Głównej zawartości

Kierownik - lek. Marek Zając

Specjalista anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zastępaca Koordynatora ds. pielęgniarstwa - mgr Jolanta Miszczak

specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

W oddziale pracuje 25 pielęgniarek

Blok Operacyjny pełni 24 godzinny ostry dyżur.

Blok Operacyjny jest częścią Działu Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W skład Bloku Operacyjnego wchodzi 5 sal operacyjnych, sala cięć przy Oddziale Ginekologiczno-Położniczym i sala budzeń.

Zadaniem Bloku jest wykonywanie operacji z zakresu:

  • chirurgii ogólnej,
  • chirurgii naczyń,
  • urologii,
  • ortopedii,
  • ginekologii i położnictwa
  • na 24-godzinnym ostrym dyżurze.

Na Bloku Operacyjnym wykonywane są zabiegi planowe i pozaplanowe metodami: endoskopową, laparoskopową i klasyczną przez specjalistów z dużym doświadczeniem i wiedzą medyczną.

Podczas dyżuru za koordynację pracy Bloku Operacyjnego odpowiada dyżurny lekarz anestezjolog. Nadzór nad funkcjonowaniem Bloku Operacyjnego sprawuje Kierownik Działu Anestezjologii I Intensywnej Terapii. Za zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych do wykonywania zadań Bloku Organizacyjnego odpowiada Kierownik BO i Koordynator ds. pielęgniarstwa.

Szczegółową pracę Bloku Operacyjnego określają procedury ogólnozakładowe.

Ze względu na dynamiczny rozwój technologii operacyjnych Blok Operacyjny wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt umożliwiający wykonanie procedur.