Laboratorium

Uaktualniono: 21-05-2013

LABORATORIUM  MEDYCZNE DIAGNOSTYKA SPÓŁKA Z O.O.

      

   FILIA  SPECJALISTYCZNY SZPITAL  

ŚW. ŁUKASZA

26-200 KOŃSKIE 

UL. GIMNAZJALNA  41 B

Kierownik - mgr Mieczysław Milner
specjalista II stopnia z diagnostyki laboratoryjnej

 

 

Ponadto w Laboratorium Medycznym Diagnostyka Spółka z o.o. w Końskich zatrudnionych jest: 

  • 9 pracowników z wyższym wykształceniem- w tym 8 diagnostów laboratoryjnych (jedna z osób podjęła naukę w dwuletnim studium podyplomowym),
  • 15 techników analityki medycznej  (w tym dwoje z nich podnosi swoje kwalifikacje na wyższej uczelni).

Główne zadanie Laboratorium Medycznego Diagnostyka Spółka z o.o. to wykonywanie badań z zakresu analityki medycznej u pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Św. Łukasza w Końskich oraz leczonych w Poradni Specjalistycznej ZOZ – Końskie.

Laboratorium Medyczne świadczy  ponadto usługi dla pacjentów posiadających skierowania od lekarzy Podstawowej  Opieki Zdrowotnej jak również dla pacjentów nieposiadających skierowań za uiszczeniem opłaty wg. cennika usług.

Placówka pełni dyżur i wykonuje badania przez całą dobę.

 

Punkt pobrań czynny całą dobę.

Telefony informacyjne

(0-41) 39 02 409 lub 501 096 026 Rejestracja  Laboratorium 

 

Wysokiej klasy aparatura, stosowanie nowoczesnych metod analitycznych oraz stała kontrola jakości, gwarantuje, że wyniki naszych analiz są wysoce wiarygodne.

Laboratorium posiada wysokiej klasy aparaturę, pracuje wg. najnowszych analitycznych standardów europejskich, prowadzi stałą kontrolę jakości, co gwarantuje ich wysoką wiarygodność.

Zgodnie z zasadą  „ dobrej praktyki laboratoryjnej „ procesy analityczne podlegają stałej kontroli jakości od momentu uzyskania materiału do badania aż do wydania wyniku. Kontrola obejmuje nie tylko codzienne monitorowanie podstawowych analiz, lecz także udział w ogólnokrajowym jak i międzynarodowym programie kontroli jakości badań.

Laboratorium posiada certyfikaty potwierdzające  nasz udział w międzynarodowym programie kontroli jakości badań LABQUALITY z siedzibą w Helsinkach, Centralny Ośrodek Badań Jakości w Łodzi, Centralny Ośrodek Badań Jakości  Mikrobiologicznej (POLMICRO) w zakresie biochemii klinicznej, immunochemii, hematologii, analityki medycznej, koagulologii, serologii grup krwi, diagnostyki wzw typu B i C oraz bakteriologii, RIQAS.

W skład Laboratorium Medycznego Diagnostyka Spółka z o.o. w Końskich wchodzą następujące pracownie:

  • Biochemii, Immunochemii, Gazometrii,
  • Hematologii, Koagulologii,
  • Analityki Ogólnej,
  • Serologii Grup Krwi,
  • Bakteriologii