Głównej zawartości

Krwiodawcą może zostać osoba, która:

 • jest pełnoletnia i posiada Dowód Osobisty                                                                                          
 • nie przekroczyła wieku 65 lat
 • jest zdrowa
 • ma odpowiednią wagę ciała (powyżej 50kg)
 • nie chorowała na żółtaczkę ,kiłę
 • nie choruje na choroby przewlekłe, które wymagają stałego przyjmowania leków
 • zapoznała się z „Informacją o chorobach zakaźnych dla krwiodawców” oraz wypełniła kwestionariusz krwiodawców.
 • w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miała wykonywanego zabiegu operacyjnego, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała

Krwi nie mogą oddawać kobiety w ciąży, w okresie 6 miesięcy po porodzie oraz w okresie menstruacji i trzy dni po jej zakończeniu. 

Krew można oddać również ze wskazaniem dla konkretnej osoby.

O czym należy pamiętać przed oddaniem krwi:

 • nie oddawaj krwi na czczo lub poinformuj o tym lekarza
 • przed oddaniem krwi unikaj tłustych pokarmów, zjedz lekkostrawny posiłek
 • nawodnij organizm
 • wyśpij się
 • nie spożywaj alkoholu ani innych środków zmieniających nastrój przynajmniej 24 godziny przed oddaniem krwi
 • rzetelnie wypełnij „Kwestionariusz dla dawcy”, który otrzymasz przy rejestracji
 • dane krwiodawców są traktowane poufnie

W Polsce wciąż jest zbyt mała liczba osób regularnie oddających krew. Fakt ten jest wynikiem niedostatecznej wiedzy i krążących mitów na temat krwiodawstwa. Aby zachęcić Państwa do oddawania krwi przedstawiamy kilka faktów dotyczących krwiodawstwa.

 1. Krwi nie da się wyprodukować – krew jest bardzo cennym darem, ponieważ nie ma sposobu, aby ją sztucznie wyprodukować. Jedynym miejscem zdolnym do produkcji krwi jest organizm ludzki, dlatego każda grupa krwi jest jednakowo cenna.
 2. Oddawanie krwi jest bezpieczne – krew jest pobierana przez wykwalifikowany personel medyczny, w warunkach sterylnych.
 3. Oddanie jednej jednostki krwi jest obojętne dla zdrowia dorosłego człowieka -jednorazowo pobierana jest najczęściej jedna jednostka pełnej krwi, czyli 450ml jest to 8-9% ogólnej objętości krwi krążącej dorosłego człowieka. Organizm wyrównuje tę różnice w ciągu 2-3 godzin.
 4. Znajomość grupy krwi nie jest konieczne – grupa krwi jest badana po pobraniu
 5. Nie trzeba wykonywać specjalistycznych badań na własną rękę – każdy, kto chce oddać krew najpierw jest poddawany medycznej kontroli stanu zdrowia. Dawca krwi może otrzymać wyniki badań, które zostały wykonane w RCKiK tzn. poziomu hemoglobiny, raz w roku całej morfologii z rozmazem krwi obwodowej, grupy krwi, wynik badań w kierunku nosicielstwa HBV, HCV i HIV oraz wynik testu kiłowego. W przypadku nieprawidłowych wyników dawca jest wzywany listownie do RCKiK lub do najbliższego Oddziału Terenowego.
 6. Oddawanie krwi nie powoduje uzależnienia – organizm człowieka produkuje dokładnie tyle krwi ile potrzebuje. U stałych dawców krwi nie występuje nadprodukcja – nie można się uzależnić od jej oddawania.
 7. Krew oddaje się nieodpłatnie – krew to bezinteresowny i bezcenny dar. Nagrodą za taki podarunek są różne przywileje m.in.: regularne badania, posiłek regeneracyjny w postaci 8 czekolad, dzień wolny od pracy, rozliczenie kosztów dojazdu do punktu krwiodawstwa oraz możliwość odliczenia od dochodu określonej kwoty (130zł za litr krwi) jako darowiznę na cele krwiodawstwa.
 8. Krwi nie może zabraknąć – nad zapewnieniem bezpiecznego zapasu czuwa Ministerstwo Zdrowia. W przypadku pilnych operacji i transfuzji nie ma problemu z zabezpieczeniem odpowiedniej ilości krwi. Dane na temat zasobów na terenie całej Polski są monitorowane na bieżąco, a stan rezerw przekazywany jest do Narodowego Centrum Krwi. Ponadto stale utrzymywana jest współpraca Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w zakresie zabezpieczenia zapasów krwi i jej składników.

 

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo w punkcie krwiodawstwa oraz na stronach:

http://www.rckik-kielce.com.pl/

http://www.twojakrew.pl/

http://www.oddajkrew.pl/

 

Na ilustracji plakat promujący krwiodawstwo
Na ilustracji plakat promujący krwiodawstwo