Dział Neurologiczny

Uaktualniono: 28-11-2014

Dział Neurologiczny

Oddział Neurologiczny
Oddział Udarowy

 

Kierownik Działu Neurologicznego i Oddziału Neurologii - dr n. med. Waldemar Brola
specjalista neurolog
e - mail: wbrola@ wp.pl


Kierownik Oddziału Udarowego - dr n. med. Małgorzata Fudala
specjalista neurolog
e - mail: malgorzatafudala@poczta.onet.pl

Koordynator ds. pielęgniarstwa – mgr Marzena Polewczyk
magister pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

Lekarze zatrudnieni w Dziale:

 • lek. med. Ziomek Małgorzata – specjalista neurolog                    ziomek1@interia.pl
 • lek. med. Lipowska-Kucharska Marta – specjalista neurolog         martines100@wp.pl
 • lek. med. Kalużny Krzysztof  - specjalista neurolog                     krzysiek-1@wp.pl
 • lek. med. Duda Zbigniew – neurolog                                          zibidua@gmail.com
 • lek. med. Kasprzyk Marta (w trakcie specjalizacji)                      martakasprzyk@onet.eu
 • lek. med. Wrona Magdalena   (w trakcie specjalizacji)                 m23agda@interia.pl
 • lek. med. Anna Stradomska (w trakcie specjalizacji)                   annastradomska@o2.pl
 • lek.med. Anna Góral (w trakcie specjalizacji)                              goralania@wp.pl

 

Personel oddziału uzupełniają:

 • specjalista rehabilitacji ruchowej
 • 3 magistrów fizjoterapii
 • logopeda
 • 23 pielęgniarki (w tym 8 mgr, 10 specjalistów w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego, 2 w trakcie specjalizacji)
 • 3 sanitariuszy
 • psycholog

 

Dział swoim zasięgiem obejmuje rejon zamieszkały przez ponad 200 000 osób. Rocznie hospitalizowanych jest około 2000 pacjentów. Diagnozowani i leczeni są wszyscy chorzy z objawami uszkodzenia układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem chorób naczyniowych mózgu i stwardnienia rozsianego.
Obecnie dział liczy 38 łóżek w 2 oddziałach: Udarowym (16 łóżek) i Neurologii (22 łóżka). Oddział ściśle współpracuje z Działem Rehabilitacji Szpitalnej, znajdującym się w tym samym szpitalu. Pacjenci po ustąpieniu ostrego okresu udaru przekazywani są bezpośrednio do tego Działu, gdzie usprawnianie ruchowe kontynuowane jest przez minimum 4-5 tygodni.
Po leczeniu szpitalnym pacjenci obejmowani są opieką w Poradni Neurologicznej.
Oddział Neurologii prowadzi programy terapeutyczne NFZ leczenia stwardnienia rozsianego lekami 1-go i 2-go rzutu – kilkudziesięciu pacjentów leczonych interferonami (BETAFERON, EXTAVIA, AVONEX, REBIF) i glatiramerem (COPAXONE) oraz TYSABRI i GILENYA.
Ponadto w Oddziale prowadzone są badania kliniczne z zastosowaniem nowych leków w leczeniu stwardnienia rozsianego, padaczki i udaru mózgu.

Personel lekarski stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc czynnie w zjazdach i sympozjach naukowych oraz prowadzi badania własne, czego wyrazem jest kilkadziesiąt publikacji w polskich i zagranicznych pismach medycznych.

Oddział Udarowy

Oddział Udarowy zajmujący się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorych z udarem mózgu dysponuje dwiema salami Intensywnego Nadzoru Neurologicznego dla pacjentów w ostrej fazie udaru mózgu (6 łóżek) oraz 10 łóżkami dla chorych w podostrej fazie udaru. Sale Intensywnego Nadzoru Neurologicznego wyposażone są w kardiomonitory, respirator i pompy infuzyjne, nowoczesne łóżka rehabilitacyjnymi z elektrycznie regulowaną wysokością i materacami przeciwodleżynowymi.

W ramach Oddziału prowadzona jest diagnostyka i leczenie udaru mózgu wg aktualnych zaleceń łącznie z leczeniem trombolitycznym u pacjentów do 4,5 godzin od wystąpienia udaru niedokrwiennego. Rocznie leczonych jest ok. 400 osób z udarem mózgu i zaburzeniami krążenia mózgowego. Ok. 20% pacjentów z ostrym udarem mózgu jest leczonych trombolitycznie.
Opiekę nad chorymi z udarem mózgu sprawuje wielospecjalistyczny zespół, w skład, którego wchodzą:

 •  lekarze neurolodzy,
 •  konsultanci - internista, kardiolog, diabetolog, specjalista rehabilitacji ruchowej,
 •  pielęgniarki
 •  fizjoterapeuci,
 •  logopeda.

U każdego pacjenta od pierwszej doby pobytu wdrażany jest indywidualny program rehabilitacji i ustalana jest profilaktyka wtórna.

 Rehabilitacja prowadzona jest od momentu zachorowania, a jej intensywność i zakres jest dostosowany do stanu pacjenta. Zajęcia rehabilitacyjne odbywają się przy łóżku chorego i w Sali Rehabilitacyjnej oraz w Gabinecie Logopedycznym i Zaburzeń Funkcji Poznawczych wyposażonym w nowoczesny sprzęt (Reha-Com).

Sala rehabilitacyjna wyposażona jest w stoły pionizacyjne z elektryczną regulacją wysokości i kąta, parapodium i tor do nauki chodzenia, elektryczny rotor do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych PASTER, aparat do magnetostymulacji VIOFOR JPS itp. Rehabilitacja prowadzona jest w systemie zmianowym (rano i po południu).

Pacjenci hospitalizowani w Oddziale mają zapewniony 24 godzinny dostęp do badań diagnostycznych i laboratoryjnych. W ramach oddziału funkcjonuje nowoczesny Gabinet Neurosonologii, gdzie badanie USG tętnic zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych wykonywane jest u każdego pacjenta z udarem mózgu. Do dyspozycji pacjentów jest także pracownia EEG umożliwiająca również wykonanie 24-godzinnego badania EEG oraz pracownia EMG. Oddział Neurologii uzyskał akredytację Ministra Zdrowia i jest uprawniony do prowadzenia specjalizacji w zakresie neurologii.

Od kilkunastu lat Oddział Neurologii organizuje cykliczne Świętokrzyskie Spotkania Neurologiczne, początkowo o zasięgu regionalnym, obecnie ogólnopolskim.

Od 2-ch kadencji Oddział Neurologii w Końskich jest siedzibą Kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, a jego pracownicy pełnią w nim funkcje przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

Kierownik Działu jest również członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

"Razem zawsze raźniej"

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego - oddział w Końskich - link do strony WWW