Głównej zawartości

Użyte w tekście skróty lek. oraz dr. n. med. oznaczają odpowiednio Lekarz medycyny i Doktor nauk medycznych.


Apteka (041) 39-02-327

Blok Operacyjny (041)-39-02-324

Centralna Sterylizatornia (041)-39-02-377

Rezonans magnetyczny (041)-241-30-10

 

Dział Ratownictwa Medycznego (041) 39-02-231

Kierownik - lek. Marek Chałubiński

Kierownik SOR – lek. Marek Ziopaja

lek.Katarzyna Krzysztofowicz

W skład Działu Ratownictwa Medycznego, wchodzi Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Zespół Transportu Sanitarnego. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielamy pomocy ambulatoryjnej oraz hospitalizujemy pacjentów we wszystkich stanach zagrożenia życia, po urazach, zatruciach i wypadkach. W przypadku urazów wykonujemy chirurgiczne i ortopedyczne opracowanie ran, zakładamy opatrunki gipsowe. Dzięki uzyskanej akredytacji Oddział prowadzi szkolenia specjalizacyjne lekarzy z Medycyny Ratunkowej. Izba Przyjęć dokonuje zapisów pacjentów kierowanych w trybie planowym na hospitalizacje

 

Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (041) 39-02-223

Kierownik – dr n. med.  Wojciech Gola
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, ESRA Diplomate
Konsultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

Z-ca. Kierownika -  lek. Izabela Vuksić

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Kierownik Bloku Operacyjnego - lek. Marek Zając
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

Starsi asystenci:
lek. Anna Dominik - Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Paulina Wołowiec-Góra - Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Karolina Kabała-Adami - Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Paulina Kołat-Brodecka - Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Karolina Wadelik - Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Robert Trześniewski - Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Piotr Kowal - Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Monika Kęsik - Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Barbara Blacha - Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Adam Cugowski - Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Dawid Wałęga - Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
lek. Sebastian Kowalski - Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii


Asystenci:
Lek. Janusz Pobocha

Lekarze w trakcie specjalizacji:

Dr n. med. Marcin Janiszewski
lek. Marcjanna Sadowska
lek. Joanna Maślana
lek. Katarzyna Staciwa-Motyl
lek. Piotr Graczyk
lek. Bartosz Lasota
lek. Marcin Cymerys
lek. Michał Hajkowski


Tu leczy się chorych w stanach zagrożenia życia. Oddział dysponuje sprzętem pozwalającym na ciągły nadzór nad chorymi z zaburzeniami oddechowymi, niewydolnością krążenia i urazami wielonarządowymi.

 

Dział Kardiologii (041) 39-02-311

Kierownik - dr n. med. Marian Sierant

Z-ca kierownika- lek. med. Jarosław Iwańczyk
lek. Arkadiusz Pękala
lek. Agnieszka Kędra- Banasik
lek. Andrzej Cieciorowski
lek. Aneta Gigielewicz
lek. Magdalena Galant
lek. Oleg Słonicki
dr n. med Krzysztof Andrysiewicz
dr n. med Michał Ciesielczyk
lek. Andrzej Kobyłecki
lek. Tomasz Barwiński
dr. n. med Natalia Navarro-Kuczborska
lek. Grzegorz Kalbarczyk
lek. Marta Barańska-Świder : rezydent , w trakcie specjalizacji z kardiologii
lek. Marlena Wieprzycka-Klata : rezydent , w trakcie specjalizacji z kardiologii
lek. Aleksandra Białek : rezydent , w trakcie specjalizacji z kardiologii

 

Specjaliści diagnozują i leczą pacjentów z chorobami serca. Wykonujemy również badania wysiłkowe, EKG metoda Holtera oraz Echo serca, badania i zabiegi inwazyjne w Pracowni Hemodynamiki. Pacjenci w razie konieczności obejmowani są intensywnym nadzorem kardiologicznym.

 

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologicznym (041) 39-02-276     Pododdział Diabetologiczny - (041) 39-02-236

Kierownik - lek. med. Edward Adamczyk

specjalista chorób wewnętrznych

Koordynator ds/pielęgniarstwa - mgr Małgorzata Kolińska

W oddziale zatrudnieni są :

lek. Renata Pejas-Dulewicz specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
lek. Ewa Frączyk - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc, specjalista opieki paliatywnej
lek. Joanna Sipika - specjalista chorób wewnętrznych
lek. Weronika Pluta-Dziekanowska

 

Ponadto w Oddziale zatrudnionych jest 20 pielęgniarek, opiekun medyczny, dietetyk i statystyk medyczny.

 

Zastępca Kierownika ds.Diabetologii - lek. Bogumiła Jaromin  (041) 39-02-357

lek. Anna Górska - Sarba

lek. Tadeusz Bartos

Oddział przystosowany jest do obserwacji i leczenia pacjentów z chorobami narządów wewnętrznych, również diagnostyki i terapii chorób endokrynologicznych, diabetologicznych.

 

Oddział Gastroenterologiczny (041) 39-02-394

Kierownik - lek. Iga Detka - Kowalska

lek. Marta Jastrzębska
lek. Jarosław Chmielnicki
lek. Agnieszka Kowalska
lek. Małgorzata Baljon
lek. Tomasz Brodowski
lek. Mariusz Grzywacz

W oddziale diagnozuje się i leczy pacjentów ze schorzeniami w obrębie przewodu pokarmowego.

 

Oddział Chirurgiczny Ogólny (041) 39-02-278

Kierownik - dr n. med. Zbigniew Sosnowski

lek. Marcin Madej
lek. Jarosław Chronowski
lek. Mariusz Sarba
lek. Jan Łukomski
lek. Łukasz Szymański
lek. Paweł Paluch
lek. Jakub Lasota
lek. Jarosław Lasota
lek. Krzysztof Jarosz
lek. Konrad Stąpór

Oddział świadczy całodobową opiekę nad pacjentami po przebytych zabiegach operacyjnych w obrębie jamy brzusznej, tarczycy, sutka, leczonych onkologiczne, w zakresie chirurgii urazowej oraz po zabiegach przeprowadzanych laparoskopowo, jak również nad pacjentami poddawanymi obserwacji i leczonymi zachowawczo.

 

Oddział Urologiczny (041) 39-02-254

Kierownik - lek. Michał Lipowski specjalista urolog FEBU

Koordynator ds. pielęgniarstwa mgr Joanna Zbroszczyk

Asystenci:

lek. Maciej Wenerski - specjalista urolog
dr n med. Lech Lipiec - chirurg specjalista urolog
lek. Krystian Dzioba - specjalista urolog
lek. Marek Ptak - specjalista urolog
lek. Jacek Adamczyk - specjalista urolog
lek. Maciej Węgrzyn - młodszy asystent
lek. Łukasz Klata - młodszy asystent
lek. Andrzej Bartosik
lek. Roman Pawłowicz

Oddział współpracuje z Działem Rentgenodiagnostyki, który wykonuje dla potrzeb Urologii diagnostykę urologiczną (USG, urografia, cystografia, pielografia, tomografia komputerowa). Specjaliści z oddziału wykonują operacje nerek, moczowodów i dolnych dróg moczowych oraz operacje endoskopowe, np. kruszenie kamieni w pęcherzu moczowym a także leczą choroby prostaty.

 

Świętokrzyskie Centrum Chirurgii Naczyniowej i Angiologii (041) 39-02-255

Kierownik - lek. Roman Gołąbek - specjalista chirurgii naczyniowej

Prof. dr hab. n.med. Jacek Szmidt – specjalista chirurgii ogólnej i specjalista chirurgii  naczyniowej,transplantacyjnej, angiologii
lek. Magdalena Balas – specjalista chirurgii ogólnej i specjalista chirurgii naczyniowej
lek. Jarosław Czeczotka – specjalista chirurgii ogólnej i specjalista chirurgii naczyniowej
lek. Wojciech Kiersnowski –specjalista chirurgii ogólnej i specjalista chirurgii naczyniowej
lek. Przemysław Kowalczyk – specjalista chirurgii ogólnej i specjalista chirurgii naczyniowej
lek. Bogdan Kozielski – specjalista chirurgii ogólnej i specjalista chirurgii naczyniowej
lek. Jacek Łyczek – specjalista chirurgii ogólnej i specjalista chirurgii naczyniowej
lek. Paweł  Szymczyk – specjalista chirurgii ogólnej i specjalista chirurgii naczyniowej
lek. Tomasz Terpiłowski – specjalista chirurgii ogólnej i specjalista chirurgii naczyniowej
lek. Arkadiusz Wdowik – specjalista chirurgii ogólnej i specjalista chirurgii naczyniowej
lek. Grzegorz Wdowik – specjalista chirurgii ogólnej
lek. Michał Rączka - specjalista chirurgii ogólnej i specjalista chirurgii  naczyniowej

Wykonywane są wszystkie operacje z zakresu chirurgii naczyniowej
- rozwinięta diagnostyka ( RTG, USG, angioTK, arteriografia ), zabiegi wewnątrznaczyniowe w pełnym zakresie- obwodowe PTA, stenty, tętniaki aorty brzusznej
i piersiowej, tętniaki innych tętnic, udrażnianie za pomocą rotarexu ,tromboliza  celowana.
Grudzień 2016r uruchamiamy salę hybrydową na bloku operacyjnym.
Prowadzimy diagnostykę z zakresu angiologii oraz farmakoterapię.
Oddział posiada 6 miejsc specjalizacyjnych  z zakresu chirurgii naczyniowej oraz 2 z zakresu angiologii.
Jest pierwszym Oddziałem w Polsce prowadzącym wspólną działalność  z zakresu chirurgii naczyniowej i angiologii.

 

Oddział Ginekologiczno - Położniczy  (041) 39-02-371

Kierownik - lek. Mirosław Krzysztofik

lek. Piotr Kowalczyk
lek. Wiesław Kurzeja
lek. Dariusz Środa
lek. Michał Bodnar
lek. Czesław Cieloch

lek. rezydent Jakub Janeczko
lek. rezydent Maciej Sijka
lek. rezydent Paweł Bomba

 

W Oddziale matki mogą przebywać z dziećmi przez calą dobę. Proponuje się również porody rodzinne w specjalnie przygotowanych salach, gdzie kobiety mogą rodzic w obecności bliskiej osoby.

 

Oddział Neonatologiczny ze Stanowiskami Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka (041) 39-02-247

Kierownik - lek. Krystyna Ściegienna - Werens

lek. Dorota Chronowska
lek. Stanisław Młodziński
lek. Ewa Wilk

Oddział dysponuje stanowiskami do intensywnej terapii noworodków. Oddział propaguje karmienie piersią i umożliwia matkom stałe przebywanie ze swoimi dziećmi.

 

Dział Neurologiczny: Oddział Neurologiczny, Oddział Udarowy (041) 39-02-363

Kierownik Działu Neurologicznego i Oddziału Neurologii - dr hab. n. med. Waldemar Brola

Kierownik Oddziału Udarowego  – lek. Marta Kucharska-Lipowska

Dr n. med. Marta Kasprzyk
lek. Małgorzata Ziomek
lek. Magdalena Wrona

Pacjentami ze schorzeniami układu nerwowego oraz z zaburzeniami naczyniowymi mózgu zajmuje się wielospecjalistyczny zespół w składzie: lekarze neurolodzy, fizjoterapeuta, logopeda i psycholog.

 

Dział Rehabilitacji Szpitalnej (041) 39-02-224

Kierownik - lek. Marek Werens 

lek. Beata Popiel
lek. Alicja Cieciorowska
lek. Jacek Wiaderny

W Dziale prowadzona jest rehabilitacja ruchowa osób po wypadkach, urazach schorzeniach neurologicznych, narządu ruchu, w których dochodzi do ograniczenia sprawności.

 

Świętokrzyskie Centrum Reumatologii (041) 39-02-345

Kierownik - lek. Zbigniew Guzera

Zastępca Kierownika Lek. Tomasz Kosakowski

lek. Anna Sierant
lek. Przemysław Bornicki
lek. Beata Maciejewska-Przywojska
lek. Mateusz Jaśkowski

 

W Oddziale stosuje się leczenie farmakologiczne, fizykoterapię, kinezyterapię i balneoterapię u pacjentów z chorobami reumatycznymi. Oddział przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Oddział Okulistyczny (041) 39-02-240

Kierownik - lek. Danuta Mejnartowicz - specjalista chorób oczu

lek. Beata Czernkiewicz-Król - specjalista chorób oczu
lek. Wioletta Wrona - specjalista chorób oczu
lek. Ewa Pękacz - specjalista chorób oczu
lek. Aleksandra Śmiałek-Cieślak - specjalista chorób oczu
lek. Anna Zapała-Dziura specjalista chorób oczu
lek. Elwira Lewicka-Banaszczyk

W Oddziale diagnozuje się i leczy zachowawczo lub operacyjnie wiele chorób oczu takich jak jaskra, odwarstwienia siatkówki, usuwa się zaćmę ze wszczepieniem soczewek, leczy urazy gałki ocznej.

 

Oddział Dermatologiczny (041) 39-02-368

Kierownik - lek. Grażyna Madej

lek. Magda Pająk-Grot
lek. Karolina Janiszewska

W Oddziale leczy się pacjentów z ostrymi i przewlekłymi schorzeniami skóry oraz chorobami wenerycznymi. Wykonuje się testy alergologiczne i biopsje diagnostyczne, zabiegi krioterapii i elektrokoagulacji.

 

Dział Pediatryczny (041) 39-02-376

Kierownik - dr n. med. Wojciech Przybylski - specjalista pediatra

Adam Janczak - specjalista pediatria
Dagmara Górska - specjalista pediatra
Małgorzata Włodarczyk-Foryś - specjalista pediatra, kardiolog dziecięcy
Anna Woźniczko - specjalista pediatra
Maria Marzec - rezydent
Marta Kołkiewicz-Ziejewska - rezydent
Anna Janeczko - rezydent
Bartłomiej Wrona - rezydent

Ośrodek rehabilitacji dziennej dzieci
Jacek Wiaderny - specjalista rehabilitacji medycznej i medycyny sportowej

W Dziale prowadzona jest diagnostyka, leczenie i rehabilitacja dzieci do 18 roku życia. Przez cały okres pobytu w szpitalu dziecku może towarzyszyć jedno z rodziców.

 

Oddział Nefrologii ze Stacją Dializ (041) 39-02-215

Kierownik - lek. Monika Łukomska

lek. specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii Jolanta Szymańska,
lek. specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii Lilla Kiersznowska,
lek. specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii  Katarzyna Kowalczyk,
lek. specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii Sylwia Wiaderna-Wilk,
lek. specjalista nefrologii Lidia Grzegorczyk,
lek. rezydent Edyta Kwiatkowska

Oddział zapewnia szeroką specjalistyczną diagnostykę i leczenie pacjentów z chorobami nerek. Prowadzimy leczenie nerkozastępcze metodą hemodializ oraz dializy otrzewnowej.

 

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej (041) 39-02-381

Kierownik - lek. Tomasz Zięba

lek. Marek Kazusek
lek. Grzegorz Mejnartowicz
lek. Marek Figiel
lek. Andrzej Trofimiuk
lek. Krystian Banaszcyk
lek. Sławomir Rowiński
lek. Dorota Wencław
lek. Mateusz Kędzierski

W Oddziale leczeni są chorzy z urazami narządu ruchu oraz schorzeniami ortopedycznymi. Wykonywane są zabiegi w zakresie chirurgii urazowej (m. in. zabiegi artroskopowe stawu kolanowego) i ortopedycznej (np. protezoplastyka stawu biodrowego).

 

Przychodnia Kompleksowej Rehabilitacji i Fizykoterapii (041) 39-02-239

Kierownik - mgr Daniel Uryga

Przychodnia jest podstawową bazą rehabilitacyjną dla pacjentów leczonych w szpitalu i Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Prowadzone jest tu kompleksowe usprawnianie lecznicze w schorzeniach reumatycznych, neurologicznych i kardiologicznych, a także rehabilitacja pourazowa i chirurgiczna oraz wad postawy u dzieci.

 

Dział Rentgenodiagnostyki (041) 39-02-233

Kierownik - lek. Ireneusz Fatek

dr n. med. Marek Mosiołek
lek. Andrzej Rożek
lek. Paweł Górski
lek. Magdalena Wąsik

W Dziale wykonywane są klasyczne badania rentgenowskie w pełnym zakresie oraz badania angiograficzne, badania USG, badania dopplerowskie naczyń krwionośnych, tomografia komputerowa całego ciała.

 

Oddział Kwarantannowy - pokój lekarski (041) 39-02-367

punkt pielęgniarski (041)39-02-368

 

 

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy (041) 39-02-334

Kierownik Zakładu - mgr Barbara Narożniak

lek. Przemysław Bornicki
lek. Beata Maciejewska-Przywojska

Zakład przeznaczony jest dla przewlekle chorych, niewymagających intensywnego leczenia a jedynie opieki i pielęgnacji przez przygotowany do tej roli personel.

 

Hospicjum Stacjonarne (041) 39-02-334

Kierownik - mgr Iwona Ciupa  spec. pielęgniarstwa geriatrycznego

Lekarze:
lek. Ewa Frączyk
lek. Anna Kowal


Opieka hospicyjna to nieodpłatna - wszechstronna, całodobowa opieka ukierunkowana na poprawę jakości życia chorym na nieuleczalne, niepoddające się leczeniu przyczynowemu  postępujące choroby.

 

Kwarantannowy pokój lekarski (041) 39-02-367

punkt pielęgniarski (041)39-02-368

 

 


 

Szpital oferuje również odpłatne wykonanie różnorodnych badań i usług bez skierowania lekarza. Oferta dotyczy wyłącznie osób nieubezpieczonych:

 • wszelkie badania laboratoryjne (badania krwi, moczu, badania hormonalne)
 • badania USG (brzucha, tętnic, sutków)
 • zabiegi z zakresu fizykoterapii i rehabilitacji
 • specjalistyczne porady lekarskie (każdej specjalności).

Dla osób, które chcą ocenić swoje zdrowie i wcześnie rozpoznać ewentualne zagrożenia, proponujemy kompleksowa ocenę stanu zdrowia.

 • 24-godzinny pobyt w szpitalu obejmuje wykonanie następujących badań:
 • morfologia, OB, mocz, elektrolity, mocznik, kreatynina, transaminazy, jonogram
 • rtg klatki piersiowej, badania USG np. jamy brzusznej, tomografie komputerowa
 • konsultacja internisty (z ocena stopnia ryzyka choroby wieńcowej)
 • konsultacja okulisty
 • u kobiet: badanie ginekologiczne, cytologia, USG sutków
 • u mężczyzn: PSA, badanie urologiczne

Przyjęcia odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu z Ordynatorem/Kierownikiem danego oddziału.

Odpłatność za pobyt uzależniona jest od wykonanych badań według obowiązującego w naszym zakładzie cennika.