Głównej zawartości

Na zdjęciu dr n. med. Marian Sierant

 

Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej

Pracownia Hemodynamiki

Oddział Kardiologiczny

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Oddział Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej

 

Kierownik - dr n. med. Marian Sierant
specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

Koordynator ds. pielęgniarstwa - mgr Małgorzata Kluk
mgr pedagogiki opiekuńczej z pracą socjalną,
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego,
studia podyplomowe w zakresie zarządzania w służbie zdrowia

  • W oddziale zatrudnionych jest 17 lekarzy
  • Lekarze stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach i kursach organizowanych wewnątrz szpitala i przez instytucje zewnętrzne m.in. przez Centrum Medycznego Szkolenia Podyplomowego, Świętokrzyską Izbę Lekarską oraz Centrum Zdrowia Publicznego i szpitale kliniczne na terenie całego kraju.
  • Personel pielęgniarski składa się z 27 pielęgniarek
  • Pielęgniarki uczestniczą w szkoleniach zawodowych organizowanych wewnątrz szpitala i przez instytucje zewnętrzne.
  • W oddziale zatrudnionych jest dwóch statystyków medycznych

 

W obrębie 35 -łóżkowego Oddziału Kardiologicznego znajdują się dwie sale intensywnego nadzoru kardiologicznego (6 – łóżkowa i 4 – łóżkowa), wyposażona w specjalistyczny sprzęt do monitorowania funkcji życiowych. Oddział posiada Pracownię Diagnostyki Kardiologicznej, w której na sprzęcie wysokiej klasy CASE wykonuje się testy wysiłkowe., Aparat VIVID 95 z sondą do echa przezprzełykowego, 2D , 3D.  Do dyspozycji mamy również aparaty Holtera Aspect 700 do 24 godzinnego monitorowania EKG oraz Holcard CR 06 i TONOPORT V do 24 godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego. W Pracowni ECHO na wysokiej jakości sprzęcie VIVID 95 wykonywane są badania echokardiograficzne. Pracownie diagnostyczne służą pacjentom znajdującym się w oddziale, ale także wykonywane są badania dla pacjentów kierowanych przez poradnie.
Oddział ściśle współpracuje ze Świętokrzyskim Centrum Kardiologii w Kielcach, Kliniką Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakowie, Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz innymi klinikami kardiologicznymi i kardiochirurgicznymi na terenie całego kraju.

W oddziale znajduję się Pracownia Hemodynamiki w której specjaliści wykonują badania koronarograficzne i przeprowadzają zabiegi m.in. na naczyniach wieńcowych serca.

Badania diagnostyczne:
•    angiografia tętnic wieńcowych,
•    bypassografia
•    cewnikowanie serca/pełne badanie hemodynamiczne
•    wentrykulografia
•    badanie echokardiograficzne wewnątrzwieńcowe (IVUS),
•    angiografia tętnic obwodowych,
•    ocena rezerwy wieńcowej metodą FFR.

Zabiegi lecznicze:
•    angioplastyka balonowa tętnic wieńcowych, w tym z użyciem balonów uwalniających leki antyproliferacyjne (DEB),
•    angioplastyka wieńcowa z użyciem stentów tradycyjnych (BMS), stentów uwalniających leki antyproliferacyjne (DES)
•    rekanalizacja przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych (CTO),
•    rotablacja wewnątrzwieńcowa.

Wyposażenie pracowni hemodynamiki
•    kardioangiograf Azurion 3 Philips Medical
•    aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej firmy Arrow
•    aparat do rotablacji wewnątrzwieńcowej Rotablator firmy Boston Scientific
•    aparat do badania rezerwy wieńcowej (FFR) oraz echokardiografii wewnątrzwieńcowej (IVUS)