Głównej zawartości

CENNIK USŁUG NIEMEDYCZNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH

 

1.     Opłata za udostępnienie łóżka dla opiekuna przebywającego w szpitalu z dzieckiem wymagającym hospitalizacji- 7 zł brutto za dobę.

2.     Pobyt opiekuna z dzieckiem na turnusie rehabilitacyjnym – 12 zł brutto.

3.     Opłata za całodzienne wyżywienie- 38zł brutto.

4.     Opłata miesięczna za parking - 50 zł brutto.

5.     Opłata za kiermasz:

§       do 1 m2 / dzień- 30 zł brutto

§       powyżej 1 m2 / dzień- 150 zł brutto.

6.     Wypożyczenie sprzętu medycznego pracownikowi ZOZ w Końskich- 30 zł brutto.

7.     Usługa telekomunikacyjna „przesłanie faxu”:

·       Stała opłata za wysłanie faxu- 1,00 zł brutto 

·       Każda rozpoczęta 1 minuta na terenie Województwa Świętokrzyskiego - 0,07 zł brutto (0,06 zł netto),

·       Każda rozpoczęta 1 minuta poza Województwo Świętokrzyskie - 0,10 zł brutto (0,08 zł netto),

·       Każda rozpoczęta 1 minuta w połączeniu do państw UE- 0,62 zł brutto (0,50 zł netto).