Oddziały i Działy

Uaktualniono: 29-04-2014
Apteka (041) 39-02-327
Blok Operacyjny (041)-39-02-324
Centralna Sterylizatornia (041)-39-02-377
Rezonans magnetyczny (041)-39-02-425
   

(041) 39-02-231

Kierownik - lek. med. Marek Chałubiński
W skład Działu Ratownictwa Medycznego, wchodzi Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Zespół Transportu Sanitarnego.
W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielamy pomocy ambulatoryjnej oraz hospitalizujemy pacjentów we wszystkich stanach zagrożenia życia, po urazach, zatruciach i wypadkach. W przypadku urazów wykonujemy chirurgiczne i ortopedyczne opracowanie ran, zakładamy opatrunki gipsowe. Dzięki uzyskanej akredytacji Oddział prowadzi szkolenia specjalizacyjne lekarzy z Medycyny Ratunkowej. Izba Przyjęć dokonuje zapisów pacjentów kierowanych w trybie planowym na hospitalizacje

Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

(041) 39-02-223

Kierownik - lek. med. Michał Domagała
Tu leczy się chorych w stanach zagrożenia życia. Oddział dysponuje sprzętem pozwalającym na ciągły nadzór nad chorymi z zaburzeniami oddechowymi, niewydolnością krążenia i urazami wielonarządowymi.

Dział Kardiologii

(041) 39-02-311

Kierownik - dr n. med. Marian Sierant
Specjaliści diagnozują i leczą pacjentów z chorobami serca. Dysponujemy możliwością założenia elektrody dosercowej i czasowej stymulacji serca. Wykonujemy również badania wysiłkowe, EKG metoda Holtera oraz Echo serca. Pacjenci w razie konieczności obejmowani są intensywnym nadzorem kardiologicznym.

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologicznym

(041) 39-02-276

Kierownik - lek. med. Edward Adamczyk
Oddział przystosowany jest do obserwacji i leczenia pacjentów z chorobami narządów wewnętrznych, również diagnostyki i terapii chorób endokrynologicznych, diabetologicznych.

Oddział Gastroenterologiczny

(041) 39-02-249

Kierownik - lek. med. Iga Detka - Kowalska
W oddziale diagnozuje się i leczy pacjentów ze schorzeniami w obrębie przewodu pokarmowego.

Oddział Chirurgiczny Ogólny

(041) 39-02-278

Kierownik - dr n. med. Zbigniew  Sosnowski
Oddział świadczy całodobową opiekę nad pacjentami po przebytych zabiegach operacyjnych w obrębie jamy brzusznej, tarczycy, sutka, leczonych onkologiczne, w zakresie chirurgii urazowej oraz po zabiegach przeprowadzanych laparoskopowo, jak również nad pacjentami poddawanymi obserwacji i leczonymi zachowawczo.

Oddział Urologiczny

(041) 39-02-254

Kierownik - dr n. med. Lech Lipiec
Oddział współpracuje z Działem Rentgenodiagnostyki, który wykonuje dla potrzeb Urologii diagnostykę urologiczną (USG, urografia, cystografia, pielografia, tomografia komputerowa). Specjaliści z oddziału wykonują operacje nerek, moczowodów i dolnych dróg moczowych oraz operacje endoskopowe, np. kruszenie kamieni w pęcherzu moczowym a także leczą choroby prostaty.

Świętokrzyskie Centrum Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

(041) 39-02-255

Kierownik - lek. med. Janusz Stępień
Wykonuje się tu operacje rekonstrukcyjne tętnic obwodowych i prowadzi leczenie fibrynolityczne choroby zakrzepowo-zatorowej. Oddział współpracuje z Działem Rentgenodiagnostyki, w którym lekarze radiolodzy wykonują zabiegi rozszerzania i udrażniania tętnic, zakładają stenty oraz stent-grafty metodą niechirurgiczną.

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Położnictwo: (041) 39-02-371 ginekologia: (041) 39-02-184

Kierownik - lek. med. Mirosław Krzysztofik
W Oddziale matki mogą przebywać z dziećmi przez calą dobę. Proponuje się również porody rodzinne w specjalnie przygotowanych salach, gdzie kobiety mogą rodzic w obecności bliskiej osoby.

Oddział Neonatologiczny ze Stanowiskami Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka

(041) 39-02-247

Kierownik - lek. med. Krystyna Ściegienna - Werens
Oddział dysponuje stanowiskami do intensywnej terapii noworodków. Oddział propaguje karmienie piersią i umożliwia matkom stałe przebywanie ze swoimi dziećmi.

Dział Neurologiczny:
Oddział Neurologiczny,

Oddział Udarowy

(041) 39-02-363

Kierownik - dr n. med. Waldemar Brola
Pacjentami ze schorzeniami układu nerwowego oraz z zaburzeniami naczyniowymi mózgu zajmuje się wielospecjalistyczny zespół w składzie: lekarze neurolodzy, fizjoterapeuta, logopeda i psycholog.

Dział Rehabilitacji Szpitalnej

(041) 39-02-224

Kierownik - lek. med. Marek Werens
W Dziale prowadzona jest rehabilitacja ruchowa osób po wypadkach, urazach schorzeniach neurologicznych, narządu ruchu, w których dochodzi do ograniczenia sprawności.

Świętokrzyskie Centrum Reumatologii

(041) 39-02-345

Kierownik - dr n. med. Józef Gawęda
W Oddziale stosuje się leczenie farmakologiczne, fizykoterapię, kinezyterapię i balneoterapię u pacjentów z chorobami reumatycznymi. Oddział przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oddział Okulistyczny

(041) 39-02-240

Kierownik - lek. med. Danuta Mejnartowicz
W Oddziale diagnozuje się i leczy zachowawczo lub operacyjnie wiele chorób oczu takich jak jaskra, odwarstwienia siatkówki, usuwa się zaćmę ze wszczepieniem soczewek, leczy urazy gałki ocznej.

Oddział Dermatologiczny

(041) 39-02-368

Kierownik - lek. med. Grażyna Madej
W Oddziale leczy się pacjentów z ostrymi i przewlekłymi schorzeniami skóry oraz chorobami wenerycznymi. Wykonuje się testy alergologiczne i biopsje diagnostyczne, zabiegi krioterapii i elektrokoagulacji.

Dział Pediatryczny

(041) 39-02-376

Kierownik - dr n. med. Wojciech Przybylski
W Dziale prowadzona jest diagnostyka, leczenie i rehabilitacja dzieci do 18 roku życia. Przez cały okres pobytu w szpitalu dziecku może towarzyszyć jedno z rodziców.

Oddział Nefrologiczny ze Stacja Dializ

(041) 39-02-215

Kierownik - lek. med. Urszula Chonin
Przy Oddziale funkcjonuje Stacja Dializ wyposażona w aparaty do hemodializy tzw. "sztuczne nerki" oraz zespół domowej dializoterapii otrzewnowej. W Oddziale leczeni i diagnozowani są pacjenci z chorobami nerek oraz nadciśnieniem tętniczym.

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

(041) 39-02-381

Kierownik - lek. med. Tomasz Zięba
W Oddziale leczeni są chorzy z urazami narządu ruchu oraz schorzeniami ortopedycznymi. Wykonywane są zabiegi w zakresie chirurgii urazowej (m. in. zabiegi artroskopowe stawu kolanowego) i ortopedycznej (np. protezoplastyka stawu biodrowego).

Oddział Otolaryngologiczny

(041) 39-02-278

Kierownik - lek. med. Szymon Handerek
W Oddziale prowadzona jest pełna diagnostyka chorób uszu, gardła, nosa i krtani, łącznie z diagnostyka chorób nowotworowych.

Przychodnia Kompleksowej Rehabilitacji i Fizykoterapii

(041) 39-02-239

Kierownik - mgr Daniel Uryga
Przychodnia jest podstawową bazą rehabilitacyjną dla pacjentów leczonych w szpitalu i Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Prowadzone jest tu kompleksowe usprawnianie lecznicze w schorzeniach reumatycznych, neurologicznych i kardiologicznych, a także rehabilitacja pourazowa i chirurgiczna oraz wad postawy u dzieci.

Dział Rentgenodiagnostyki

(041) 39-02-233

Kierownik - lek. med. Ireneusz Fatek
W Dziale wykonywane są klasyczne badania rentgenowskie w pełnym zakresie oraz badania angiograficzne, badania USG, badania dopplerowskie naczyń krwionośnych, tomografia komputerowa całego ciała, zakłada się stenty wewnątrznaczyniowe oraz stent-grafty metoda niechirurgiczną.

Poradnia Medycyny Pracy

(041) 39-02-354

Kierownik - lek. med. Ewa Ziębakowska - Kassyk
Lekarze przyjmujący w Poradni zajmują się wykonywaniem badań profilaktycznych pracowników. Są to badania wstępne, okresowe, kontrolne i końcowe. Wydaje się orzeczenia o zdolności do pracy w różnych zawodach, m. in. kierowców i kandydatów do szkół i na studia wyższe.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

(041) 39-02-334

Kierownik Zakładu - mgr Barbara Narożniak
Zakład przeznaczony jest dla przewlekle chorych, niewymagających intensywnego leczenia a jedynie opieki i pielęgnacji przez przygotowany do tej roli personel.

 

Szpital oferuje również odpłatne wykonanie różnorodnych badań i usług bez skierowania lekarza. Oferta dotyczy wyłącznie osób nieubezpieczonych:

  • wszelkie badania laboratoryjne (badania krwi, moczu, badania hormonalne)
  • badania USG (brzucha, tętnic, sutków)
  • zabiegi z zakresu fizykoterapii i rehabilitacji
  • specjalistyczne porady lekarskie (każdej specjalności).

 

Dla osób, które chcą ocenić swoje zdrowie i wcześnie rozpoznać ewentualne zagrożenia, proponujemy kompleksowa ocenę stanu zdrowia.
24-godzinny pobyt w szpitalu obejmuje wykonanie następujących badań:

  • morfologia, OB, mocz, elektrolity, mocznik, kreatynina, transaminazy, jonogram
  • rtg klatki piersiowej, badania USG np. jamy brzusznej, tomografie komputerowa
  • konsultacja internisty (z ocena stopnia ryzyka choroby wieńcowej)
  • konsultacja okulisty
  • u kobiet: badanie ginekologiczne, cytologia, USG sutków
  • u mężczyzn: PSA, badanie urologiczne

 

Przyjęcia odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu z Ordynatorem/Kierownikiem danego oddziału.

Odpłatność za pobyt uzależniona jest od wykonanych badań według obowiązującego w naszym zakładzie cennika.