Głównej zawartości

Na zdjęciu kierownik działu - lek. med. Marek Werens

 

Oddział Rehabilitacyjny - 23 łózka

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej - 15 łóżek

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej - 30 miejsc

 

Kierownik - lek. med. Marek Werens 
Specjalista II stopnia z rehabilitacji medycznej i z organizacji Ochrony zdrowia 

Specjalista Zdrowia Publicznego oraz specjalista I stopnia z neurologii

Koordynator ds. pielęgniarstwa - mgr Leokadia Werens -
ze specjalnością opieki długoterminowej

W oddziale zatrudnionych jest:

 • 4 lekarzy w tym:

- 3 ze specjalizacją z zakresu rehabilitacji medycznej

- 1 ze specjalizacją z chorób wewnętrznych

 • 7 fizjoterapeutów w tym:

- mgr rehabilitacji ruchowej z I stopniem specjalizacji

- 4 mgr fizjoterapii

- 2 starszych techników fizjoterapii

 • 18 pielęgniarek w tym:

- koordynator ds. pielęgniarstwa - mgr pielęgniarstwa ze specjalnością opieki długoterminowej

- 3 pielęgniarki ze specjalnością z pielęgniarstwa zachowawczego

- 1 pielęgniarka - mgr opieki paliatywnej

- 2 pielęgniarki z kursem kwalifikacyjnym z zakresu pielęgniarstwa zachowawczego

- 3 pielęgniarki z kursem kwalifikacyjnym z zakresu pielęgnowania osób niepełnosprawnych

 • 1 mgr logopedii ze specjalizacją neurologopedii
 • 1 mgr psychologii
 • 1 mgr terapii zajęciowej
 • 1 statystyk medyczny
 • 1 sanitariusz
Na zdjęciu zespół Działu Rehabilitacji
Na zdjęciu zespół Działu Rehabilitacji

 

Cały personel bierze udział w kursach doskonalących, podnoszących kwalifikację zawodowe i w systematycznych szkoleniach wewnątrzoddziałowych. Zespół rehabilitacyjny uczestniczy systematycznie w zjazdach i spotkaniach Polskiego Towarzystwa Rehabilitacyjnego.

W Dziale Rehabilitacji Szpitalnej prowadzona jest:

 • rehabilitacja po udarach mózgu
 • rehabilitacja chorych z uszkodzeniem obwodowego układu nerwowego
 • rehabilitacja osób po urazach czaszkowo - mózgowych
 • rehabilitacja chorych na SM, chorobę Parkinsona, z zespołami móżdżkowymi.
 • rehabilitacja narządu ruchu
 • rehabilitacja osób z chorobami zwyrodnieniowymi stawów

Dział Rehabilitacji Szpitalnej dysponuje własną, dobrze wyposażoną salą kinezyterapii, gabinetem masażu oraz gabinetem fizykoterapii, laseroterapii, krioterapii, magnetoterapii, elektroterapii, hydroterapii (aquavibron). Korzysta także z Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji i Fizykoterapii w zakresie: balneoterapii.

Funkcjonuje również Ośrodek Rehabilitacji Dziennej, pozwalający przyjmować większą liczbę pacjentów. W oparciu o bazę Kompleksowej Przychodni Rehabilitacyjnej i Fizykoterapii. Dział Rehabilitacji Szpitalnej współpracuje z Fundacją Aktywnej Rehabilitacji.