Głównej zawartości

Zadowolony Pacjent

Szpital bez bólu

ZOZ w Końskich od 2009 r. realizuje program „Szpital bez bólu” zainicjowany przez Polskie Towarzystwo Leczenia Bólu.

Certyfikat nr 2017/37

Certyfikat akredytacyjny nr 2017/37

Na zdjęciu Szpital Specjalistyczny św. Łukasza w Końskich

 

Najlepszą wizytówką Zespołu Opieki Zdrowotnej w Końskich jest zadowolony pacjent. Pragniemy, by nasze logo było symbolem wysokiej jakości, bezpieczeństwa oraz zrównoważonego rozwoju.

 Koordynator d/s Szczepień COVID-19
mgr Lilla Brożyna tel.509 232 509

Specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Punkt Szczepień Rejestracja nr tel.: kom. 509 232 982, stacjonarny 41 3902 387 ,


Obowiązujący wzór porozumienia dla lekarzy odbywających staże kierunkowe w ZOZ w Końskich

REJESTR COVID-19

Drodzy Krwiodawcy

RCKiK  w  Kielcach informuje o wznowieniu od dnia 20 kwietnia 2020 r (poniedziałek) działalności Oddziału Terenowego Poboru Krwi
w Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich

 

Apel - Brakuje krwi!!!!

 

 

 

Kampania Solidarnie dla Transplantacji

 

 

 

 

DYREKCJA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

 

W KOŃSKICH

 

 INFORMUJE,

 

że w związku z ogłoszeniem w Polsce stanu

zagrożenia epidemicznego,

 

od 17 marca 2020 r.

 

zawieszone zostają do odwołania

zaplanowane przyjęcia w

poradniach specjalistycznych

oraz rejestracja do poradni.

 

szczegółowe informacje - pobierz

 

poradnie - aktualizacja - pobierz

 

poradnie - aktualizacja 5.05.2020 r - pobierz

 

 

 

INFORMACJA DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH z obszaru państw, w których wystąpiły zakażenia koronawirusem SARS-COV-2

 

 

Pompy infuzyjne dla ciężarnych

 

Dziękujemy firmie Roche Polska sp. z o.o. za wsparcie finansowe szkoleń dla pracowników naszego szpitala.


 

 

Nabory i rekrutacje - link

Komunikat NFZ dla pacjentów - pobierz

Polityka Antykorupcyjna - pobierz

CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES DZIAŁANIA ZOZ

Główną funkcją Zespołu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia w warunkach stacjonarnych i ambulatoryjnych oraz sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi. W szpitalu prowadzi się leczenie zachowawcze, operacyjne oraz rehabilitacyjne. Wykonuje się zabiegi chirurgii ogólnej, zabiegi z zakresu chirurgii tarczycy, onkologii, chirurgii naczyń (wycięcie tętniaków aorty, wszczepy aortalne na kończynach dolnych) oraz z zakresu chirurgii urazowej jak również wszczepy endoprotez biodrowych i kolanowych. Całą dobę jest zapewniony dostęp do diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej (badania USG jamy brzusznej, USG tarczycy, sutków, stawów biodrowych u niemowląt, echokardiografię, badania dopplerowskie naczyń, TK itp. Szpital w Końskich funkcjonuje od 1939 roku w jego skład na początku wchodziły: Oddział Zakaźny i Chirurgiczny. Po wojnie poszerzono działalność szpitala o Oddział Wewnętrzny, Położniczy, Dziecięcy i Ginekologiczny. W 1983 roku szpital przeniesiono do nowego budynku, który przeznaczony był na kompleks wielospecjalistyczny, liczący ponad 600 łóżek. Stopniowo wyposażano i uruchamiano kolejne oddziały specjalistyczne tj. Laryngologię, Okulistykę, Dermatologię, Neurologię, Rehabilitację, Ortopedię, Chirurgię, Anestezjologię i Intensywną Terapię, Reumatologię. Chirurgia rozszerzyła zakres usług o Chirurgię Naczyń i Urologię. Organem założycielskim Zespołu Opieki Zdrowotnej jest Rada Powiatu w Końskich. Od 1998 roku Szpital posiada tytuł szpitala akredytowanego (ostatnia akredytacja odbyła się w styczniu 2011r.) Od 1999 roku Szpital posiada tytuł przyznawany przez UNICEF "Szpital Przyjazny Dziecku" za promowanie karmienia naturalnego. W roku 2002 wdrożono system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000. W roku 2005 wdrożono system zarządzania środowiskowego wg. normy ISO 14001:2004, który certyfikowano w 2006 roku. W tym samym roku uzyskano Świętokrzyską Nagrodę Jakości oraz tytuł Lidera Regionu w branży medycznej za działalność na rzecz jakości oraz dobre zarządzanie firmą. W roku 2007 uzyskano wyróżnienie w pierwszym ogólnokrajowym konkursie Perły Medycyny. Zgodnie z wymogami prawa atomowego wprowadzono w Dziale RTG system zapewnienia jakości, który jest integralną częścią ZSZ. Wdrożono system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą PN-N 18001, który certyfikowano w marcu 2008r. Również w 2008 roku otrzymano wyróżnienie Konkursu Polskiej Nagrody Jakości.Rok 2009, to wdrożenie i realizacja przez kolejne lata programu ,,Szpital bez bólu''. Rok 2010 zaowocował uzyskaniem statuetki i Eurocertyfikatu stanowiącego potwierdzenie wiarygodności instytucji medycznej oraz efektywnego nią zarządzania. W 2017 roku Szpital pomyślnie przeszedł kolejną akredytację. Wysoką jakość świadczeń potwierdzają także coroczne wysokie notowania w prowadzonym przez Rzeczpospolitą rankingu "Bezpieczny Szpital". Bardzo istotne znaczenie dla pacjentów leczonych w ZOZ w Końskich ma to, że istnieje możliwość kompleksowego diagnozowania pacjenta oraz dostęp do lekarzy specjalistów, często niedostępnych w innych ZOZ-ach. Dążenie ZOZ do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb pacjentów, zapewnienie dostępu do nowoczesnych technologii medycznych, poprawa warunków lokalowych realizacji usług przekłada się na coraz lepsze opinie pacjentów o poziomie usług w ZOZ. Z każdym rokiem leczy się tu coraz więcej pacjentów, rośnie również odsetek leczonych z innych regionów województwa i kraju.

Pacjenci leczeni w szpitalu w Końskich według miejsca zamieszkania

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

 2017   

2018

mieszkańcy woj. świętokrzyskiego (bez powiatu koneckiego)

28%

25%

26%

26%

25%

24%

23%

22%

26%

mieszkańcy innych województw

13%

14%

15%

16%

18%

21%

23%

24%

25%

mieszkańcy powiatu koneckiego

 59%

61%

59%

58%

57%

55%

54%

54%

49%

Ogólna liczba leczonych pacjentów

19416

19269

19781

21332

21270 

22095

22301

22374

23967

 

Struktura zatrudnienia

Aktualnie pracuje w szpitalu 126 lekarzy i 2 lekarzy stomatologii, w tym 9 dr n. medycznych, 78 lekarzy z II stopniem specjalizacji, 3 z I stopniem specjalizacji, 45 bez specjalizacji. Szpital zatrudnia również 394 pielęgniarki, w tym 64 magistrów pielęgniarstwa oraz 29 położnych w tym 2 mgr położnictwa.. Cały personel medyczny podnosi swoje kwalifikacje na kursach oraz uzupełnia wiedzę na studiach o różnych kierunkach Od wielu lat szpital realizuje programy poprawy jakości.

W szpitalu działają grupy pracowników w zespołach, komisjach i komitetach zadaniowych: 

 

 • Zespół Leczenia Żywieniowego,
 • Zespół ds. profilaktyki żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej
 • Komitet Terapeutyczny,
 • Zespół oceny przyjęć pacjentów w ZOZ w Końskich
 • Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Zespół ds.zarządzania ryzykiem
 • Zespół Medyczny sprawujący opiekę nad dawcą po stwierdzeniu śmierci mózgu oraz współuczestniczący w pobraniu tkanek, komórek i narządów.
 • Zespół ds. przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego
 • Zespół Etyczny
 • Zespół ds. analiz zgonów,
 • Komisja ds. zapobiegania i leczenia odleżyn,
 • Zespół ds. przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków pomocowych
 • Komisja ds. analizy zdarzeń niepożądanych
 • Komisja ds. analizy celowości i zasadności kierowania Pacjentów na badania diagnostyczne.
 • Zespół ds. jakości,
 • Zespół Kontroli Zakażeń Zakładowych,
 • Komitet Kontroli Zakażeń
 • Komitet Transfuzjologiczny.
 • Zespół ds.antybiotykoterapii

Elektroniczna Rejestracja do Poradni Specjalistycznych