Głównej zawartości

Na zdjęciu kierownik - lek. med. Edward Adamczyk

 

 

Kierownik - lek. Edward Adamczyk
specjalista chorób wewnętrznych

Koordynator ds. pielęgniarstwa - mgr Małgorzata Kolińska
Specjalista pielęgniarstwa Anestezjologicznego i Intensywnej Opieki

 

W Oddziale Chorób Wewnętrznych zatrudnieni są:

 • lek. Renata Pejas-Dulewicz - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc.

 • lek. Ewa Frączyk - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc, specjalista opieki paliatywnej
 • lek. Joanna Sipika - specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Weronika Pluta-Dziekanowska

Ponadto w oddziale zatrudnionych jest:

 • 20 pielęgniarek
 • opiekun medyczny
 • dietetyk
 • statystyk medyczny
Na zdjęciu zespół Oddziału Chorób Wewnętrznych
Na zdjęciu zespół Oddziału Chorób Wewnętrznych

 

Oddział dysponuje 36 łóżkami na 2 i 3 osobowych salach. Lekarze sprawują całodobową opiekę nad chorymi. Systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach zawodowych organizowanych przez szpital i instytucje zewnętrzne. Zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem wszystkich schorzeń z zakresu chorób wewnętrznych, wprowadzając najnowsze metody leczenia w wybranych jednostkach chorobowych. Mamy możliwość korzystania z konsultacji specjalistycznych wszystkich specjalności z obszaru szpitala. Oddział ściśle współpracuje ze Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach i Wojewódzkim Specjalistycznym ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Czerwonej Górze oraz Klinikami na terenie całego kraju.

 W trakcie pobytu pacjenta w oddziale możliwe jest wykonanie wszystkich dostępnych badań diagnostycznych (Bronchoskopia, USG, USG Doppler, Tomografia Komputerowa, badanie endoskopowe, MR)

 Personel Oddziału Chorób Wewnętrznych zajmuje się szerzeniem oświaty zdrowotnej wśród chorych i ich rodzin w zakresie:

 •  edukacji pacjentów
 •  zapobiegania, pielęgnacji i leczenia ran/odleżyn
 •  edukacji z zakresu diet w różnych jednostkach chorobowych.

 

Pododdział Diabetologiczny

Telefony kontaktowe:

Za-ca Kierownika ds. Diabetologii – 41-3902-357

Gabinet lekarski – 41-3902-235

Koordynator ds. Pielęgniarstwa – 41-3902-330

Punkt Pielęgniarski – 41-3902-236

 • z-ca kierownika ds. Diabetologii - lek. Bogumiła Jaromin - specjalista chorób wewnętrznych, endokrynolog diabetolog
 • Koordynator ds. pielęgniarstwa - Maria Boczek - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego, licencjat z pielęgniarstwa,
 • lek. Anna Górska- Sarba – specjalista chorób wewnętrznych -diabetolog
 • lek. Tadeusz Bartos - specjalista chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z diabetologii.
 • lek. rezydent Martyna Duda-Snochowska

 

 • dietetyk
 • 10 pielęgniarek
 • statystyk

 

Personel sprawuje całodobową opiekę nad chorymi.

Zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem wszystkich chorób z zakresu  diabetologii  wprowadzając najnowsze metody leczenia w wybranych jednostkach chorobowych. Mamy możliwość szerokiej diagnostyki  hormonalnej wybranych jednostek chorobowych z zakresu endokrynologii.
 Korzystamy z pełnego zaplecza diagnostycznego naszego szpitala-badań laboratoryjnych w tym hormonalnych, obrazowych; ściśle współpracujemy z oddziałami okulistyki, neurologii, kardiologii, chirurgii, chirurgii naczyniowej w diagnozowaniu i leczeniu przewlekłych powikłań cukrzycy. W stanach ostrych nasi pacjenci mają zapewniony  stały nadzór pielęgniarski, są monitorowani  przy pomocy kardiomonitora, a ścisłe dawkowanie leków odbywa się  za pomocą pomp infuzyjnych. W uzasadnionych przypadkach niezbędne jest leczenie naszych chorych w OAiIT. Współpracujemy z innymi jednostkami specjalistycznymi województwa świętokrzyskiego i poza nim, w szczególności z Kliniką Endokrynologii SCO Kielce

Personel Pododdziału Diabetologii zajmuje się szerzeniem oświaty zdrowotnej wśród pacjentów, realizuje programy:
    • edukacji pacjentów z cukrzycą,
    • edukacji pacjentów w innych jednostkach chorobowych,
    • zapobieganie chorobom układu krążenia.
    • zapobieganie i leczenie ran – stopy cukrzycowej

W Pododdziale opracowywane są indywidualne diety dla pacjentów. Dużą uwagę zwraca się na czynności ekspresyjne. Każdy pacjent z cukrzycą na insulinoterapii  opuszczający oddział umie posługiwać się penem insulinowym, oraz glukometrem.  Prowadzimy też chorych na osobistych pompach insulinowych. Pacjentki z cukrzycą typ 1  będące w ciąży bądź planujące ciąże mają możliwość  wypożyczenia nowoczesnej osobistej pompy insulinowej i monitorowania glikemii w ramach programu WOŚP. Program działa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.
Po wypisie z Pododdziału pacjent pozostaje pod opieką Poradni Cukrzycowej i Endokrynologicznej, w której przyjmują lekarze zatrudnieni w  Pododdziale. Fachowość personelu lekarskiego oraz troskliwa opieka kadry pielęgniarskiej stwarzają naszym chorym godne warunki leczenia.

Pododdział  Diabetologiczny posiada akredytację do prowadzenia specjalizacji z zakresu  diabetologii, chorób wewnętrznych