Głównej zawartości

Na zdjęciu dr n. med. Zbigniew Sosnowski z zespołem

 

Kierownik - dr n. med. Zbigniew Sosnowski,
specjalista chirurgii ogólnej

Koordynator ds. pielęgniarstwa - mgr Teresa Kochel

 
W oddziale jest zatrudnionych:
    • 24 pielęgniarek 
    • dietetyczka,
    • statystyk medyczny,
    • sanitariuszka


    
Oddział dysponuje 35 łóżkami na 2 i 3 osobowych salach oraz dwoma  trzyłóżkowymi salami pooperacyjnymi z pełnym monitoringiem przeznaczonych dla pacjentów wymagających intensywnej opieki medycznej. Personel lekarski i pielęgniarski stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc czynnie w zjazdach i sympozjach naukowych .
Opiekę nad pacjentami sprawuje wykwalifikowany i specjalistycznie przygotowany zespół lekarsko-pielęgniarski, gwarantujący najwyższy poziom opieki medycznej.
Stosujemy profilaktykę p/zakrzepową, p/bólową,p/zakażeń, p/odleżynową i w praktyce stosujemy zalecenia Protkołu ERAS (enhaced recovery after surgery).

 W oddziale objęci są całodobową opieką pacjenci po wielokierunkowych zabiegach takich jak:
    • operacje tarczycy wola i raka z użyciem neuromonitoringu
    • operacje sutka,
    • operacje żołądka, w tym totalne resekcje w raku żołądka
    • operacje pęcherzyka i dróg żółciowych,
    • operacje trzustki: torbieli, zabiegi resekcyjne w raku trzustki w tym operacje Whiple'a
    • operacje onkologiczne w nowotworach jamy brzusznej w tym: jelita grubego :
                             hemikolectomie
                             przednie niskie i całkowite resekcje odbytnicy
                             operacje przezodbytnicze przy pomocy zestawu TEO

    • operacje czerniaka
    • limfadenectomie
    • operacje w ostrych schorzeniach jamy brzusznej :
                                                       zapalenia otrzewnej
                                                       niedrożności jelit,
                                                        perforacji,
                                                        ostrego zapalenia trzustki,,
                                                        urazów wielonarządowych
    • operacje przepuklin metodami beznapięciowymi z użyciem siatek prolenowych
    • operacje przezodbytnicze przy pomocy zestawu TEO
    • operacje proktologiczne
                                           przetok okołoodbytniczych
                                           szczeliny odbytu
                                           operacje żylaków odbytu
                                           operacje wypadania odbytu i odbytnicy
    • operacje żylaków kończyn dolnych
    • leczenie ran, oparzeń w tym przeszczepy skóry,
    • operacje z zakresu chirurgii onkologicznej –guzy tkanek miękkich, raki skóry   z elementami chirurgii plastycznej
    • .,drobne zabiegi'', takie jak wycięcie guzków, znamion, tłuszczaków i inne


Oddział specjalizuje się w chirurgii laparoskopowej. Tą metodą wykonywane są następujące operacje:
    • usunięcie pęcherzyka żółciowego,
    • usunięcie wyrostka robaczkowego,
    • operacje przepuklin brzusznych w tym pachwinowych metoda IPOM, TAPP
    •  Splenectomie
    • Szycie perforowanych wrzodów żołądka i XII-cy
    • resekcje jelit
    • hemikolectomie,
    •  resekcje odbytnicy
    • kolectomie
    •  laparoskopie zwiadowcze
Mamy możliwość wizualizacji ukrwienia narządów za pomocą zieleni indocyjanowej dzięki nowoczesnemu laparoskopowemu torowi wizyjnemu. Ta procedura zmniejsza ilość powikłań i poprawia wyniki leczenia.
Ponadto wykonujemy zabiegi w stanach zagrożenia życia jak
    • Trepanacje czaszki,
    • Torakotomie
    • Drenaże jam opłucnowych

W Oddziale wykonywany jest pełen zakres technik endoskopowych : ECPW, polipektomie, biopsje diagnostyczne wątroby, trzustki, sutka.

Pracownia endoskopii wykonuje na rzecz oddziału:
    • gastroskopię, duodenoskopię z tamowaniem krwawiących wrzodów, usunięciem polipów,
    • obliterację żylaków przełyku,
    • zabiegi ECPW  wstecznej choledochopankreatografii,
    • usuwania złogów z dróg żółciowych,
    • protezowania dróg żółciowych,
    • kolonoskopii z zabiegami usunięcia polipów.
Oddział chirurgiczny pełni całodobowy ostry dyżur. Rocznie leczymy ok. 2300 pacjentów
i wykonujemy do 2000 zabiegów operacyjnych
Dzięki wysokim kwalifikacjom personelu i wysokiej klasy sprzętowi, mamy możliwość przeprowadzania pełnej gamy operacji, zarówno drobnych jak i wielogodzinnych skomplikowanych zabiegów. Zapleczem do prowadzenia chorych po specjalistycznych operacjach jest nowoczesny Oddział Intensywnej Terapii.
Posiadamy Gammakamerę i we współpracy z Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach wykonujemy limfadenectomię, biopsję węzła wartownika  w czerniaku skóry.
Ponadto ściśle współpracujemy z Oddziałem Gastroenterologii wykonując zabiegi w chorobach zapalnych – Choroba Crohna , WZJG -  wycięcie krętniczo – kątnicze ,  kolectomie.
Poradnia Chirurgiczna przygotowuje pacjentów do operacji, jak również zapewnia pełną opiekę pooperacyjną.