Głównej zawartości

Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Końskich

 

Lp.

Nazwa usługi

Cena w zł (brutto)

1

Wykonanie 1 strony kserokopii/wydruku dokumentacji medycznej

0,29

2

Wydanie zaświadczenia o pobycie w szpitalu

7,00

3

Zaświadczenie lekarskie

25,00

4

Zaświadczenie lekarskie dla ofiar przemocy domowej wydawane jest bezpłatnie !!

 

00,00

5

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych!!

00,00 zł

6

Wydanie dokumentacji na elektronicznym nośniku danych

1,68

 

 

1.     CENNIK ZA WYKONANIE USŁUGI KSERO W PUNKCIE KSERO KANCELARIA

 

Wykonanie 1 strony usługi ksero- 0,35 zł brutto

 

 

CENNIK OPŁAT ZA UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH DLA SĄDÓW I PROKURATURY:

 

 

 

  • wykonanie 1 strony kserokopii/wydruku dokumentacji medycznej- 0,29 zł brutto