Głównej zawartości

Na zdjęciu dr n. med. Marian Sierant

 

Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej

Pracownia Hemodynamiki

Oddział Kardiologiczny

Oddział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Oddział Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej

Kierownik - dr n. med. Marian Sierant

specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii

Koordynator ds. pielęgniarstwa - mgr Małgorzata Kluk
mgr pedagogiki opiekuńczej z pracą socjalną,
specjalista pielęgniarstwa zachowawczego,
studia podyplomowe w zakresie zarządzania w służbie zdrowia

W oddziale zatrudnionych jest 17 lekarzy:

- Z-ca kierownika- lek. med. Jarosław Iwańczyk - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
- lek. Arkadiusz Pękala - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
- lek. Agnieszka Kędra- Banasik- specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
- lek. Andrzej Cieciorowski - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
- lek. Aneta Gigielewicz - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
- lek. Magdalena Galant – specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
- lek. Oleg Słonicki –  specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
- dr n. med Krzysztof Andrysiewicz - specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
- dr n. med Michał Ciesielczyk specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
- lek. Andrzej Kobyłecki specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
- lek. Tomasz Barwiński specjalista chorób wewnętrznych, kardiologii i medycyny sportowej
- dr. n. med Natalia Navarro-Kuczborska specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii
- lek. Grzegorz Kalbarczyk – specjalista kardiologii
- lek. Marta Barańska-Świder - rezydent, w trakcie specjalizacji z kardiologii
- lek. Marlena Wieprzycka-Klata - rezydent , w trakcie specjalizacji z kardiologii
- lek. Aleksandra Białek : rezydent , w trakcie specjalizacji z kardiologii

Lekarze stale podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach i kursach organizowanych wewnątrz szpitala i przez instytucje zewnętrzne m.in. przez Centrum Medycznego Szkolenia Podyplomowego, Świętokrzyską Izbę Lekarską oraz Centrum Zdrowia Publicznego i szpitale kliniczne na terenie całego kraju.

Personel pielęgniarski składa się z 27 pielęgniarek, w tym:

  • 1 ukończyła studia wyższe na wydziale pielęgniarstwa,
  • 5 ukończyło studia wyższe na wydziale pedagogiki,
  • 2 pielęgniarki ukończyły studia podyplomowe w zakresie zarządzania w służbie zdrowia,
  • 2 specjalistki pielęgniarstwa zachowawczego.

Pielęgniarki uczestniczą w szkoleniach zawodowych organizowanych wewnątrz szpitala i przez instytucje zewnętrzne.

W oddziale zatrudnionych jest dwóch statystyków medycznych.

Na zdjęciu zespół Działu Kardiologii
Na zdjęciu zespół Działu Kardiologii

 

W obrębie 35 -łóżkowego Oddziału Kardiologicznego znajdują się dwie sale intensywnego nadzoru kardiologicznego (6 – łóżkowa i 4 – łóżkowa), wyposażona w specjalistyczny sprzęt do monitorowania funkcji życiowych. Oddział posiada Pracownię Diagnostyki Kardiologicznej, w której na sprzęcie wysokiej klasy CASE wykonuje się testy wysiłkowe., Aparat VIVID 95 z sondą do echa przezprzełykowego, 2D , 3D.  Do dyspozycji mamy również aparaty Holtera Aspect 700 do 24 godzinnego monitorowania EKG oraz Holcard CR 06 i TONOPORT V do 24 godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego. W Pracowni ECHO na wysokiej jakości sprzęcie VIVID 95 wykonywane są badania echokardiograficzne. Pracownie diagnostyczne służą pacjentom znajdującym się w oddziale, ale także wykonywane są badania dla pacjentów kierowanych przez poradnie.
Oddział ściśle współpracuje ze Świętokrzyskim Centrum Kardiologii w Kielcach, Kliniką Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii w Krakowie, Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz innymi klinikami kardiologicznymi i kardiochirurgicznymi na terenie całego kraju.

W oddziale znajduję się Pracownia Hemodynamiki w której specjaliści wykonują badania koronarograficzne i przeprowadzają zabiegi m.in. na naczyniach wieńcowych serca.

Badania diagnostyczne:
•    angiografia tętnic wieńcowych,
•    bypassografia
•    cewnikowanie serca/pełne badanie hemodynamiczne
•    wentrykulografia
•    badanie echokardiograficzne wewnątrzwieńcowe (IVUS),
•    angiografia tętnic obwodowych,
•    ocena rezerwy wieńcowej metodą FFR.

Zabiegi lecznicze:
•    angioplastyka balonowa tętnic wieńcowych, w tym z użyciem balonów uwalniających leki antyproliferacyjne (DEB),
•    angioplastyka wieńcowa z użyciem stentów tradycyjnych (BMS), stentów uwalniających leki antyproliferacyjne (DES)
•    rekanalizacja przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych (CTO),
•    rotablacja wewnątrzwieńcowa.

Wyposażenie pracowni hemodynamiki
•    kardioangiograf Azurion 3 Philips Medical
•    aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej firmy Arrow
•    aparat do rotablacji wewnątrzwieńcowej Rotablator firmy Boston Scientific
•    aparat do badania rezerwy wieńcowej (FFR) oraz echokardiografii wewnątrzwieńcowej (IVUS)