Oddziały i Działy

Uaktualniono: 23-02-2015
Apteka (041) 39-02-327
Blok Operacyjny (041)-39-02-324
Centralna Sterylizatornia (041)-39-02-377
Rezonans magnetyczny (041)-39-02-425
   

(041) 39-02-231

Kierownik - lek. med. Marek Chałubiński

Kierownik SOR – lek. med., Marek Ziopaja


W skład Działu Ratownictwa Medycznego, wchodzi Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz Zespół Transportu Sanitarnego.
W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielamy pomocy ambulatoryjnej oraz hospitalizujemy pacjentów we wszystkich stanach zagrożenia życia, po urazach, zatruciach i wypadkach. W przypadku urazów wykonujemy chirurgiczne i ortopedyczne opracowanie ran, zakładamy opatrunki gipsowe. Dzięki uzyskanej akredytacji Oddział prowadzi szkolenia specjalizacyjne lekarzy z Medycyny Ratunkowej. Izba Przyjęć dokonuje zapisów pacjentów kierowanych w trybie planowym na hospitalizacje

Dział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

(041) 39-02-223

Kierownik - lek. med. Michał Domagała

Lek. med. Janusz Pobocha

Lek. med. Barbara Sieroń

Lek. med. Izabela Vuksić

Lek. med. Joanna Jarczyńska-Domagała

Lek. med. Anna Dominik

Lek. med. Adam Cugowski

Lek. med. Grzegorz Peliwo

Lek. med. Wojciech Gula

Lek. med. Wojciech Gola

Lek. med. Marcin Rusinek

Lek. med. Piotr Kowal

Lek. med. Paulina Kołat-Brodecka

Lek. med. Dawid Wałęga


Tu leczy się chorych w stanach zagrożenia życia. Oddział dysponuje sprzętem pozwalającym na ciągły nadzór nad chorymi z zaburzeniami oddechowymi, niewydolnością krążenia i urazami wielonarządowymi.

Dział Kardiologii

(041) 39-02-311

Kierownik - dr n. med. Marian Sierant

Lek. med. Jarosław Iwańczyk

Lek. med. Adam Szejna

Lek. med. Agnieszka Kędra-Banasik

Lek. med. Arkadiusz Pękala

Lek. med. Andrzej Cieciorowski

Lek. med. Oleg Słonicki

Lek. med. Aneta Gigielewicz-Surma

Lek. med. Magdalena Galant

Specjaliści diagnozują i leczą pacjentów z chorobami serca. Wykonujemy również badania wysiłkowe, EKG metoda Holtera oraz Echo serca, badania i zabiegi inwazyjne w Pracowni Hemodynamiki. Pacjenci w razie konieczności obejmowani są intensywnym nadzorem kardiologicznym.

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Diabetologicznym

(041) 39-02-276

Kierownik - lek. med. Edward Adamczyk

 

Lek. med. Joanna Sipika

Lek. med. Jadwiga Mazgal-Figiel

Lek. med. Renata Pejas-Dulewicz

Lek. med. Ewa Frączyk

Lek. med. Magdalena Stompor-Wałęga

Lek. med. Weronika Pluta-Dziekanowska

Lek. med. Joanna Augustyniak-Podgórska

Zastępca Kierownika ds.Diabetologii - lek.med Małgorzata Dąbrowska - Milczarek

Lek. med. Anna Górska - Sarba

Lek. med. Bogumiła Jaromin

Lek. med. Małgorzata Kozielska

Lek. med. Tadeusz Bartos


Oddział przystosowany jest do obserwacji i leczenia pacjentów z chorobami narządów wewnętrznych, również diagnostyki i terapii chorób endokrynologicznych, diabetologicznych.

Oddział Gastroenterologiczny

(041) 39-02-249

Kierownik - lek. med. Iga Detka - Kowalska

Lek. med. Jarosław Chmielnicki

Lek. med. Marta Jastrzębska

Lek. med. Tomasz Brodowski

Lek. med. Agnieszka Kowalska


W oddziale diagnozuje się i leczy pacjentów ze schorzeniami w obrębie przewodu pokarmowego.

Oddział Chirurgiczny Ogólny

(041) 39-02-278

Kierownik - dr n. med. Zbigniew  Sosnowski

Lek. med. Jan Łukomski

Lek. med. Jarosław Lasota

Lek. med. Marcin Madej

Lek. med. Jarosław Chronowski

Lek. med. Łukasz Szymański

Lek. med. Paweł Paluch

Lek. med. Mariusz Sarba

Lek. med. Jakub Lasota

Lek. med. Dariusz Klimer

Lek. med. Krzysztof Jarosz


Oddział świadczy całodobową opiekę nad pacjentami po przebytych zabiegach operacyjnych w obrębie jamy brzusznej, tarczycy, sutka, leczonych onkologiczne, w zakresie chirurgii urazowej oraz po zabiegach przeprowadzanych laparoskopowo, jak również nad pacjentami poddawanymi obserwacji i leczonymi zachowawczo.

Oddział Urologiczny

(041) 39-02-254

Kierownik - dr n. med. Lech Lipiec

Lek. med. Jacek Adamczyk

Lek. med. Michał Lipowski

Lek. med. Marek Ptak

Lek. med. Maciej Wenerski

Lek. med. Krystian Dzioba

Lek. med. Maciej Węgrzyn


Oddział współpracuje z Działem Rentgenodiagnostyki, który wykonuje dla potrzeb Urologii diagnostykę urologiczną (USG, urografia, cystografia, pielografia, tomografia komputerowa). Specjaliści z oddziału wykonują operacje nerek, moczowodów i dolnych dróg moczowych oraz operacje endoskopowe, np. kruszenie kamieni w pęcherzu moczowym a także leczą choroby prostaty.

Świętokrzyskie Centrum Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

(041) 39-02-255

Kierownik - lek. med. Janusz Stępień

Lek. med. Jacek Łyczek

Lek. med. Przemysław Kowalczyk

Dr n.med. Joanna Bartlewicz-Wójcik

Dr n.med. Krzysztof Staroń

Lek. med. Janusz Stec


Wykonuje się tu operacje rekonstrukcyjne tętnic obwodowych i prowadzi leczenie fibrynolityczne choroby zakrzepowo-zatorowej. Oddział współpracuje z Działem Rentgenodiagnostyki, w którym lekarze radiolodzy wykonują zabiegi rozszerzania i udrażniania tętnic, zakładają stenty oraz stent-grafty metodą niechirurgiczną.

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Położnictwo: (041) 39-02-371 ginekologia: (041) 39-02-184

Kierownik - lek. med. Mirosław Krzysztofik

Lek. med. Piotr Kowalczyk

Lek. med. Czesław Cieloch

Lek. med. Jarosław Makowski

Lek. med. Wiesław Kurzeja

Lek. med. Michał Bodnar


W Oddziale matki mogą przebywać z dziećmi przez calą dobę. Proponuje się również porody rodzinne w specjalnie przygotowanych salach, gdzie kobiety mogą rodzic w obecności bliskiej osoby.

Oddział Neonatologiczny ze Stanowiskami Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka

(041) 39-02-247

Kierownik - lek. med. Krystyna Ściegienna - Werens

Lek. med. Dorota Chronowska

Lek. med. Stanisław Młodziński

Lek. med. Wanda Małysa-Pająk

Lek. med. Ewa Wilk

Lek. med. Elżbieta Kądziela


Oddział dysponuje stanowiskami do intensywnej terapii noworodków. Oddział propaguje karmienie piersią i umożliwia matkom stałe przebywanie ze swoimi dziećmi.

Dział Neurologiczny:
Oddział Neurologiczny,

Oddział Udarowy

(041) 39-02-363

Kierownik - dr n. med. Waldemar Brola

Z-ca Kierownika – dr n.med. Małgorzata Fudala

Lek. med. Małgorzata Ziomek

Lek. med. Zbigniew Duda

Lek. med. Marta Kucharska-Lipowska

Lek. med. Anna Stradomska

Lek. med. Krzysztof Kałużny

Lek. med. Magdalena Wrona

Lek. med. Marta Kasprzyk

Lek. med. Anna Góral


Pacjentami ze schorzeniami układu nerwowego oraz z zaburzeniami naczyniowymi mózgu zajmuje się wielospecjalistyczny zespół w składzie: lekarze neurolodzy, fizjoterapeuta, logopeda i psycholog.

Dział Rehabilitacji Szpitalnej

(041) 39-02-224

Kierownik - lek. med. Marek Werens

Lek. med. Beata Mazur

Lek. med. Alicja Cieciorowska

Lek. med. Agnieszka Raczyńska-Wielocha


W Dziale prowadzona jest rehabilitacja ruchowa osób po wypadkach, urazach schorzeniach neurologicznych, narządu ruchu, w których dochodzi do ograniczenia sprawności.

Świętokrzyskie Centrum Reumatologii

(041) 39-02-345

Kierownik - dr n. med. Józef Gawęda

Lek. med. Cezary Struzik

Lek. med. Anna Sierant

Lek. med. Przemysław Bornicki


W Oddziale stosuje się leczenie farmakologiczne, fizykoterapię, kinezyterapię i balneoterapię u pacjentów z chorobami reumatycznymi. Oddział przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oddział Okulistyczny

(041) 39-02-240

Kierownik - lek. med. Danuta Mejnartowicz

Lek. med. Beata Czernikiewicz-Król

Lek. med. Wioletta Wrona

Lek. med. Anna Pękala

Lek. med. Ewa Pękacz

Lek. med. Aleksandra Śmiałek – Cieślak

Lek. med. Anna Zapała-Dziura


W Oddziale diagnozuje się i leczy zachowawczo lub operacyjnie wiele chorób oczu takich jak jaskra, odwarstwienia siatkówki, usuwa się zaćmę ze wszczepieniem soczewek, leczy urazy gałki ocznej.

Oddział Dermatologiczny

(041) 39-02-368

Kierownik - lek. med. Grażyna Madej

Lek. med. Grażyna Chmielnicka

Lek. med. Magda Pająk-Grot

Lek. med. Mira Przetak-Gocół

Lek. med. Monika Kucharczyk

Lek. med. Karolina Rutkowska


W Oddziale leczy się pacjentów z ostrymi i przewlekłymi schorzeniami skóry oraz chorobami wenerycznymi. Wykonuje się testy alergologiczne i biopsje diagnostyczne, zabiegi krioterapii i elektrokoagulacji.

Dział Pediatryczny

(041) 39-02-376

Kierownik - dr n. med. Wojciech Przybylski

Dr n.med. Halina Budkowska

Lek. med. Małgorzata Włodarczyk

Lek. med. Adam Janczak

Lek. med. Dagmara Górska

Lek. med. Marta Kalużna

Lek. med. Konrad Dąbrowa

Lek. med. Anna Woźniczko


W Dziale prowadzona jest diagnostyka, leczenie i rehabilitacja dzieci do 18 roku życia. Przez cały okres pobytu w szpitalu dziecku może towarzyszyć jedno z rodziców.

Oddział Nefrologiczny ze Stacja Dializ

(041) 39-02-215

Kierownik - lek. med. Urszula Chonin

Lek. med. Jolanta Szymańska

Lek. med. Lilla Kiersznowska

Lek. med. Katarzyna Kowalczyk

Lek. med. Sylwia Wiaderna - Wilk


Przy Oddziale funkcjonuje Stacja Dializ wyposażona w aparaty do hemodializy tzw. "sztuczne nerki" oraz zespół domowej dializoterapii otrzewnowej. W Oddziale leczeni i diagnozowani są pacjenci z chorobami nerek oraz nadciśnieniem tętniczym.

Oddział Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej

(041) 39-02-381

Kierownik - lek. med. Tomasz Zięba

Lek. med. Grzegorz Mejnartowicz

Lek. med. Sławomir Rowiński

Lek. med. Marek Figiel

Lek. med. Dominik Rumas

Lek. med. Marek Kazusek

Lek. med. Andrzej Trofiniuk

Lek. med. Jacek Kapłański

Lek. med. Dorota Lipiec

Lek. med. Krystian Banaszczyk

Lek. med. Witold Madej


W Oddziale leczeni są chorzy z urazami narządu ruchu oraz schorzeniami ortopedycznymi. Wykonywane są zabiegi w zakresie chirurgii urazowej (m. in. zabiegi artroskopowe stawu kolanowego) i ortopedycznej (np. protezoplastyka stawu biodrowego).

Oddział Otolaryngologiczny

(041) 39-02-278

Kierownik - lek. med. Szymon Handerek

Lek. med. Liliana Mosiołek

Lek. med. Andrzej Król


W Oddziale prowadzona jest pełna diagnostyka chorób uszu, gardła, nosa i krtani, łącznie z diagnostyka chorób nowotworowych.

Przychodnia Kompleksowej Rehabilitacji i Fizykoterapii

(041) 39-02-239

Kierownik - mgr Daniel Uryga
Przychodnia jest podstawową bazą rehabilitacyjną dla pacjentów leczonych w szpitalu i Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Prowadzone jest tu kompleksowe usprawnianie lecznicze w schorzeniach reumatycznych, neurologicznych i kardiologicznych, a także rehabilitacja pourazowa i chirurgiczna oraz wad postawy u dzieci.

Dział Rentgenodiagnostyki

(041) 39-02-233

Kierownik - lek. med. Ireneusz Fatek

Dr n.med. Marek Mosiołek

Lek. med. Andrzej Rożek

Lek. med. Paweł Górski

Lek. med. Aleksandra Marcisz

Lek. med. Agnieszka Szymańska

Lek. med. Magdalena Wąsik

Lek. med. Ewelina Kowalska

Lek. med. Pilcner Justyna

Lek. med. Piotr Miłoński

Lek. med. Katarzyna Rusinek

Lek. med. Katarzyna Gola


W Dziale wykonywane są klasyczne badania rentgenowskie w pełnym zakresie oraz badania angiograficzne, badania USG, badania dopplerowskie naczyń krwionośnych, tomografia komputerowa całego ciała, zakłada się stenty wewnątrznaczyniowe oraz stent-grafty metoda niechirurgiczną.

Poradnia Medycyny Pracy

(041) 39-02-354

Kierownik - lek. med. Ewa Ziębakowska - Kassyk
Lekarze przyjmujący w Poradni zajmują się wykonywaniem badań profilaktycznych pracowników. Są to badania wstępne, okresowe, kontrolne i końcowe. Wydaje się orzeczenia o zdolności do pracy w różnych zawodach, m. in. kierowców i kandydatów do szkół i na studia wyższe.

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

(041) 39-02-334

Kierownik Zakładu - mgr Barbara Narożniak
Zakład przeznaczony jest dla przewlekle chorych, niewymagających intensywnego leczenia a jedynie opieki i pielęgnacji przez przygotowany do tej roli personel.

 

Szpital oferuje również odpłatne wykonanie różnorodnych badań i usług bez skierowania lekarza. Oferta dotyczy wyłącznie osób nieubezpieczonych:

  • wszelkie badania laboratoryjne (badania krwi, moczu, badania hormonalne)
  • badania USG (brzucha, tętnic, sutków)
  • zabiegi z zakresu fizykoterapii i rehabilitacji
  • specjalistyczne porady lekarskie (każdej specjalności).

 

Dla osób, które chcą ocenić swoje zdrowie i wcześnie rozpoznać ewentualne zagrożenia, proponujemy kompleksowa ocenę stanu zdrowia.
24-godzinny pobyt w szpitalu obejmuje wykonanie następujących badań:

  • morfologia, OB, mocz, elektrolity, mocznik, kreatynina, transaminazy, jonogram
  • rtg klatki piersiowej, badania USG np. jamy brzusznej, tomografie komputerowa
  • konsultacja internisty (z ocena stopnia ryzyka choroby wieńcowej)
  • konsultacja okulisty
  • u kobiet: badanie ginekologiczne, cytologia, USG sutków
  • u mężczyzn: PSA, badanie urologiczne

 

Przyjęcia odbywają się po uprzednim uzgodnieniu terminu z Ordynatorem/Kierownikiem danego oddziału.

Odpłatność za pobyt uzależniona jest od wykonanych badań według obowiązującego w naszym zakładzie cennika.