Głównej zawartości

CENNIK USŁUG MEDYCZNYCH

Cennik obowiązuje dla pacjentów nieubezpieczonych, oraz dla pacjentów ubezpieczonych, którzy:

1.     Skierowani zostali na ambulatoryjne: badania diagnostyczne, rtg, porady i zabiegi z prywatnego gabinetu lekarskiego.

2.     Skierowani zostali na ambulatoryjne: badania diagnostyczne, rtg, porady i zabiegi z prywatnego gabinetu lekarskiego z innych ośrodków, które nie mają zawartej umowy na wykonywane badania przez ZOZ w Końskich.

Hospitalizacja jest bezpłatna dla każdego pacjenta ubezpieczonego.

 

ODDZIAŁY SZPITALA:

Hospitalizacja w Oddziale Szpitalnym- 1,40 zł brutto za punkt

 

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA:

Porada- 66,50 zł brutto

Porada zabiegowa- 1,40 zł brutto za punkt

Spirometria- 50 zł brutto

Porada w Poradni Chirurgii Stomatologicznej- 2 zł za punkt

Wszycie Disulfiramu (esperal)- 260 zł brutto

Oznaczenie kalprotektyny- 150 zł brutto

 

STACJA DIALIZ

Hemodializa- 555 zł brutto

 

REHABILITACJA

Hospitalizacja- 1,90 zł brutto za punkt

Zabiegi ambulatoryjne- 2 zł brutto za punkt

 

PRACOWNIA ENDOSKOPII DIAGNOSTYCZNEJ I ZABIEGOWEJ

Badanie- 1,40 zł brutto za punkt

 

GABINET EKG, EEG I AUDIOMETRII

EKG- 37zł brutto

EEG- 60 zł brutto

Audiometria- 40 zł brutto

Tympanometria- 40 zł brutto

 

PORADNIA MEDYCYNY PRACY

Konsultacja lekarska- 55 zł brutto

Orzeczenie lekarskie- 55 zł brutto

Orzeczenie do świadectwa kwalifikacyjnego kierowców- 192 zł brutto

Zdjęcie RTG duże (na płycie CD) z opisem- 50 zł brutto

 

KAPILAROSKOPIA- 100 zł brutto

 

SZKOŁA RODZENIA

Cykl wykładów- 370 zł brutto

1 godzina zajęć indywidualnych- 100 zł brutto

 

PRACOWNIA DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ

Badanie echokardiograficzne- 100 zł brutto

Badanie EKG wysiłkowe- 100 zł brutto

Badanie echokardiograficzne przezprzełykowe- 300 zł brutto.