Głównej zawartości

 

  1. W ZOZ w Końskich obowiązuje następujący cennik za przewóz środkami transportu sanitarnego:

 

  • poza powiat konecki do 25 km opłata wynosi 120 zł - (kierowca lub kierowca + sanitariusz),

  • powyżej 25km – opłata za km wynosi 2,10 zł (x 2 – miejsce docelowe + powrót)
    oraz dodatkowo:

 

za 1 godzinę jazdy z samym kierowcą dolicza się 60 zł,

 

za 1 godzinę jazdy kierowcy z sanitariuszem dolicza się 80 zł.

 

  • transporty pilne pacjentów związane z koniecznością_ wykonania przeszczepu- opłata wynosi 3,80 zł brutto za kilometr (x 2- miejsce docelowe + powrót) bez dodatkowych opłat za czas pracy kierowcy lub kierowcy i sanitariusza). Oplata pokrywana jest przez ośrodek dokonujący przeszczepu.

 

  1. Na terenie Powiatu Koneckiego obowiązują ceny podane w załączonej tabeli - Link