Głównej zawartości

I. Skierowanie nie jest wymagane w celu uzyskania świadczeń:

  • Ginekologa i położnika
  • Dentysty
  • Wenerologa
  • Onkologa
  • Psychiatry
  • Dla osób chorych na gruźlicę
  • Dla osób zakażonych wirusem HIV
  • Dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych
  • Dla osób uzależnionych od alkoholu i substancji psychotropowych

II. Zgodnie z przepisami pacjenci maja prawo do rejestracji na podstawie zgłoszenia, w szczególności: osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osoby trzeciej.