Głównej zawartości

 

Kierownik - lek. Piotr Kowalczyk
specjalista ginekologii i położnictwa

Koordynator ds. położnictwa - mgr Marzanna Ociepa
specjalista pielęgniarstwa położniczego

 

Personel lekarski oddziału bierze czynny udział w posiedzeniach Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników , szkoleniach i sympozjach organizowanych przez Konsultanta Wojewódzkiego i Krajowego, Sekcję USG Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników oraz wielu innych.
Położne biorą czynny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych między innymi przez Fundację "Rodzić Po Ludzku", Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią oraz Świętokrzyską Izbę Pielęgniarek i Położnych. Wszystkie położne posiadają ukończone liczne kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne i dokształcające z zakresu  prowadzenia porodów w pozycjach wertykalnych, szczepienia ochronnego noworodków, resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodków, karmienia piersią, pobierania krwi pępowinowej i wielu innych

Personel sukcesywnie podnosi swoje kwalifikacje, także poprzez szkolenia wewnątrzszpitalne i szkolenia wewnątrzoddziałowe. Za działalność oddziału na rzecz karmienia naturalnego przyznano szpitalowi tytuł " Szpital Przyjazny Dziecku", który posiadamy od 1999 r. Personel oddziału prowadzi również zajęcia teoretyczne i praktyczne w ramach Szkoły Rodzenia, przygotowującej przyszłych rodziców do porodów rodzinnych. W oddziale prowadzone są porody rodzinne.  Zasady bezpiecznego uczestnictwa w porodzie rodzinnym

Oddział posiada sale 1, 2, 3-osobowe z  łóżkami  ginekologicznymi, patologii ciąży, położniczymi  w systemie ,, rooming - in '' oraz 3 stanowiska porodowe. Posiadamy: 2 aparaty USG z głowicami dopochwowymi, kardiotokografy, detektory tętna płodu,  kolposkop, diatermię chirurgiczną. Do dyspozycji pacjentek są również 3 laktatory elektryczne.
 Personel oddziału sprawuje opiekę nad kobietami w zakresie:
    • opieki nad ciężarnymi, w czasie porodu i połogu
    • diagnostyki i leczenia podstawowych schorzeń powodujących powikłania w ciąży, podczas porodu i połogu
    • diagnostyki i leczenia schorzeń ginekologicznych
    • profilaktyki nowotworów żeńskich narządów płciowych
    • działalności operacyjnej w zakresie ginekologii i położnictwa
    • konsultacji i badań profilaktycznych pacjentek hospitalizowanych
    •
Oddział umożliwia zastosowanie znieczulenia zewnątrzoponowego do porodu po kwalifikacji położniczej i anestezjologicznej w aktywnej fazie I okresu porodu. Stosowane jest również znieczulenie wziewne.

Wyprawka dla mamy i noworodka

Zasady bezpiecznego uczestnictwa w porodzie rodzinnym

 

 

Na zdjęciu logo Szpital Przyjazny Dziecku
Na zdjęciu logo Szpital Przyjazny Dziecku