Głównej zawartości

CENNIK USŁUG NIEMEDYCZNYCH W ZESPOLE OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŃSKICH

 

1.     Opłata za udostępnienie łóżka dla opiekuna przebywającego w szpitalu z dzieckiem wymagającym hospitalizacji- 7 zł brutto za dobę.

2.     Pobyt opiekuna z dzieckiem na turnusie rehabilitacyjnym – 12 zł brutto.

3.     Opłata za całodzienne wyżywienie- 20 zł brutto.

4.     Opłata miesięczna za parking- 40 zł brutto.

5.     Opłata za kiermasz:

§       do 1 m2 / dzień- 25 zł brutto

§       powyżej 1 m2 / dzień- 130 zł brutto.

6.     Wypożyczenie sprzętu medycznego pracownikowi ZOZ w Końskich- 25 zł brutto.

7.     Usługa telekomunikacyjna „przesłanie faxu”:

·       Stała opłata za użycie faxu- 1,23 zł brutto (1,00 zł netto)

·       Każda rozpoczęta 1 minuta w połączeniu strefowym- 0,07 zł brutto (0,06 zł netto),

·       Każda rozpoczęta 1 minuta w połączeniu międzystrefowym- 0,1 zł brutto (0,08 zł netto),

·       Każda rozpoczęta 1 minuta w połączeniu do krajów UE- 0,62 zł brutto (0,50 zł netto).