Głównej zawartości

 

 

Świętokrzyskie Centrum Reumatologii jest oddziałem specjalistycznym dysponującym 25 łóżkami szpitalnymi. Personel lekarski Oddziału stanowi sześciu doświadczonych lekarzy, specjalistów reumatologii oraz czterech lekarzy rezydentów w trakcie specjalizacji z zakresu reumatologii.

W Oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie zapalnych i niezapalnych chorób stawów.
Dzięki możliwości wykonania pełnego profilu badań laboratoryjnych, w tym immunologicznych oraz współpracy z działem diagnostyki obrazowej, dysponującym możliwością wykonania badań RTG, ultrasonograficznych, tomografii komputerowej oraz badań metodą rezonansu magnetycznego, pacjenci Świętokrzyskiego Centrum Reumatologii mają zapewnioną szybką i dokładną ocenę objawów choroby, co pozwala na niezwłoczne podjęcie skutecznego leczenia.
W obrębie Oddziału istnieje możliwość oceny ultrasonograficznej stawów oraz wykonania badania kapilaroskopowego.
W diagnostyce i terapii lekarze Świętokrzyskiego Centrum Reumatologii stosują zasady określane przez stale aktualizowane wytyczne międzynarodowych towarzystw naukowych, takich jak EULAR i ACR.

Najczęstszymi chorobami leczonymi w Świętokrzyskim Centrum Reumatologii są:
• reumatoidalne zapalenie stawów
• zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa
• łuszczycowe zapalenie stawów
• toczeń rumieniowaty układowy
• twardzina układowa
• zapalenie wielomięśniowe i skórno-mięśniowe
• choroba Sjögrena

W przypadku chorób o agresywnym przebiegu, niepoddających się terapii, w Oddziale wdrażane jest leczenie lekami biologicznymi lub inhibitorami kinaz janusowych, prowadzone w ramach  programów lekowych Narodowego Funduszu Zdrowia.
Świętokrzyskie Centrum Reumatologii prowadzi w ramach powyższych programów leczenie  reumatoidalnego zapalenia stawów, młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, nieradiograficznej postaci spondyloartropatii oraz łuszczycowego zapalenia stawów.
Świętokrzyskie Centrum Reumatologii dysponuje własnym, w pełni wyposażonym działem fizjoterapii, co pozwala na rehabilitację pacjentów dzięki wykorzystaniu szerokiego zakresu zabiegów fizykoterapii i kinezytreapii, w istotny sposób poprawiających uzyskiwane w trakcie hospitalizacji efekty leczenia. Ponadto, w uzasadnionych sytuacjach pacjenci są kierowani do dalszego leczenia w warunkach sanatoryjnych.


Kierownik Oddziału - dr n. med. Zbigniew Guzera - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog

Zastępca Kierownika lek. Tomasz Kosakowski - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatolog

Koordynator ds. pielęgniarstwa - mgr pielęgniarstwa Jolanta Guzera - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

13 pielęgniarek, w tym:

2 pielęgniarki z tytułem magistra pielęgniarstwa
2 pielęgniarki z tytułem licencjata pielęgniarstwa
3 pielęgniarki ze specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa zachowawczego
2 pielęgniarki ze specjalizacją w zakresie  opieki długoterminowej
1 pielęgniarka ze specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa neurologicznego


Personel działu fizjoterapii Świętokrzyskiego Centrum Reumatologii:

2 fizjoterapeutów z tytułem magistra fizjoterapii
2 techników fizjoterapii