Głównej zawartości

...

 Lista Punktów Szczepień przeciw COVID-19 w Końskich i powiecie koneckim

Końskie.
1. Przychodnia Południowa w Końskich. Adres: ulica Południowa 1, telefon: 413729180
2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Końskich. Adres: ulica Armii Krajowej 2, telefon: 413729860
3. Punkt szczepień w Końskich. Adres: ulica Zamkowa 21, telefon: 413753349

Powiat konecki:
1. Czermno. Marlla-med Centrum Zdrowia i Rehabilitacji w Czermnie. Adres: ulica Osnowa 99a, telefon: 785303040
2. Słupia Konecka. Przychodnia w Słupi Koneckiej. Adres. Słupia Konecka 33, telefon: 413911113
3. Gowarczów. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gowarczowie. Adres: ulica Stanisława Żuka 5, telefon: 486724121
4. Fałków. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Fałkowie. Adres: ulica Zamkowa 24, telefon: 447873513
5. Radoszyce. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radoszycach. Adres: ulica Mickiewicza 5, telefon: 413735523
6. Smyków. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Smykowie. Adres: Smyków 91, telefon: 413739007
7. Ruda Maleniecka. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rudzie Malenieckiej. Adres: Ruda Maleniecka 99a, telefon: 413731594
8. Stąporków. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie. Adres: ulica Słowackiego 2, telefon: 413743550

 

 

Koordynator d/s Szczepień COVID-19

 mgr Lilla Brożyna

tel. 509 232 509

Specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego

adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Punkt Szczepień Rejestracja nr tel.kom.: 509 232 982 , stacjonarny 41 3902 387 ,

 

Ulotka dla pacjenta

 

UPRAWNIENI DO OTRZYMANIA SZCZEPIENIA

 

1. Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 0 są uprawnieni:

 

 1. Pracownicy szpitala węzłowego,

 2. Pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w

 3. tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,

 4. pracownicy Domów Pomocy Społecznej i pracownicy Miejskich Ośrodków

 5. Pomocy Społecznej,

 6. Pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby

 7. medyczne, hurtowni farmaceutycznych, w tym firm transportujących leki,

 8. Pracownicy uczelni medycznych i studenci kierunków medycznych.

 9. Powyższe dotyczy również personelu niemedycznego, tj. administracyjnego,

 10. pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy,

 11. stażystów itp.) tych podmiotów, jak również z firm współpracujących z

 12. podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

 

Pracownicy ZOZ w Końskich – termin zgłaszania do 31 stycznia 2021r

 

Termin zgłaszania na szczepienie dla chętnych od punktu 1) do 12) upływa 31 stycznia 2021r

 

2. Do szczepienia w szpitalach węzłowych w ETAPIE 1 są uprawnieni:

 

 1. Funkcjonariusze i pracownicy Policji,

 2. Ratownicy i pracownicy Państwowej Straży Pożarnej i Druhowie Ochotniczej

 3. Straży Pożarnej,

 4. Pozostali pracownicy sektora ochrony zdrowia,

 5. Pozostali pracownicy z firm współpracujących z podmiotami z ETAPU 0, tj.

 6. tacy którzy nie przebywają w trybie ciągłym w podmiocie.

 

Termin zgłaszania zostanie podany w chwili ustalenia terminów szczepień dla tych grup zawodowych przez NFZ

 

SKRZYNKA E-MAIL DO ZGŁASZANIA OSÓB CHĘTNYCH DO OTRZYMANIA SZCZEPIENIA PRZECIWKO COVID-19:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W zgłoszeniu należy podać swoje dane kontaktowe wraz z numerem telefonu (najlepiej komórkowego). Dodatkowo należy załączyć:

 

 1. skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych (formularze do pobrania poniżej).

 2. Formularz zgłoszenia na szczepienie

 

 

zgoda na przetwarzanie danych osobowych wersja Word

zgoda na przetwarzanie danych osobowych wersja PDF

 

formularz zgłoszenia na szczepienie

 

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z działaniami podejmowanymi w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19

Klauzula informacyjna RODO w związku ze zgłoszeniem poprzez email swoich danych w celu wykonania szczepienia przeciwko COVID-19

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA W CELU OBSŁUGI, ORGANIZACJI I REALIZACJI PROCESU SZCZEPIEŃ PRZECIWKO CHOROBIE WYWOŁYWANEJ ZAKAŻENIEM
WIRUSEM SARS-COV-2 (COVID-19).

 

 

Zgodnie z art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1), podajemy następujące informacje:

 

ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH jest:

 

Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie danych osobowych przetwarzanych centralnie, z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

 

listownie na adres siedziby administratora: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30

 

za pomocą platformy ePUAP: NFZ-Centrala/SkrytkaESP

 

e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

 

Prezes NFZ wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych do kontaktu z Państwem w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz realizacji praw związanych z przetwarzaniem danych
z którym mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

 

listownie na adres siedziby administratora: jw.

 

za pomocą platformy ePUAP: j.w.

 

e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl

 

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA

 

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 

 1. obsługi, organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

 

Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest w szczególności:

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w tym art. 6 ust. 1 lit a),

 

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty posiadające upoważnienie do pozyskiwania danych osobowych na postawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Dane osobowe zostaną przekazane Centrum – e-Zdrowia, Ministerstwu Zdrowia w związku z obsługą, organizacją i realizacją procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).Dane mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi administrator danych osobowych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Administrator Danych Osobowych nie zamierza przekazywać Pani\Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

 

ŹRÓDŁO I KATEGORIE DANYCH

 

Administrator pozyskał Państwa dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, nr PESEL, nazwy i adresu miejsca zatrudnienia.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby realizacji ustawowych i statutowych zadań Narodowego Funduszu Zdrowia oraz zadań wynikających z ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach..

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 

Posiada Pan/i prawo w zakresie przewidzianym przepisami prawa powszechnie obowiązującego: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetworzenia, prawo do przenoszenia danych (o ile w danych przypadkach przysługuje), prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do usunięcia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Od czynności podjętych przez administratora danych osobowych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Każde z w/w żądań zostanie rozpatrzone zgodnie z RODO.

 

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwi Pani/Panu obsługę systemu informatycznego w ramach organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywoływanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19).

 

INFORMACJA W ZAKRESIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ PROFILOWANIA

 

Pana/Pani dane nie posłużą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji jak również profilowania.