Głównej zawartości

Na zdjęciu lek. med. Mirosław Krzysztofik

 

Kierownik - lek. Mirosław Krzysztofik
specjalista ginekologii i położnictwa

Koordynator ds. położnictwa - mgr Marzanna Ociepa
specjalista pielęgniarstwa położniczego

lek. Piotr Kowalczyk
lek. Wiesław Kurzeja
lek. Dariusz Środa
lek. Michał Bodnar
lek. Czesław Cieloch

lek. rezydent Jakub Janeczko
lek. rezydent Maciej Sijka
lek. rezydent Paweł Bomba

 

Personel lekarski oddziału bierze czynny udział w posiedzeniach Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników , szkoleniach i sympozjach organizowanych przez Konsultanta Wojewódzkiego i Krajowego, Sekcję USG Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz wielu innych.
Położne biorą czynny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych między innymi przez Fundację "Rodzić Po Ludzku", Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią oraz Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek i Położnych. Wszystkie położne posiadają ukończone liczne kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne i dokształcające z zakresu  prowadzenia porodów w pozycjach wertykalnych, szczepienia ochronnego noworodków, resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodków, karmienia piersią, pobierania krwi pępowinowej i wielu innych

Personel sukcesywnie podnosi swoje kwalifikacje, także poprzez szkolenia wewnątrzszpitalne i szkolenia wewnątrzoddziałowe. Za działalność oddziału na rzecz karmienia naturalnego przyznano szpitalowi tytuł " Szpital Przyjazny Dziecku", który posiadamy od 1999 r. Personel oddziału prowadzi również zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach Szkoły Rodzenia, przygotowującej przyszłych rodziców do porodów rodzinnych. W oddziale prowadzone są porody rodzinne.  Zasady bezpiecznego uczestnictwa w porodzie rodzinnym

Oddział posiada sale 1, 2, 3-osobowe z  łóżkami  ginekologicznymi, patologii ciąży, położniczymi  w systemie ,, rooming - in '' oraz 3 stanowiska porodowe. Posiadamy: 2 aparaty USG z głowicami dopochwowymi, kardiotokografy, detektory tętna płodu,  kolposkop, diatermię chirurgiczną. Do dyspozycji pacjentek są również 3 laktatory elektryczne.
 Personel oddziału sprawuje opiekę nad kobietami w zakresie:
    • opieki nad ciężarnymi, w czasie porodu i połogu
    • diagnostyki i leczenia podstawowych schorzeń powodujących powikłania w ciąży, podczas porodu i połogu
    • diagnostyki i leczenia schorzeń ginekologicznych
    • profilaktyki nowotworów żeńskich narządów płciowych
    • działalności operacyjnej w zakresie ginekologii i położnictwa
    • konsultacji i badań profilaktycznych pacjentek hospitalizowanych
    •
Oddział umożliwia zastosowanie znieczulenia zewnątrzoponowego do porodu po kwalifikacji położniczej i anestezjologicznej w aktywnej fazie I okresu porodu. Stosowane jest również znieczulenie wziewne.

Wyprawka dla mamy i noworodka

Zasady bezpiecznego uczestnictwa w porodzie rodzinnym

 

 

Na zdjęciu logo Szpital Przyjazny Dziecku
Na zdjęciu logo Szpital Przyjazny Dziecku