Głównej zawartości

 

 

Co to jest Plan Porodu?

Plan Porodu to rodzaj dokumentu, w którym kobieta zawiera wszystkie swoje oczekiwania wobec porodu. W myśl obowiązujących od 20 września 2012 r. Standardów Opieki Okołoporodowej (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem Dz.U.12.1100), taki plan powinna pacjentka opracować wspólnie z lekarzem prowadzącym ciążę lub położną.

Plan porodu powinien odnosić się do wielu aspektów takich jak:

-        wybór miejsca porodu,

-        obecność osoby towarzyszącej,

-        zgoda lub jej brak na wykonywanie różnych zabiegów medycznych.

Z Pani Planem Porodu powinien zapoznać się personel medyczny w momencie przyjęcia na oddział, gdy rozpocznie się poród. Jeżeli z powodów medycznych lub organizacyjnych opieka ta będzie odbiegać od zapisów w Pani Planie porodu, powinna Pani zostać szczegółowo o tym poinformowana. Warto, aby jeszcze przed porodem zgłosiła się Pani do wybranego szpitala i zorientowała, czy Pani oczekiwania zawarte w Planie porodu będą respektowane.

Zapraszamy na stronę Fundacji „Rodzić po ludzku” http://www.rodzicpoludzku.pl/Plan-Porodu

Znajdzie Pani na niej wszystkie niezbędne informacje na temat Planu porodu. Zachęcamy do skorzystania z Kreatora Planu Porodu na stronie w/w Fundacji. Należy pamiętać, że poród to wydarzenie, w którym nie wszystko można przewidzieć i jest prawdopodobne, że nie zawsze założenia z planu uda się zrealizować. Jeżeli z powodów medycznych lub organizacyjnych opieka ta będzie odbiegać od zapisów w Planie porodu, będzie Pani na bieżąco o tym informowana.