Laboratorium

Uaktualniono: 10-10-2014

LABORATORIUM  MEDYCZNE DIAGNOSTYKA SPÓŁKA Z O.O.

      

   FILIA  SPECJALISTYCZNY SZPITAL  

ŚW. ŁUKASZA

26-200 KOŃSKIE 

UL. GIMNAZJALNA  41 B

 

Telefony informacyjne do laboratorium:

(41) 39 02 409 lub 695 890 145  Rejestracja  Laboratorium 

501 096 026  Kierownik Laboratorium

 

 

kierownik laboratorium

mgr Agnieszka Król

specjalista diagnostyki laboratoryjnej

 

 

W Laboratorium Medycznym Diagnostyka Spółka z o.o. w Końskich zatrudnionych jest: 

  • 12 pracowników z wyższym wykształceniem- diagnostów laboratoryjnych - w tym 2  z  II stopniem specjalizacji z diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii oraz jedna z  I stopniem specjalizacji z analityki klinicznej
  • 15 techników analityki medycznej
  •  pielęgniarki pracujące w punkcie pobrań przy laboratorium

Laboratorium Medyczne Diagnostyka Spółka z o.o spełnia wymogi ustawy o diagnostyce laboratoryjnej wraz ze wszystkimi rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia.

Głównym celem Laboratorium Medycznego firmy Diagnostyka Spółka z o.o. jest wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej u pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu św. Łukasza w Końskich oraz leczonych w Poradniach Specjalistycznych ZOZ – Końskie.

Pracownicy Laboratorium Medycznego  Diagnostyka świadczą ponadto usługi dla pacjentów posiadających skierowania od lekarzy POZ i lekarzy specjalistów,  jak również dla pacjentów nieposiadających skierowań za uiszczeniem opłaty wg cennika usług z możliwością odbioru wyników przez internet.

Punkt pobrań przy laboratorium czynny jest od poniedziałku do soboty w godz. 7:30 – 12:30

Wysokiej klasy aparatura, stosowanie nowoczesnych metod analitycznych oraz stała kontrola jakości, gwarantuje, że wyniki naszych analiz są wysoce wiarygodne.

 

 

Oferta badań laboratorium realizowana jest przez doświadczony oraz wysoce zaangażowany  personel  w oparciu o nowocześnie wyposażane w najnowszej generacji analizatory pracownie laboratoryjne,  system komputerowy i uczestnictwo w programach kontroli jakości, co gwarantuje poprawność wyników i zmniejsza do minimum możliwość błędów analitycznych.

Program kontroli jakości wewnątrz i zewnątrzlaboratoryjnej obejmuje udział w sprawdzianach ogólnokrajowych jak i międzynarodowych, co jest potwierdzone  posiadanymi certyfikatami wydanymi przez: Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi, Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO, Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, LABQUALITY z siedzibą w Helsinkach oraz RIQAS firmy Randox.

W skład Laboratorium Medycznego Diagnostyka Spółka z o.o. w Końskich wchodzą następujące pracownie:

 

  • Biochemii, Immunochemii, Gazometrii

 

 

  • Hematologii, Koagulologii

 

 

 

  • Analityki Ogólnej

 

 

  • Serologii Transfuzjologicznej

 

W pracowni Serologii Transfuzjologicznej badania grup krwi oraz prób zgodności wykonywane są met. automatyczną zgodnie z zaleceniami Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

 

  • Bakteriologii

 

W Pracowni Mikrobiologii wykonuje się oznaczenia lekowrażliwości drobnoustrojów  met. dyfuzyjno-krążkową i automatyczną

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą badań dostępnych w Laboratorium Diagnostyka Sp. z o.o