Głównej zawartości

HOSPICJUM STACJONARNE

 

Kierownik - mgr Iwona Ciupa tel 41-39-02 -417

spec. pielęgniarstwa geriatrycznego

Lekarze:

lek.med. Ewa Frączyk

lek .med. Anna Kowal

 

W Hospicjum zatrudnione wykwalifikowane pielęgniarki, opiekunowie medyczni, sanitariusz, fizjoterapeuci oraz psycholog.

Zadaniem Hospicjum Stacjonarnego jest świadczenie wszechstronnej całodobowej, nieodpłatnej opieki choremu na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu postępujące choroby określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Świadczenia obejmują min:

- leczenie bólu,

- leczenie innych objawów somatycznych,

- realizacja badań zleconych przez lekarza hospicjum,

- rehabilitację,

- zapobieganie powikłaniom,

- opiekę pielęgniarską

- opiekę psychologiczną nad pacjentem i jego rodziną