Głównej zawartości

Pragniemy zapewnić wszystkim mieszkańcom w rejonie działania poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego, a pacjentom świadczyć usługi medyczne najlepszej jakości na wysokim poziomie etycznym.

Naszym celem jest:

-      zapewnienie naszym pacjentom usług najwyższej jakości oraz zaspakajanie ich potrzeb zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną,

 -      stworzenie pracownikom bezpiecznych warunków do pracy i samorealizacji,

 -      dbałość o bezpieczeństwo informacji poprzez ochronę danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, utratą poufności, nieuprawnioną modyfikacją oraz zapewnienie bezpieczeństwa związanego z wytwarzaniem, przetwarzaniem, ochroną i udostępnianiem informacji,

 -      ograniczenia szkodliwego oddziaływania na środowisko lokalne oraz spełnianie obowiązujących wymagań prawnych związanych z działalnością Szpitala i wynikających z ochrony środowiska.