leków odbywa się  za pomocą pomp infuzyjnych. W uzasadnionych przypadkach niezbędne jest leczenie naszych chorych w OAiIT. Współpracujemy z innymi jednostkami specjalistycznymi województwa świętokrzyskiego i poza nim, w szczególności z Kliniką Endokrynologii SCO Kielce

Personel Pododdziału Diabetologii zajmuje się szerzeniem oświaty zdrowotnej wśród pacjentów, realizuje programy:
    • edukacji pacjentów z cukrzycą,
    • edukacji pacjentów w innych jednostkach chorobowych,
    • zapobieganie chorobom układu krążenia.
    • zapobieganie i leczenie ran – stopy cukrzycowej

W Pododdziale opracowywane są indywidualne diety dla pacjentów. Dużą uwagę zwraca się na czynności ekspresyjne. Każdy pacjent z cukrzycą na insulinoterapii  opuszczający oddział umie posługiwać się penem insulinowym, oraz glukometrem.  Prowadzimy też chorych na osobistych pompach insulinowych. Pacjentki z cukrzycą typ 1  będące w ciąży bądź planujące ciąże mają możliwość  wypożyczenia nowoczesnej osobistej pompy insulinowej i monitorowania glikemii w ramach programu WOŚP. Program działa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
Po wypisie z Pododdziału pacjent pozostaje pod opieką Poradni Cukrzycowej i Endokrynologicznej, w której przyjmują lekarze zatrudnieni w  Pododdziale. Fachowość personelu lekarskiego oraz troskliwa opieka kadry pielęgniarskiej stwarzają naszym chorym godne warunki leczenia.

Pododdział  Diabetologiczny posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z zakresu  diabetologii, chorób wewnętrznych

Pompy infuzyjne dla ciężarnych

 

 

 

UWAGA

 

MOŻLIWOŚĆ WYPOŻYCZENIA OSOBISTEJ POMPY INSULINOWEJ DLA KOBIET CIĘŻARNYCH Z CUKRZYCĄ W PORADNI DIABETOLOGICZNEJ SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W KOŃSKICH

 


 Informujemy, że w naszej Poradni Diabetologicznej kobiety z cukrzycą, pragnące przygotować się do ciąży mogą skorzystać z możliwości bezpłatnego wypożyczenia pomp insulinowych. Pompy wypożyczane są w ramach programu fundacji WOŚP. Możesz skorzystać z Programu Fundacji WOŚP i wypożyczyć pompę insulinową jeśli:  Masz cukrzycę typu 1  Planujesz ciążę  Jesteś we wczesnej ciąży (w I trymestrze) Nie ma ograniczeń wiekowych. Fundacja WOŚP pomaga kobietom z cukrzycą, które chcą przygotować się do ciąży, a nie stać ich na samodzielny zakup pompy. Program działa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Pompa to duże ułatwienie dla osiągnięcia zalecanego wyrównania cukrzycy. Zapewnia precyzyjne dawkowanie insuliny, umożliwia pomiar cukru (sensor), pokazuje też jak szybko cukier rośnie bądź spada i jak szybko te zmiany stężeń glikemii się dokonują. Dzięki temu można łatwo dostosować dawkę insuliny, zaplanować posiłek , aktywność fizyczną. Zestawy infuzyjne do pomp, sensory są refundowane przez NFZ. Więcej informacji na temat programu na stronie www.cukrzycaiciaza.wosp.org.pl Zainteresowane kobiety prosimy o kontakt pod nr telefonu 41 390-22-79